Odstranění problémů způsobujících přerušení instalace aplikace Acrobat 9 nebo Reader 9

Informace uvedené v tomto dokumentu vám pomohou odstranit problémy, kvůli kterým je přerušen instalační program aplikací Adobe Acrobat a Adobe Reader. Tyto problémy se mohou projevit mnoha způsoby, mimo jiné například zamrzlým kurzorem nebo obrazovkou, případně chybou.

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, platí všechna řešení uvedená v tomto dokumentu pro aplikaci Acrobat i Adobe Reader. 

Instalace aplikace může být přerušena z různých důvodů, například kvůli funkci automatického přehrávání, nesprávným datům v registru systému Windows a problémům s hardwarem. Chcete-li, aby vám tento dokument pomohl co nejvíce, provádějte jednotlivé kroky v uvedeném pořadí. Prováděné kroky a jejich výsledky si poznamenejte, a to včetně chyb nebo problematického chování. Pracovníci technické podpory společnosti Adobe vám v případě potřeby budou moci na základě těchto informací lépe pomoci.

Poznámka: Tento dokument se nezabývá problémy, které souvisí se sériovými čísly. V případě těchto problémů kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe na čísle (800) 833-6687 (v USA) nebo 0207 365 0733 (ve Velké Británii). V jiných zemích navštivte web Adobe.com a kliknutím na příslušný odkaz v horní části stránky vyberte požadovanou zemi.

Základní postupy odstraňování problémů

Tyto kroky vám pomohou odstranit většinu běžných problémů s instalací. Než začnete postupovat podle těchto kroků, zazálohujte si všechny osobní soubory. Pokud dojde k systémové chybě, vždy restartujte počítač, aby se aktualizovala paměť. Budete-li pokračovat v práci bez restartování počítače, může to problém ještě více zkomplikovat.

1. Zkontrolujte, zda jsou splněny minimální systémové požadavky pro používaný produkt

Aplikace Adobe Reader 9

 • Procesor 1,3 GHz nebo vyšší
 • Systém Microsoft Windows XP Home, Professional nebo Tablet PC Edition s aktualizací Service Pack 2 nebo 3 (32bitová a 64bitová verze), systém Windows Server 2003 (s aktualizací Service Pack 2 pro 64bitovou verzi), systém Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 1 (32bitová a 64bitová verze) nebo bez ní, systém Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate nebo Enterprise (32bitová a 64bitová verze), případně systém Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

Poznámka: Při použití systému Microsoft Windows 7 je vyžadována aplikace Adobe Reader 9.2 nebo novější.

 • Aplikace Internet Explorer 6 nebo novější
 • 128 MB paměti RAM (doporučuje se 256 MB)
 • 335 MB volného místa na pevném disku

  Poznámka: Instalační program vytváří během instalace dočasné soubory, takže skutečné místo na disku potřebné v této fázi je větší, než je zde uvedeno.
 • Monitor s rozlišením alespoň 800 × 600
 • Hardwarová akcelerace videa (volitelně)

Aplikace Acrobat 9 Standard

 • Procesor 1,3 GHz nebo vyšší
 • Systém Microsoft Windows XP Home, Professional nebo Tablet PC Edition s aktualizací Service Pack 2 nebo 3 (32bitová a 64bitová verze), systém Windows Server 2003 (s aktualizací Service Pack 2 pro 64bitovou verzi), případně systém Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 1 (32bitová a 64bitová verze) nebo bez ní
 • Aplikace Internet Explorer 6 nebo novější
 • 256 MB paměti RAM (doporučuje se 512 MB)
 • 985 MB volného místa na pevném disku

  Poznámka: Instalační program vytváří během instalace dočasné soubory, takže skutečné místo na disku potřebné v této fázi je větší, než je zde uvedeno.
 • Monitor s rozlišením 1024 × 768
 • Mechanika DVD-ROM

Aplikace Acrobat 9 Pro 

 • Procesor 1,3 GHz nebo vyšší
 • Systém Microsoft Windows XP Home, Professional nebo Tablet PC Edition s aktualizací Service Pack 2 nebo 3 (32bitová a 64bitová verze), systém Windows Server 2003 (s aktualizací Service Pack 2 pro 64bitovou verzi), případně systém Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 1 (32bitová a 64bitová verze) nebo bez ní
 • Aplikace Internet Explorer 6 nebo novější
 • 256 MB paměti RAM (doporučuje se 512 MB)
 • 2,13 GB volného místa na pevném disku

  Poznámka: Instalační program vytváří během instalace dočasné soubory, takže skutečné místo na disku potřebné v této fázi je větší, než je zde uvedeno.
 • Monitor s rozlišením 1024 × 768
 • Mechanika DVD-ROM

Aplikace Acrobat 9 Pro Extended

 • Procesor 1,3 GHz nebo vyšší
 • Systém Microsoft Windows XP Home, Professional nebo Tablet PC Edition s aktualizací Service Pack 2 nebo 3 (32bitová a 64bitová verze), systém Windows Server 2003 (s aktualizací Service Pack 2 pro 64bitovou verzi), případně systém Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 1 (32bitová a 64bitová verze) nebo bez ní
 • Aplikace Internet Explorer 6 nebo novější
 • 512 MB paměti RAM
 • 2,35 GB volného místa na pevném disku
 • Monitor s rozlišením 1024 × 768
 • Mechanika DVD-ROM

Podporované platformy UNIX pro nástroj Adobe 3D Capture Utility (volitelně)

 • Sun Solaris 2.8: procesor UltraSPARC
 • IBM AIX 5.2: procesor POWER4 nebo PowerPC 604
 • SGI IRIX 6.5: procesor RISC 5000
 • systém HP-UX 11.0: procesor PA-RISC 2.0;
 • Nástroj UNIX Capture: 200 MB volného místa na pevném disku

Chcete-li zjistit velikost nainstalované paměti RAM, vyberte možnost Start > Ovládací panely a potom dvakrát klikněte na panel Systém. Velikost paměti RAM je uvedena v dolní polovině karty Obecné v okně Vlastnosti systému.

Chcete-li zjistit množství místa na pevném disku, otevřete Průzkumníka Windows a vyberte disk, na který chcete aplikaci Acrobat nainstalovat. Množství volného místa se zobrazuje v dolní části okna Průzkumníka. (Pokud se informace o volném místu nezobrazují, vyberte možnost Zobrazit > Stavový řádek a zkontrolujte, zda je vybrána položka Stavový řádek.) Zkontrolujte, že je na disku se systémem Windows alespoň 10 % volného místa, a to i v případě, že aplikaci Acrobat instalujete na jiný disk nebo oddíl.

Chcete-li určité místo na pevném disku uvolnit, vyhledejte v počítači všechny dočasné soubory (*.tmp) a odstraňte je. Pokyny najdete v nápovědě k systému Windows.

2. Zkontrolujte disk a jednotku DVD (pouze v případě aplikace Acrobat)

Prach nebo nečistoty na disku DVD mohou narušit instalaci a zabránit jednotce DVD v rozpoznání disku. Zkontrolujte, zda nejsou na disku s aplikací Acrobat nečistoty, prach nebo otisky prstů. Měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, opatrně otřete spodní část disku (od středu směrem ven).

Ověřte, zda jednotka DVD dokáže číst jiné disky DVD. Pokud ne, zkontrolujte, zda není znečištěn nosič disků DVD nebo vkládací přihrádka, případně je očistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Jestliže nelze číst jiné disky DVD ani poté, kontaktujte výrobce jednotky DVD nebo počítače.

3. Přihlaste se jako správce a nainstalujte aplikaci Acrobat s jeho oprávněními

Přihlaste se k místnímu počítači pomocí účtu správce a nainstalujte aplikaci Acrobat s jeho oprávněními.

4. Vytvořte jiný uživatelský účet (účet správce) a nainstalujte aplikaci Acrobat s jeho oprávněními

Uživatelský účet může být poškozený nebo může správné funkci instalačního programu bránit nastavení zabezpečení daného účtu. Instalací aplikace Acrobat pod novým uživatelským účtem můžete tento problém obejít. Pokyny k vytvoření uživatelského účtu najdete v nápovědě k systému Windows.

5. Nainstalujte aplikaci Acrobat z pevného disku, nikoli z disku CD 

Instalaci aplikace Acrobat přímo z disku CD mohou bránit konflikty ovladačů zařízení. Těmto konfliktům se můžete vyhnout tak, že zkopírujete instalační soubory na pevný disk a nainstalujete aplikaci Acrobat z pevného disku.

 1. Vložte disk s aplikací Acrobat do jednotky DVD.
 2. Zkopírujte složku Acrobat z disku s aplikací Acrobat do svého počítače.
 3. Spusťte instalační program aplikace Acrobat ze složky Acrobat ve svém počítači a potom dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

6. Nainstalujte aplikaci Acrobat ve zjednodušeném režimu (v systému Windows XP a Vista)

Příčinou problémů mohou být služby a software, které se načítají automaticky se systémem Windows (například nástroje pro ochranu proti virům). Pokuste se aplikaci Acrobat nainstalovat znovu ve zjednodušeném režimu. Pokud se použitím této metody problém nevyřeší, zkuste aplikaci Acrobat nainstalovat a spustit v jiném počítači nebo na jiném pevném disku.

Zkopírujte instalační soubory aplikace Acrobat do počítače: 

 1. Vložte do jednotky DVD první disk s aplikací Acrobat.
 2. Vytvořte v počítači složku s názvem „Instalace Acrobat“.
 3. V nabídce Start klikněte na položku Počítač.
 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na jednotku DVD a potom klikněte na příkaz Prozkoumat.
 5. Složku Acrobat z disku DVD zkopírujte do složky v počítači, kterou jste si vytvořili.

Spusťte systém Windows XP nebo Vista ve zjednodušeném režimu.

 1. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte příkaz msconfig a stiskněte klávesu Enter.
 2. Na kartě Po spuštění klikněte na tlačítko Zakázat vše.
 3. Na kartě Služby vyberte možnost Skrýt všechny služby společnosti Microsoft, klikněte na položku Zakázat vše a pak klikněte na tlačítko OK.
 4. V dialogovém okně Konfigurace systému klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Restartovat.
 5. Spusťte instalační program aplikace Acrobat (setup.exe) ze složky Acrobat a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Znovu povolte položky a služby zaváděné při spuštění:

 1. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte příkaz msconfig a stiskněte klávesu Enter.
 2. Na kartě Obecné klikněte na přepínač Normální spuštění, klikněte na tlačítko OK a restartujte počítač.

Pokročilejší postupy odstraňování problémů

Jestliže se problém nepodařilo vyřešit pomocí kroků uvedených v předchozí části, vyzkoušejte následující pokročilejší kroky.

Poznámka: Provedením těchto kroků uvolníte místo na pevném disku a odeberete všechny poškozené soubory (trvalé a dočasné), které musí být instalačním programem přepsány, ale toto přepsání nelze provést. Za normálních okolností jsou dočasné soubory po dokončení instalace instalačním programem odebrány. Pokud ale dojde k problému, dočasné soubory odebrány nejsou. Při dalším pokusu o instalaci aplikace Acrobat pak může instalační program hlásit chybu.

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. Odinstalujte aplikaci Acrobat.
 3. Vyhledejte v počítači všechny dočasné soubory (.tmp) a odstraňte je.
 4. Ve složce Documents and Settings/[Profil_uživatele]/Local Settings/Temp odstraňte následující položky (pokud tam jsou):
 • složky: _istmp[x].dir
 • soubory:

  _ins[x]._mp

  _inst32i.ex_

  _inz[x]._mp

  _isdel.exe

  _istmp[x].dir

  _setup.dll

  _setup.lib

  _wutl[x].dll

  ~ins[x].~mp

  (proměnná [x] je libovolné číslo)
7. Nainstalujte aplikaci Acrobat na jiný pevný disk

Správné instalaci aplikace Acrobat mohou bránit problémy s pevným diskem. Instalací aplikace Acrobat na jiný pevný disk můžete ověřit, zda instalaci nebrání původní pevný disk.

8. Proveďte opravu a defragmentaci pevných disků a poté nainstalujte aplikaci Acrobat.

K potížím s instalací může docházet v případě, že pevné disky obsahují poškozené sektory nebo fragmentované soubory. K opravě a defragmentaci pevných disků použijte nástroj pro kontrolu chyb a nástroj Defragmentace disku, které jsou součástí systému Windows. Můžete použít také diskové nástroje jiných výrobců, například nástroje Norton Utilities od společnosti Symantec. Tyto nástroje je nutné spustit na všech pevných discích nebo oddílech. Pokyny naleznete v nápovědě k systému Windows nebo v dokumentaci k příslušnému nástroji.

Po opravě a defragmentaci pevných disků nainstalujte aplikaci Acrobat ve zjednodušeném režimu. (Pokyny naleznete v kroku 6 v části „Základní postupy odstraňování problémů“.)

Poznámka: Zkontrolujte, zda nástroj pro opravu disku opravil všechny chyby, které zjistil. Při defragmentaci disku, který obsahuje chyby, může dojít ke ztrátě dat. Pokud nástroj najde chyby, které nemůže opravit, požádejte o pomoc výrobce počítače.

9. Zkontrolujte, zda v systému nejsou viry.

Viry v systému mohou být příčinou nevyzpytatelného chování a mohou bránit instalaci aplikace Acrobat. Pomocí aktuálního antivirového softwaru, například pomocí služby McAfee VirusScan, zkontrolujte, zda v systému nejsou viry. Ujistěte se, že jsou v antivirovém softwaru načteny nejnovější definice virů. Nákazy virem sice nebývají časté, ale mohou být příčinou neobvyklého chování systému včetně systémových chyb. Pravidelným spouštěním antivirového softwaru zabráníte ve svém systému poškození softwaru viry. Pokyny naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

10. Proveďte vlastní instalaci součástí aplikace Acrobat.

Nesprávnou instalaci aplikace Acrobat mohou způsobovat jednotlivé součásti. Postupnou instalací jednotlivých součástí můžete najít tu, která je příčinou problému.

Postup vlastní instalace součástí aplikace Acrobat:

 1. Spusťte instalační program aplikace Acrobat.
 2. V dialogovém okně instalačního programu aplikace Adobe Acrobat 9 klikněte na tlačítko Další.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce – přečtěte si úvod, vyberte jazyk a přijměte podmínky licenční smlouvy.
 4. Zadejte své jméno, organizaci (volitelně) a sériové číslo vaší kopie programu. Klikněte na Další.
 5. V dialogovém okně s informacemi o instalaci a integraci doplňku PDFMaker klikněte na tlačítko Další.
 6. Vyberte možnost Vlastní instalace a potom klikněte na tlačítko Další.
 7. V dialogovém okně instalačního programu informujícím o ukládání do mezipaměti klikněte na tlačítko Další.
 8. Zrušte zaškrtnutí políček u všech součástí, aby byly nainstalovány pouze základní funkce aplikace Acrobat, a potom klikněte na tlačítko Další.
 9. Až budou základní funkce nainstalovány, spusťte instalační program aplikace Acrobat znovu a vyberte možnost Upravit. Potom vyberte požadovanou součást.
 10. Kliknutím na možnost Aktualizovat zahajte instalaci součásti a poté dokončete instalaci kliknutím na tlačítko Dokončit.
 11. Opakováním kroků 9 až 11 nainstalujte postupně všechny zbývající součásti.

Pokročilé postupy odstraňování problémů

Jestliže se problém nepodařilo vyřešit pomocí kroků uvedených v předchozí části, je možné, že dochází ke konfliktu hardwaru s aplikací Acrobat. Zkuste aplikaci Acrobat nainstalovat do jiného počítače, abyste zjistili, zda k danému problému nedochází pouze ve vašem počítači. Pokud k problému dochází pouze ve vašem počítači, kontaktujte výrobce počítače. Jestliže k problému dochází ve více počítačích, požádejte technickou podporu společnosti Adobe o nový disk DVD.

Stále potřebujete pomoc?

1. Navštivte fóra

Chcete-li zjistit, zda mají podobné problémy s instalací i další uživatelé, navštivte uživatelská fóra na stránce http://www.adobe.com/support/forums/main.html nebo fórum věnované nasazení a instalaci na webu AcrobatUsers.com. Pokud svůj problém publikujete ve fóru, můžete při jeho řešení využít rady ostatních. Ve svém příspěvku uveďte operační systém a číslo verze produktu.

2. Kontaktujte technickou podporu společnosti Adobe

Pokud se vám v pravém horním rohu zobrazí tlačítko pro chatování, můžete chatovat s odborníkem zákaznických služeb. Nebo můžete vyzkoušet další možnosti poskytování podpory. Připravte si své sériové číslo. Pokud nevíte, jak sériové číslo zjistit, přečtěte si článek Vyhledání sériového čísla produktu (tn_15290). 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?