Podpora polí typu Obraz a Datum ve formulářích Acroforms

Pole typu Obraz

Vytváření formulářů: Ve verzi aplikace Acrobat vydané v lednu 2017 již nástroj Připravit formulář umožňuje přidat jediným kliknutím pole typu Obraz. Nejedná se o nový typ pole. Jde o pole typu Tlačítko s předem připojeným kódem v jazyce JavaScript, který zajišťuje, že se tlačítko chová jako pole typu Obraz. Využívá se k tomu existující funkce event.target.buttonImportIcon() jazyka JavaScript.

Pole typu Obraz vytvořená pomocí této metody mají ke svému názvu připojenu příponu _af_image, která daná pole identifikuje jako pole typu Obraz.

Pole typu Obraz

Vyplňování formulářů: Funkce event.target.buttonImportIcon() jazyka JavaScript nyní v aplikaci Reader podporuje obrazové soubory typu JPG, PNG, GIF a TIFF. Tyto obrazové soubory můžete importovat také do aplikace Reader. Tato možnost není vázána na nové pole typu Obraz. To platí také pro existující formuláře obsahující pole, ve kterých je použita funkce event.target.buttonImportIcon().

Import/export: Pole typu Obraz nepodporují import/export dat. 

Pole typu Datum

Vytváření formulářů: Ve verzi vydané v lednu 2017 umožňuje nástroj Připravit formulář přidat jediným kliknutím nejen pole typu Obraz, ale také pole typu Datum. Nejedná se o nový typu pole. Je to textové pole, jehož formát je nastaven na možnost Datum.

Pole typu Datum vytvořená pomocí této metody mají ke svému názvu připojenu příponu _af_date, která daná pole identifikuje jako pole typu Datum.

Pole typu Datum

Vyplňování formulářů: Ve verzi vydané v lednu 2017 je v aplikacích Acrobat i Reader u polí typu Datum podporována funkce pro výběr data. Tato podpora není vázána na nové pole typu Datum. Pokud máte existující formulář, který obsahuje textové pole ve formátu Datum, zobrazí se při nastavení fokusu na toto pole ikona se šipkou pro výběr data. Po kliknutí na tuto ikonu se otevře okno pro výběr data. Po výběru data je funkce pro výběr data naformátuje podle zadání autora a vloží toto datum do daného pole. 

Výběr data

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?