Příručka uživatele Zrušit

Průvodce akcí (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O akcích

Když na své soubory pravidelně aplikujete jednu nebo více stejných sad příkazů, můžete ušetřit čas i úhozy na klávesnici, když použijete akci – definovanou řadu příkazů se specifickými nastaveními a určeným pořadím, kterou aplikujete v jednom kroku. Akci můžete aplikovat na jeden dokument, na několik dokumentů nebo na celou sadu dokumentů. Před spuštěním akce lze dokonce prohledávat dokumenty a zkombinovat několik dokumentů do jednoho PDF.

Aplikace Acrobat obsahuje několik předdefinovaných akcí. Můžete si také vytvořit svá vlastní akce. Tyto akce lze spustit a spravovat kliknutím na možnost Nástroje > Průvodce akcí.

Aplikace Adobe Acrobat vám také umožňuje exportovat a importovat akce a příkazy, abyste je mohli sdílet s ostatními.

Poznámka:

Rozhraní a architektura akcí nahrazují režim dávkových skriptů dostupný u starších verzí aplikace Acrobat. Většinu dávkových skriptů aplikace Acrobat XI lze importovat jako akce; některé skripty vyžadují menší změny.

Spuštění akce

Aplikace Acrobat obsahuje několik jednoduchých předem definovaných akcí, které můžete použít pro zvýšení produktivity své práce. Tyto akce představují běžné úlohy, které často provádíte při přípravě souborů pro distribuci. Před spuštěním těchto akcí nemusíte otevírat žádné soubory PDF.

Poznámka:

Při spouštění sekvencí u souborů PDF vyžadujících zadání hesla, můžete výzvy k zadání hesla potlačit. Zautomatizujte zadávání hesla nebo pro tyto soubory v okně Předvolby na panelu Průvodce akcí zadejte metodu zabezpečení. Pokud vyberete možnost Neptat se na heslo, nezpracují se soubory PDF, které vyžadují heslo.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí. V části Seznam akcí na pravém panelu se zobrazí seznam dostupných akcí.

 2. V tomto seznamu vyberte akci. Pravý panel se změní tak, aby zobrazoval všechny úlohy obsažené v akci a také všechny instrukce poskytnuté autorem akce.

 3. V části Soubory ke zpracování klikněte na možnost Přidat soubory a vyberte soubory, pro které chcete spustit akci. Akci můžete aplikovat na aktuálně otevřený soubor nebo můžete přidat další soubory, složky nebo přílohy e-mailů.

 4. Jakmile budete mít v seznamu všechny soubory, které chcete zpracovat, klikněte na tlačítko Spustit.

 5. Pokud vás k tomu vyzve aplikace Acrobat, zadejte další informace, například umístění výstupu a nastavení.

Aktuální stav probíhajícího procesu nebo úlohy označuje indikátor postupu. Dokončené akce nebo úlohy jsou označeny zaškrtnutím. Po úspěšném dokončení všech úloh se na panelu zobrazí stav „Dokončeno“.

Poznámka:

Kliknutím na tlačítko Stop v panelu můžete zpracování akce zastavit. Aplikace Acrobat uloží všechny již zpracované soubory tak, jak byly v akci definovány. Kliknutím na položku Pokračovat můžete v akci pokračovat nebo můžete kliknutím na ikonu křížku před názvem akce na pravém panelu ukončit další zpracování této akce.

Vytvoření vlastní akce

Chcete-li, aby byla akce srozumitelnější, můžete kroky seskupit do panelů, přidat dělicí čáry a pokyny. Akci můžete omezit na určité soubory, použít ji na všechny soubory ve složce nebo můžete uživatele nechat vybrat soubor z různých zdrojů, například ze skeneru, z webové stránky nebo ze schránky.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů průvodce akcí.

  Poznámka:

  V části Seznam akcí na pravém panelu se zobrazí seznam dostupných akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Nová akce.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit novou akci.

 3. Chcete-li akci použít na určitý soubor nebo na všechny soubory ve složce, klikněte na možnost Soubor  nebo Složka  v části Soubory ke zpracování (vpravo). Přejděte k souboru nebo do složky a klikněte na možnost Otevřít.

 4. Na panelu pro výběr nástrojů pro přidání rozbalte panely a dvojitým kliknutím na úlohu ji přidejte do seznamu. Můžete přidat více úloh. Úlohy se spouštějí v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v seznamu Kroky akce k zobrazení vpravo.

 5. Chcete-li předdefinovat možnosti pro určitou úlohu, klikněte na možnost  Zadat nastavení.

 6. Chcete-li, aby akce vyzvala uživatele k výběru možností, klikněte na zaškrtávací pole Vyzvat uživatele.

 7. Přidejte další úlohy podle potřeby.

 8. Vylaďte akci pomocí tlačítek vpravo. Můžete přidat nové seskupení panelů, pokyny, dělicí čáru nebo přesunout či odstranit položky v seznamu.

  Vytvoří nové seskupení panelů ve spodní části aktuální sady úloh. Po zobrazení výzvy zadejte název panelu a klikněte na tlačítko Uložit.

  Přidejte pokyny pod aktuálně vybranou úlohu. Po zobrazení výzvy zadejte pokyny a klikněte na tlačítko Uložit.

  Přidá dělicí čáru pod aktuálně vybranou úlohu.

  Přesune aktuálně vybranou položku v seznamu směrem nahoru. Můžete přesunout úlohu, pokyny, dělicí čáru nebo celé seskupení panelů.

  Přesune aktuálně vybranou položku v seznamu směrem dolů. Můžete přesunout úlohu, pokyny, dělicí čáru nebo celé seskupení panelů.

  Odstraní aktuálně vybranou položku. Dávejte pozor, co vyberete. Můžete odstranit celé seskupení panelů.

 9. Klikněte na Uložit.

 10. V dialogovém okně Uložit akci zadejte název a popis akce a klikněte na tlačítko Uložit.

Správa vlastních akcí

Dialogové okno Správa akcí použijte k úpravám, přejmenování, kopírování, odstranění, změně pořadí, importu nebo exportu akcí.

Úpravy akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů průvodce akcí.

  Poznámka:

  V části Seznam akcí na pravém panelu se zobrazí seznam dostupných akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

  Zobrazí se dialogové okno Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a kliknutím na možnost Úpravy změňte úlohy nebo nastavení. Dialogové okno Upravit akce lze také použít k revizi akce a k ukončení úlohy bez uložení změn.

  Poznámka:

  Akce dodané s aplikací nelze upravit.

 4. Chcete-li přidat úlohy, rozbalte panely v okně Výběr nástrojů pro přidání a klikněte na úlohu.

 5. Klikněte na Uložit.

 6. V dialogovém okně Uložit akci upravte v případě potřeby popis a klikněte na možnost Uložit.

Přejmenování akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Přejmenovat.

  Poznámka:

  Akce dodané s aplikací nelze přejmenovat.

 4. V dialogovém okně Uložit akci zadejte nový název a případně popis a klikněte na možnost Uložit.

Kopírování akce

Můžete zkopírovat akci a před uložením kopie upravit úlohy v akci.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Kopírovat.

 4. V dialogovém okně Uložit akci zadejte název akce a popis a klikněte na možnost Uložit.

  Vytvoří se nová kopie vybrané akce, která se přidá do seznamu Výběr akce.

Odstranění akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Odebrat.

  Poznámka:

  Akce dodané s aplikací nelze odstranit.

 4. V dialogovém okně se žádostí o potvrzení klikněte na položku Ano.

Exportování akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Exportovat.

 4. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a umístění souboru pro uložení akce. Soubory akcí mají příponu .sequ.

 5. Klikněte na Uložit.

Importování akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí klikněte na možnost Importovat.

  Poznámka:

  Akci můžete také importovat dvojitým kliknutím na soubor .sequ.

 4. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor akce, který chcete importovat a klikněte na položku Otevřít. Soubory akcí mají příponu .sequ.

 5. V dialogovém okně s žádostí o potvrzení klikněte na položku OK.

  Poznámka:

  Pokud akce obsahuje JavaScript, zobrazí se výstraha s oznámením, že vybraná akce obsahuje JavaScript. Kliknutím na položku Importovat pokračujte v procesu importu nebo kliknutím na položku Zrušit import zrušte.

Automatické zadávání hesla pro akce

Před spuštěním akcí v zašifrovaných nebo heslem chráněných PDF můžete nastavit svůj digitální identifikátor tak, aby se požadované heslo zadávalo automaticky.

Poznámka:

 Pro tyto soubory v okně Předvolby na panelu Průvodce akcí zadejte metodu zabezpečení. Pokud vyberete možnost Neptat se na heslo, nezpracují se soubory PDF, které vyžadují heslo.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.

 2. Vyberte možnost Podpisy v nabídce Kategorie vlevo.

 3. V části Identity a důvěryhodné certifikáty klikněte na možnost Více.

 4. Vlevo otevřete nabídku Digitální ID a zvolte možnost Soubory digitálních ID.

 5. V seznamu vpravo vyberte ID a poté z horní lišty vyberte tyto příkazy:

  Přihlášení

  Přihlásí se s použitím určeného digitálního identifikátoru. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

  Odhlásit se

  Dojde k odhlášení pomocí zadaného digitálního ID po dokončení spuštění akce.

Vytváření a správa vlastních příkazů

Vlastní příkazy umožňují předem nakonfigurovat některé příkazy, jako je například Vodoznak nebo Záhlaví a zápatí, a zkrátit tak čas potřebný k jejich nastavení před použitím. Ušetříte tak čas při provádění opakovaných úkolů.

Vlastní příkazy představují jediný krok a vztahují se na aktuální dokument, zatímco akce představují vícekrokové sekvence a vztahují se na více souborů.

Vytvoření vlastního příkazu

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí > Nový vlastní příkaz.

 2. V dialogovém okně Nový vlastní příkaz se v levém podokně zobrazí seznam přizpůsobitelných příkazů. Vyberte příkaz, který chcete přizpůsobit.

 3. Chcete-li, můžete změnit popisek příkazu a tip nástroje. Můžete také zvolit, jestli chcete při spuštění příkazu zobrazovat možnosti specifické pro daný příkaz.

 4. Klikněte na položku Možnosti příkazu. V dialogovém okně vyberte nebo zadejte příslušné hodnoty a možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.

 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte nový vlastní příkaz.

  Příkaz se zobrazí v části Vlastní příkazy na pravém panelu.

Spuštění vlastního příkazu

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na pravém panelu, v části Vlastní příkazy, klikněte na název příkazu.

Správa vlastních příkazů

Pomocí dialogového okna Správa vlastních příkazů můžete příkazy upravovat, kopírovat, přejmenovat, odstranit, změnit jejich pořadí, importovat nebo exportovat.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. V dialogovém okně Správa vlastních příkazů vyberte ze seznamu příkaz a poté klikněte na příslušné tlačítko. Podle zobrazených pokynů nebo výzev dokončete úlohu.

 3. Po dokončení klikněte na tlačítko Zavřít.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.