Integrace služby SharePoint v rozšíření Acrobat pro prohlížeč Chrome

Rozšíření Acrobat pro prohlížeč Chrome lze využít k otevírání dokumentů ze služby SharePoint přímo v aplikaci Acrobat. Rozšíření rozpozná umístění zdroje a spustí proces stahování souboru v aplikaci Acrobat.

Poznámka:

Společnost Adobe zkouší toto nové prostředí v rozšíření aplikace Acrobat pro prohlížeč Chrome. Toto prostředí proto nemusí být dostupné pro všechny uživatele aplikace.

Podporované prostředí

pouze ve Windows

Podporované servery

Podporované mechanismy ověřování

 • SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013
 • servery on-premise

 • Kerberos
 • NT LAN Manager (NTLM)

Poznámka:

SharePoint Server 2019, Microsoft Office 365 a další online servery nejsou podporované.

Postup otevření souboru PDF ze služby SharePoint v aplikaci Acrobat přes prohlížeč Chrome

 1. Otevřete soubor PDF uložený na webové stránce SharePoint v prohlížeči Chrome.

 2. Až se dokumentu v prohlížeči otevře, zvolte možnost Otevřít v aplikaci Acrobat.

  Otevřít PDF v aplikaci Acrobat

 3. V dialogovém okně aplikace Acrobat se zobrazí název a umístění souboru. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li soubor stáhnout a otevřít, zvolte možnost Stáhnout a otevřít

  • Chcete-li soubor otevřít bez stažení, zvolte možnost Otevřít.

  Stažení a otevření souboru PDF v aplikaci Acrobat

Klíče registrů pro zapnutí integrace služby SharePoint v rozšíření pro prohlížeč Chrome a seznam povolených adres URL služby SharePoint

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Funkci lze zapnout zadáním klíče pro odemknutí funkce a přidáním adres URL služby SharePoint na seznam povolených adres, jak je naznačeno níže.

bEnableSharePointInChromeExtn

Datový typ

boolean: hodnota DWORD > REG_DWORD

Výchozí

0

Č. verze

Průběžné sledování

Cesta HKLM

FeatureLockDown

Přehled

Určuje, zda integrovat službu SharePoint do rozšíření aplikace Acrobat pro prohlížeč Chrome nebo ne.

Podrobnosti

Možné hodnoty zahrnují:

 • 0: Nepovolit integraci služby SharePoint.
 • 1: Povolit.

tSharePointUrls

Datový typ

Hodnota řetězce > REG_SZ

Výchozí

null

Verze

Průběžné sledování

Cesta HKLM

FeatureLockDown

Přehled

Tabulkový seznam adres URL služby SharePoint, které mají být přidány na seznam povolených adres.

Podrobnosti

Když se bEnableSharePointInChromeExtn = 1, rozšíření aplikace Acrobat pro prohlížeč Chrome v podstatně s adresami URL na seznamu pracuje jako se servery služby SharePoint. Možné hodnoty zahrnují:

 • Zadané uživatelem

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?