Pomalý tisk z aplikace Acrobat Reader DC po upgradu na verzi 18.009.20050.254034

Problém: Pomalý tisk z aplikace Acrobat Reader DC

Při použití ovladačů PCL6 je tisk některých souborů v aplikaci Acrobat Reader DC pomalý.

Řešení: Přidejte nebo upravte položku registru

Chcete-li problém odstranit, přidejte nebo upravte podle níže uvedených kroků položku registru.

Pozor:

Řešení uvedená níže vyžadují úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů, k nimž došlo kvůli nesprávné úpravě registru. Registr obsahuje důležité informace o hardwaru a softwaru počítače. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o registru naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

 1.  Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete příkazové okno Spustit.

 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. V Editoru registru přejděte do následujícího umístění:

  • V 32bitovém počítači: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  • V 64bitovém počítači: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  Pokud se tam nenachází klíč FeatureState, vytvořte nový klíč s tímto názvem.

 4. V klíči FeatureState vytvořte položku DWORD a přejmenujte ji na 4033257.

 5. Klíči 4033257 přiřaďte hodnotu 0.

 6.  Zavřete Editor registru.

Problém je nyní vyřešen. Ověřte to tak, že na libovolné tiskárně s ovladačem PCL6 vytisknete z aplikace Acrobat Reader DC nějaký dokument.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]