V tomto dokumentu jsou uvedeny známé problémy týkající se aplikace Acrobat DC, které nejsou zahrnuty v dokumentaci k aplikacím Acrobat a Reader. Společnost Adobe objevila v době vydání aplikace Acrobat DC následující problémy. Problémy, které se objevily od okamžiku vydání, jsou popsány v samostatných dokumentech nápovědy nebo poznámkách k verzi. Jestliže aktualizace určitý problém odstranila, je u něj uvedeno číslo verze. Čísla chyb přidružených k určitému problému jsou v tomto dokumentu uvedena v hranatých závorkách - [ ].

Známé problémy související se systémem macOS Mojave 10.14 jsou popsány v článku Kompatibilita aplikace Acrobat a systému macOS Mojave 10.14.

 

Známé problémy

Aktivace

 • Problém: Aplikace Acrobat DC se po provedení offline odinstalace a opakované instalace s použitím stejného sériového čísla nespustí. [3943212]
  Alternativní řešení: Připojte počítač k internetu. Po zobrazení přihlašovací obrazovky se přihlaste. Aplikace Acrobat se spustí správně.

 

Usnadnění přístupu

 • Problém: Operace Znovu nefunguje, pokud jsou změny provedeny pomocí TURO po provedení jakékoli operace v panelu obsahu [4270605]

 

Anotace

 • Problém: Pokud se v dokumentech PDF s japonským textem otevřených v anglické jazykové verzi aplikace Acrobat a operačního systému pokusíte použít příkaz Kopírovat text z místní nabídky, která se zobrazí, když kliknete pravým tlačítkem myši na anotace, jsou zkopírovány nežádoucí znaky. [4237157]
  (Alternativní řešení: Použijte příkaz Povolit výběr textu z místní nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši, vyberte požadovaný text a potom jej zkopírujte.)
 • Problém: Pokud je v seznamu poznámek více než 82 odpovědí, nefunguje v něm posuvník. [3830427]
 • Problém: Při použití možnosti Importovat poznámky v seznamu poznámek se aplikace pro poznámky automaticky zavře. [3941238]
 • Problém: Pokud je použito velké písmo, text v textovém komentáři je oříznutý. [4147785]
 • Problém: Při procházení seznamu komentářů zmizí odpověď přidaná ke komentáři, u kterého jsou již odpovědi. [4146731]
 • Problém: (Regrese) Při zadávání odpovědi ke komentáři v aplikaci Acrobat Pro v systému Mac se první písmeno slova stává písmenem posledním. [4145152]

 

Prohlížeč

 • Problém: Pouze systém Mac OS, aplikace Reader DC, prohlížeč nebo prohlížeč systému Mac (Safari) – V dialogovém okně vlastností dokumentů a určení způsobu odeslání tohoto dokumentu e-mailem se místo názvů karet zobrazují tři tečky (...). [3915408]
 • Problém: OS X 10.9 – Dokud není uvolněno tlačítko myši, průhledový displej (plovoucí panel nástrojů) se nepohybuje. [3597679]
  Alternativní řešení: Chcete-li průhledový displej přesunout, uvolněte tlačítko myši.
 • Problém: (Mac Safari 8) Dokud není uvolněno tlačítko myši, nelze v poli formuláře PDF vybrat text. [3949736]
  Alternativní řešení: Chcete-li vybrat text, uvolněte tlačítko myši.
  V polích pro hledání funguje výběr textu pomocí myši správně.
 • Problém: (Mac Safari) Při používání kolečka myši dochází k problému s posouváním stránky. [3678253]
 • Problém: Pouze aplikace IE – Pokud místo aplikace Reader 11.0.07, Acrobat DC nebo Reader DC nastavíte jako výchozí aplikaci Acrobat DC, trvá načítání souborů PDF 2–5 minut. [3795778]
  Alternativní řešení: Jako výchozí nastavte aplikaci Reader.
 • Problém: Pokud uživatel přemístí okno aplikace Reader, podokno zobrazení Oznámení se s tímto oknem nepřesune. [3849464]

 

Koexistence

 • Problém: Při odinstalaci aplikace Acrobat DC je odebrána součást [CoEx-Remove DC] PDFMaker. [4014579]

 

Spolupráce

 • Problém: Při publikování komentářů nebo kontrole nových komentářů při použití funkce sdílených recenzí založených na službě SharePoint v systému Win 10 dochází k chybě. [4262085]
 • Problém: Je podporována možnost odstranění hlavního komentáře s odpověďmi. [4251092]
 • Problém: Po otevření souboru s recenzemi a načtení libovolné dostupné aplikace se aplikace Acrobat z načtené aplikace neukončí, a to ani po stisknutí klávesy ESC. [4262934]
 • Problém: Při otevření souboru recenze v režimu offline chybí avatar. [4251345]
 • Problém: Není aktualizován stav karty recenzí, dokud nejsou přepnuty karty. [4258156]
 • Problém: Někdy není zachováno pořadí upravených odpovědí. [4260334, 4254815]
 • Problém: Při výběru lístku s poznámkou na straně dokumentu se nerozbalí sbalená aplikace poznámek. [4260334]
 • Problém: Při úpravě poznámky pomocí nových poznámek se neaktualizuje seznam filtrů zmínek. [4259305]
 • Problém: Autoři stávajících poznámek jsou považováni za hosta v seznamu poznámek, ale nikoli na kontextové tabuli / kontextovém panelu. [4257911]
 • Problém: V souborech recenzí nelze odstranit hlavní poznámku, pokud obsahuje jednu či více odpovědí. [4251092]
 • Problém: Windows (POUZE OBČAS) – Tlačítko Publikovat poznámky na panelu zpráv dokumentu je aktivní, i když neexistují žádné poznámky, které by bylo možné publikovat. [3775104]
 • Problém: Mac (sdílené recenze v síti) – Nelze se připojit k serveru recenzí, ke kterému jste již přihlášeni prostřednictvím nástroje Finder.

 

Porovnání

 • Problém: Výkon posouvání zobrazení a načítání anotací porovnání na pravém panelu s porovnáním se zdá být pomalý v případě, že počet rozdílností >=1000. [4257018]

 

Úprava obsahu stránky

 • Problém: Když začnete upravovat stávající text v tradiční arabštině, je arabský text poškozen. [3230928]
 • Problém: Pokud jsou virtuální ohraničovací rámečky viditelné, nefunguje hledání. [3912950]

 

Prvky

 • Problém: Pokud je aplikace Acrobat odinstalována a znovu nainstalována (jestliže je programem Explorer.exe načtena knihovna ContextMenuShim.dll), aniž by byl restartován počítač, nezobrazují se v kontextových nabídkách žádné možnosti. [3951563]

 

Nástroj Fill and Sign

 • Problém: Nelze posouvat zobrazení v dotykovém zařízení pomocí rychlého pohybu nebo posouvání. [4241832]
 • Problém: Dotykové zařízení: Automatické posouvání nefunguje o více než dvě stránky a podpisy či iniciály jsou vloženy pouze na první dvě stránky. [4011470]
 • Problém: Aplikace Reader či Acrobat DC nezobrazí výzvu k uložení při zavření souboru PDF po přidání anotacínástroje FSS(včetně podpisů),pokud po přidání polí nástroje FSS s anotacemi soubor rychle zavřete. [3954060]
 • Problém: U přihlášených uživatelů trvá zobrazení dialogu pro vytváření podpisu či iniciál přibližně 5–6 sekund. [4055402]

Instalační programy

 • Problém: Při převodu souboru aplikace Visio do formátu PDF prostřednictvím možnosti kontextové nabídky se zobrazí chybová zpráva „Chybí soubory PDFMakeru. Chcete spustit instalátor v opravném režimu?“ [3848706]
 • Problém: Mac – Při pokusu o nasazení balíčku CCP, který obsahuje aplikaci Acrobat 11 i DC, se aplikace Acrobat 11 nenainstaluje. [3942363]
 • Problém: Pokud je soubor instalačního programu extrahován do umístění, v názvu jehož cesty jsou místní znaky, zobrazí se při instalaci aplikace Acrobat dialog s chybovou zprávou informující o tom, že nebyl nalezen zdrojový soubor. [3944357]
 • Problém: (Citrix) Při inicializaci sdílené recenze v souboru PDF umístěném na jednotce v klientském počítači dochází k chybě.[3945035]
 • Problém: Instalace aplikace Acrobat v systému Win7 se nezdaří a zobrazí se dialog s chybovou zprávou týkající se minimálních systémových požadavků. [3954229]

 

Upozornění

 • Problém: V případě vzdáleného přihlášení jsou upozornění zablokována. [4257567]
 • Problém: Když je počítač ve virtuální privátní síti, neobdržíte ze služby oznamování systému Windows nabízená oznámení. [4259268]
 • Problém: Otevření informační zprávy operačního systému v případě upozornění na podepsání (když není spuštěna aplikace Acrobat) může způsobit chybu při otevírání smlouvy. Uživatel musí otevřít smlouvu z akustických oznámení nebo karet s úkoly. [4261080]

 

Portfolia

 • Problém: [Mojave 10.14] – Při vytváření souboru PDF z portfolia se nezobrazí dialog poskytnutí přístupu. [4258939]
 • Problém: Při úpravě polí pro název a popis není v části souborů portfolia v zobrazení rozvržení k dispozici možnost pro úpravu hodnoty. [3936110]
 • Problém: Při vytváření portfolia jsou deaktivovány možnosti Zpět a Znovu. [3935194]
 • Problém: REGRESE – V portfoliu nelze měnit velikost dialogového okna pro hledání. [3942595]
  Alternativní řešení: Výsledky hledání lze zobrazit pomocí posuvníků v dialogovém okně.
 • Problém: PŘÍSTUPNOST – Text v podokně náhledu při použití motivu s vysokým kontrastem pro jiné soubory než PDF zmizí. [3943905]
  Alternativní řešení: Otevřete soubor v nativním prohlížeči.
 • Problém: REGRESE – Nelze přejmenovat složky v portfoliu. [3944795]

 

Tisk

 • Problém: [macOS 10.14] – Možnost uložení jako Adobe PDF zobrazí chybu při povolení akce třetí strany. [4255082]
 • Problém: Pouze systém Windows 8 – Při tisku na tiskárně bez podpory jazyka PostScript z aplikace Acrobat Reader DC není vytištěn určitý text s firemním písmem. [3866059]
 • Problém: Při použití ovladačů PCL6 je tisk některých souborů v aplikaci Acrobat Reader DC pomalý. [4231904]

 

Poslední dokumenty

 • Problém: V seznamu posledních dokumentů se nepodaří zobrazit staré soubory aplikace S&T, a to ani když k nim uživatel přistupuje z karty Zobrazení. [4259488]

 

Izolovaný prostor

 • Problém: REGRESE, aplikace Reader či Acrobat se zapnutou funkcí Chráněné zobrazení – Při otevření určitého souboru PDF se zobrazí zpráva informující o nedostatku paměti.[3929632]
 • Problém: Při otevírání šifrovaných příloh v aplikacích POC s funkcí PV aktivovanou po všechny soubory dochází k chybě aplikace Acrobat. [3953223]
 • Problém: Při pokusu o otevření souboru PDF ze symbolického odkazu prostřednictvím cesty UNC se zobrazí chybová zpráva informující o odepření přístupu. [3844582]

 

Skenování

 • Problém: Regrese – Při nastavování úrovní vylepšení posouváním myší vylepšení nefunguje.[3946845]
 • Problém: Mac – Při použití ručně provedených změn v okně ICA během skenování dokumentu se skenovaní nezdaří. [3837850]
 • Problém: [Mac] – Soubory v nástroji ke zkombinování souborů zmizí a zobrazí se chybový dialog, pokud několikrát použijete nástroj ke zkombinování a přidáte soubory ze skeneru. [4141269]

 

Sada SDK

 • Problém: [Mac] – Zásuvný modul VerifyURLs.acroplugin aplikace Acrobat Pro dostupný v sadě Acrobat DC SDK není kompatibilní s aplikací Acrobat DC. [4220775]

 

Hledání / Hledat

 • Problém: Rozšířené hledání v dokumentu otevřeném z cloudu je velmi pomalé. [3955306]
 • Problém: Nové funkce chytrého vyhledávání nefungují v prohlížeči Safari (verze 11.1.1). [4274231]
 • Problém: Návrhy automatického doplňování se nezobrazí, pokud je dokument znečištěn a následně je vyvolán dialog Hledat. [4273499]
 • Problém: Nástroj Hledat není přístupný přes komentování. [4268019]

 

Zabezpečení

 • Problém: Na kartě Právní upozornění v Prohlížeči certifikátu chybí možnost Upozornění vydavatele a tlačítko Zobrazit zásady vystavitele je vypnuto. [4076640]
 • Problém: Použitím šifrování s certifikátem s eliptickou křivkou se vytvoří nesprávný systém CMS. [4121253]

 

Odesílání pošty

 • Problém: Pokud je v aplikaci Outlook aktivní okno s konceptem zprávy (otevře se při odeslání souboru jako přílohy), nelze používat jiná okna aplikace Outlook.[3829341]

 

Integrace služeb

 • Problém: [Pouze podnikoví uživatelé: Pouze aplikace Reader] – Možnosti úprav dokumentu PDF / uspořádání dokumentu PDF jsou zobrazeny na kontextové tabuli služby Document Cloud a webových konektorů, ale nejsou funkční. Tyto možnosti by neměly být zobrazeny. [4260908]
 • Problém: Když je zapnutý režim kompatibility, v aplikaci Reader nejsou zapamatovány údaje při přihlášení. [ADC-4210671]
 • Problém: V pracovním postupu Odeslat k podpisu se u souborů webového konektoru od jiných výrobců na okamžik zobrazí prázdná miniatura. [ADC-4229881]
 • Problém: (Prohlížeč) – Pokud uživatel přemístí okno aplikace Reader, podokno zobrazení Oznámení se s tímto oknem nepřesune. [3849464]
 • Problém: Pokud se uživatel zaregistruje do služby OneDrive Personal pomocí aplikace Acrobat nebo Reader, vyskytne se neočekávané chování. [4147365]

 

Podpisy

 • Problém: Na kartě pro odeslání k podpisu je zobrazen nesprávný stav účastníka v případě, že jeden z účastníků je odesílatelem v pracovním postupu aplikace Adobe Sign. [4254101]
 • Problém: Lokalizace – Seznam aktivit se zobrazuje anglicky a nikoli v národním prostředí aplikace. [4241577]

 

Přihlašování přes sociální sítě

 • Problém: Pokud je výchozím prohlížečem aplikace IE a je zapnutý režim EPM, nedojde při zahájení pracovního postupu přihlašování přes sociální sítě v prostředí Citrix XenDesktop k otevření přihlašovací stránky služby Facebook. [4107857]

 

Dotykové ovládání

 • Problém: V režimu dotykového ovládání pro aplikaci Reader se kvůli chráněnému režimu nezobrazuje softwarová klávesnice. [3658725]
 • Problém: Softwarová klávesnice se po výběru znaku na paletě znaků v poli pro hledání nebo rozšířené hledání v systému Windows 7 zavře. [3658729]

 

Sjednocené hledání

 • Problém: Po otevření „zobrazení parcely“ ve výsledcích hledání nelze přejít do nadřazeného kontejneru. [4259830]
 • Problém: [Zařízení Surface Pro] – V zobrazení výsledků hledání nelze podržet a přetáhnout posuvník prstem. [4258965]
 

Sjednocené sdílení

 • Problém: V režimu izolovaného prostoru aplikace Reader se zobrazí dialogové okno s upozorněním, když se uživatel poprvé pokusí odeslat soubor jako přílohu prostřednictvím služby Gmail. [4259385]
 • Problém: Při použití možnosti sdílení se pro nové uživatele vytvoří složka „Uploaded to Send & Track“. [4259041]
 

Uživatelské rozhraní

 • Problém: Následující klíče registru pro zablokování funkcí IPM nezakážou možnost uživatelského rozhraní v aplikaci [4005004]:
  1) Nastavením klíče registru bDontShowMsgWhenViewingDoc na hodnotu 0 nebo 1 nedojde k zákazu možnosti Předvolby > Obecné > Nezobrazovat zprávy během zobrazení dokumentu.
  2) Nastavením klíče registru bShowMsgAtLaunch na hodnotu 0 nebo 1 nedojde k zákazu možnosti Předvolby > Obecné > Zobrazit zprávy při spouštění aplikace Reader (nebo Acrobat).
 • Problém: Mac – Soubor PDF nelze přetáhnout do žádného místa aplikace Acrobat, kde by jej bylo možné otevřít.[3949579]
  Alternativní řešení: Použijte příkaz Soubor > Otevřít nebo přetáhněte soubor PDF na ikonu aplikace Acrobat či Reader.
 • Problém: Aplikace se otevírají s vybraným dokumentem. [3916088]
 • Problém: Prohlížeč – Panely nástrojů se v prohlížeči IE zobrazují v režimu Na celou obrazovku, ale soubor PDF se na celou obrazovku nezobrazí. [3841401]
 • Problém: Vlastní nástroje – Po výběru příkazu Tisknout stránky se neotevře dialog Tisk. [3950298]
  Alternativní řešení: Místo vlastního nástroje použijte nástroj Uspořádat stránky.
 • Problém: Mac – Uživatel nemůže pomocí trackpadu posouvat kurzorem ve vodorovném směru. [4220679]

 

Prohlížeč

 • Problém: Aplikace uspořádat stránky není v aplikaci Reader prohledávána, pokud na ni uživatel jednou. [4274818]
 • Problém: Pokud je u jiných souborů než PDF a/nebo u souborů s více oddíly a pokud je na kartě K zobrazení index souboru větší než 50, nemusí sledování dokumentů fungovat správně. [4263930]
 • Problém: Při hledání pomocí řetězce „Adobe Sign“ není aplikace Adobe Sign uvedena ve výsledcích hledání. [4259652]
 • Problém: Mac OS-10.13 – Dialogové okno se po dobu dvou až tří sekund vykreslí černě. [ADC-4220296]
 • Problém: Náhled systému Windows blokuje ukládání souborů PDF v aplikaci Reader nebo Acrobat. [3942525]
 • Problém: Aplikace se otevírají s vybraným dokumentem. [3858869]
 • Problém: Při změně měřítka se dynamicky nemění velikost dialogových oken, například oken Tisk, Předvolby nebo Záhlaví a zápatí. Měřítko těchto dialogových oken se změní, až když jsou znovu otevřena. [4221215]
 • Problém: Při změně měřítka se dynamicky nemění velikost dialogového okna s vlastnostmi formulářových polí. Měřítko dialogového okna se změní, až když je znovu spuštěna aplikace Acrobat/Reader. [4220148]
 • Problém: Při zmenšení měřítka v aplikaci Internet Explorer dojde ke zčernání posuvníků nebo jejich ztrátě. [4221123]

 

Rozšíření Web Capture

 • Problém: [Win10][IE] – V režimu EPM náhodně selhává možnost připojení/přidání ke stávajícímu souboru PDF. [4097146]
 • Problém: [macOS 10.14] – Funkce Převod z webu v aplikaci Firefox nefunguje v případě, že uživatel v dialogu oprávnění vybral možnost „Nepovolit“. [4254844]
 • Problém: U souboru PDF otevřeného v prohlížeči Firefox (možnost Otevřít v Acrobatu) nefunguje rozšíření aplikace Acrobat. [4249354]

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online