Chybějící výzva k přihlášení či odhlášení v aplikaci Acrobat

Problém: Když v průvodci přizpůsobením produktu Adobe deaktivujete službu Adobe Acrobat Document Services, nebude se v počítačích s nasazeným produktem zobrazovat výzva k přihlášení a odhlášení.

Když v průvodci přizpůsobením produktu Adobe deaktivujete službu Adobe Acrobat Document Services a potom nasadíte aplikaci, nebude se uživatelům v počítačích s touto aplikací zobrazovat výzva k přihlášení a odhlášení. Výzva k přihlášení v dané aplikaci chybí. 

Zkuste problém odstranit pomocí následujícího řešení.

Řešení: Změňte položku registru v klíči cServices

Pozor:

Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje důležité informace o systému a aplikaci. Než začnete upravovat registr, nezapomeňte ho zazálohovat. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

  1. Pokud je aplikace Acrobat spuštěná, ukončete ji.

  2. Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete příkazové okno Spustit.

  3. Do pole Otevřít zadejte příkaz  regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

  4. V Editoru registru přejděte do následujícího umístění:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(Název produktu)\(Verze)\FeatureLockdown\cServices

    Změňte hodnotu klíče cServices z 1 na 0.

  5. Zavřete Editor registru a znovu spusťte aplikaci Acrobat.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.