Vytvoření adresy URL umožňující otevřít soubor PDF na určité stránce

Stránky HTML mohou obsahovat odkazy, které ve webovém prohlížeči otevírají soubory PDF. Umožňuje to zásuvný modul produktu Adobe Acrobat (Adobe Acrobat Professional či Standard, Adobe Acrobat 3D nebo Adobe Reader) nainstalovaný v podporovaných verzích prohlížečů Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer nebo Safari (v systému Mac OS).

Pokud ve webovém prohlížeči otevřete soubor PDF, zobrazí se ve výchozím nastavení jeho první stránka. Přidáním příslušného řetězce do odkazu HTML můžete zajistit, aby se po otevření zobrazila v souboru PDF určená stránka nebo nastavené cílové místo. Chcete-li některou z těchto dvou metod použít, postupujte následujícím způsobem:
 

Otevření souboru PDF na určité stránce

Chcete-li, aby byla cílem odkazu HTML určitá stránka souboru PDF, přidejte na konec adresy URL odkazu řetězec #page=[číslo stránky].

Například pomocí této značky HTML otevřete soubor PDF s názvem muj_soubor.pdf na stránce 4:

<A HREF=“http://www.example.com/muj_soubor.pdf#page=4">

Poznámka: Pokud v odkazu použijete umístění serveru UNC (\\název_serveru\složka), nastavte odkaz pomocí postupu uvedeného v následující části (tak, aby se po jeho použití zobrazilo nastavené cílové místo). Jestliže používáte adresy URL obsahující adresy místních pevných disků (c:\složka\), nemůžete na čísla stránek nebo nastavená cílová místa odkazovat. U produktů Adobe Acrobat 7.0 bude odkaz na číslo stránky fungovat pouze v případě, že použijete umístění HTTP nebo HTTPS. Umístění serveru UNC budou fungovat pouze tehdy, použijete-li metodu nastavených cílových míst uvedenou v následující části tohoto dokumentu.

Otevření souboru PDF v nastaveném cílovém místě

Cílové místo je koncový bod odkazu představovaný textem na kartě Cílová místa. Cílová místa umožňují nastavit navigační cesty v kolekci dokumentů PDF společnosti Adobe. Při vytváření vazeb mezi různými dokumenty se doporučuje používat odkazy na cílová místa, protože odkaz na cílové místo nebude na rozdíl od odkazu na stránku ovlivněn přidáním nebo odstraněním stránek v cílovém dokumentu.

Nastavení cílového místa v aplikaci Acrobat 7.0 (Professional nebo Standard):

1. Nastavte požadované zvětšení a umístění stránky na obrazovce.

2. Vyberte možnost Zobrazení > Navigační štítky > Cílová místa. Otevře se karta Cílová místa.

3. Na kartě Cílová místa vyberte možnost Volby > Nové cílové místo.

4. Zadejte název cílového místa.

5. Přidáním řetězce #[název cílového místa] na konec adresy URL odkazu HTML zajistěte, aby odkazoval na toto cílové místo.

Například pomocí této značky HTML otevřete v souboru PDF s názvem muj_soubor.pdf cílové místo s názvem „vysvetlivky“:

<A HREF=“http://www.example.com/muj_soubor.pdf#vysvetlivky">

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.