Když při tisku z jakékoli tiskárny v Acrobatu na systému Windows kliknete na Tisk nebo Vlastnosti tiskárny, nic se nestane

Problém

Otevřete soubor PDF v Acrobatu na systému Windows a přejděte na tisk. Otevře se dialogové okno Tisk, ale když kliknete na Tisk nebo Vlastnosti tiskárny, nic se nestane.

Jedná se o občasný problém, který je u všech tiskáren reprodukovatelný.

Řešení

Tento problém byl zaznamenán jako chyba v Acrobatu a byl opraven v patchi vydaném v únoru 2018. 

 1. Nainstalujte patch pro Acrobat z února 2018:
  https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/ReleaseNotesDC/index.html.
 2. Jedná se o opravu chráněnou registrem a povolte ji následujícím způsobem:
  Na 64bitovém počítači přejděte na HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<verze>\FeatureState 
  Na 32bitovém počítači přejděte na HKLM\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\<verze>\FeatureState
  (Kde <verze> může být 2015, 2017, nebo DC.)
 3. Pokud není k dispozici klávesa FeatureState, vytvořte ji.
 4. Vytvořte DWORD 4211929 v tlačítku FeatureState a nastavte jeho hodnotu na 1.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?