Chybějící znaky v textovém poli při převodu souboru aplikace Excel 2007 do formátu PDF pomocí aplikace Acrobat 9

Problém

Pokud vytvoříte dokument pomocí aplikace Microsoft Excel 2007 a následně jej převedete do souboru PDF, bude text v buňkách oříznut. Rozložení dokumentu se také může lišit od rozložení souboru tak, jak jste ho původně vytvořili v Excelu. Zalomení stránek mohou být také na nesprávných místech.

Příčina

Chyba v aplikaci Microsoft Excel zabraňuje tisku textu v tabulkách aplikace Excel v přijatelné kvalitě, pokud parametry tisku nejsou uvnitř aplikace Excel.

Řešení

Řešení: Nakonfigurujte nastavení dpi v aplikaci Excel tak, aby se shodovalo s nastavením dpi v souboru PDF.

 1. V aplikaci Excel 2007 klikněte na kartu Rozložení stránky.
 2. Ve skupině Vzhled stránky klikněte na spouštěč dialogu Vzhled stránky.
 3. V seznamu Kvalita tisku zadejte jako standardní výstup 600 dpi. Nebo zadejte minimální výstup s hodnotou 300 dpi.

  Poznámka: Dostupné nastavení dpi závisí na funkcích používané tiskárny.
 4. Uložte sešit aplikace Excel 2007 jako soubor PDF. Vyberte PDF v dialogovém okně Uložit jako.

  Poznámka: Zobrazí se následující dvě možnosti výstupu:

  • Standardní (publikování online a tisk): Výstup bude s hodnotou 600 dpi.
  • Minimální velikost (publikování online): Výstup bude s hodnotou 300 dpi.
 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud jste v kroku 3 zadali hodnotu 600 dpi, vyberte možnost Standardní (publikování online a tisk).
  • Pokud jste v kroku 3 zadali hodnotu 300 dpi, vyberte možnost Minimální velikost (publikování online).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?