Chybějící znaky v textovém poli při převodu souboru aplikace Excel 2007 do formátu PDF pomocí aplikace Acrobat 9

Problém

Pokud vytvoříte dokument pomocí aplikace Microsoft Excel 2007 a následně jej převedete do souboru PDF, bude text v buňkách oříznut. Rozvržení dokumentu se také může lišit od rozvržení souboru původně vytvořeného v aplikaci Excel a konce stránek mohou být na špatných místech.

Příčina

Společnost Microsoft odhalila chybu aplikace Microsoft Excel, kvůli které se nevytiskne text v tabulce aplikace Excel v příslušné kvalitě tisku, pokud se použité parametry tisku neshodují s parametry nastavenými v aplikaci Excel.

Řešení

Řešení: Nakonfigurujte nastavení dpi v aplikaci Excel tak, aby se shodovalo s nastavením dpi v souboru PDF.

 1. V aplikaci Excel 2007 klikněte na kartu Rozložení stránky.
 2. Ve skupině Vzhled stránky klikněte na spouštěč dialogu Vzhled stránky.
 3. V seznamu Kvalita tisku zadejte jako standardní výstup 600 dpi. Nebo zadejte minimální výstup s hodnotou 300 dpi.

  Poznámka: Dostupné nastavení dpi závisí na funkcích používané tiskárny.
 4. Uložte sešit aplikace Excel 2007 jako soubor PDF. Chcete-li provést tuto akci, vyberte v dialogu Uložit jako možnost k uložení ve formátu PDF.

  Poznámka: Zobrazí se následující dvě možnosti výstupu:
  • Standardní (publikování online a tisk): Výstup bude s hodnotou 600 dpi.
  • Minimální velikost (publikování online): Výstup bude s hodnotou 300 dpi.
 5. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud jste v kroku 3 zadali hodnotu 600 dpi, vyberte možnost Standardní (publikování online a tisk).
  • Pokud jste v kroku 3 zadali hodnotu 300 dpi, vyberte možnost Minimální velikost (publikování online).
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.