Průvodce akcí (Acrobat Pro)

O akcích

Když na své soubory pravidelně aplikujete jednu nebo více stejných sad příkazů, můžete ušetřit čas i úhozy na klávesnici, když použijete akci – definovanou řadu příkazů se specifickými nastaveními a určeným pořadím, kterou aplikujete v jednom kroku. Akci můžete aplikovat na jeden dokument, na několik dokumentů nebo na celou sadu dokumentů. Před spuštěním akce lze dokonce prohledávat dokumenty a zkombinovat několik dokumentů do jednoho PDF.

Aplikace Acrobat obsahuje několik předdefinovaných akcí. Můžete si také vytvořit svá vlastní akce. Tyto akce lze spustit a spravovat kliknutím na možnost Nástroje > Průvodce akcí.

Aplikace Adobe Acrobat vám také umožňuje exportovat a importovat akce a příkazy, abyste je mohli sdílet s ostatními.

Poznámka:

Rozhraní a architektura akcí nahrazují režim dávkových skriptů dostupný u starších verzí aplikace Acrobat. Většinu dávkových skriptů aplikace Acrobat XI lze importovat jako akce; některé skripty vyžadují menší změny.

Spuštění akce

Aplikace Acrobat obsahuje několik jednoduchých předem definovaných akcí, které můžete použít pro zvýšení produktivity své práce. Tyto akce představují běžné úlohy, které často provádíte při přípravě souborů pro distribuci. Před spuštěním těchto akcí nemusíte otevírat žádné soubory PDF.

Poznámka:

Při spouštění sekvencí u souborů PDF vyžadujících zadání hesla, můžete výzvy k zadání hesla potlačit. Zautomatizujte zadávání hesla nebo pro tyto soubory v okně Předvolby na panelu Průvodce akcí zadejte metodu zabezpečení. Pokud vyberete možnost Neptat se na heslo, nezpracují se soubory PDF, které vyžadují heslo.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí. V části Seznam akcí na pravém panelu se zobrazí seznam dostupných akcí.

 2. V tomto seznamu vyberte akci. Pravý panel se změní tak, aby zobrazoval všechny úlohy obsažené v akci a také všechny instrukce poskytnuté autorem akce.

 3. V části Soubory ke zpracování klikněte na možnost Přidat soubory a vyberte soubory, pro které chcete spustit akci. Akci můžete aplikovat na aktuálně otevřený soubor nebo můžete přidat další soubory, složky nebo přílohy e-mailů.

 4. Jakmile budete mít v seznamu všechny soubory, které chcete zpracovat, klikněte na tlačítko Spustit.

 5. Pokud vás k tomu vyzve aplikace Acrobat, zadejte další informace, například umístění výstupu a nastavení.

Aktuální stav probíhajícího procesu nebo úlohy označuje indikátor postupu. Dokončené akce nebo úlohy jsou označeny zaškrtnutím. Po úspěšném dokončení všech úloh se na panelu zobrazí stav „Dokončeno“.

Poznámka:

Kliknutím na tlačítko Stop v panelu můžete zpracování akce zastavit. Aplikace Acrobat uloží všechny již zpracované soubory tak, jak byly v akci definovány. Kliknutím na položku Pokračovat můžete v akci pokračovat nebo můžete kliknutím na ikonu křížku před názvem akce na pravém panelu ukončit další zpracování této akce.

Vytvoření vlastní akce

Chcete-li, aby byla akce srozumitelnější, můžete kroky seskupit do panelů, přidat dělicí čáry a pokyny. Akci můžete omezit na určité soubory, použít ji na všechny soubory ve složce nebo můžete uživatele nechat vybrat soubor z různých zdrojů, například ze skeneru, z webové stránky nebo ze schránky.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů průvodce akcí.

  Poznámka:

  V části Seznam akcí na pravém panelu se zobrazí seznam dostupných akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Nová akce.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit novou akci.

 3. Chcete-li akci použít na určitý soubor nebo na všechny soubory ve složce, klikněte na možnost Soubor  nebo Složka  v části Soubory ke zpracování (vpravo). Přejděte k souboru nebo do složky a klikněte na možnost Otevřít.

 4. Na panelu pro výběr nástrojů pro přidání rozbalte panely a dvojitým kliknutím na úlohu ji přidejte do seznamu. Můžete přidat více úloh. Úlohy se spouštějí v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v seznamu Kroky akce k zobrazení vpravo.

 5. Chcete-li předdefinovat možnosti pro určitou úlohu, klikněte na možnost  Zadat nastavení.

 6. Chcete-li, aby akce vyzvala uživatele k výběru možností, klikněte na zaškrtávací pole Vyzvat uživatele.

 7. Přidejte další úlohy podle potřeby.

 8. Vylaďte akci pomocí tlačítek vpravo. Můžete přidat nové seskupení panelů, pokyny, dělicí čáru nebo přesunout či odstranit položky v seznamu.

  Vytvoří nové seskupení panelů ve spodní části aktuální sady úloh. Po zobrazení výzvy zadejte název panelu a klikněte na tlačítko Uložit.

  Přidejte pokyny pod aktuálně vybranou úlohu. Po zobrazení výzvy zadejte pokyny a klikněte na tlačítko Uložit.

  Přidá dělicí čáru pod aktuálně vybranou úlohu.

  Přesune aktuálně vybranou položku v seznamu směrem nahoru. Můžete přesunout úlohu, pokyny, dělicí čáru nebo celé seskupení panelů.

  Přesune aktuálně vybranou položku v seznamu směrem dolů. Můžete přesunout úlohu, pokyny, dělicí čáru nebo celé seskupení panelů.

  Odstraní aktuálně vybranou položku. Dávejte pozor, co vyberete. Můžete odstranit celé seskupení panelů.

 9. Klikněte na Uložit.

 10. V dialogovém okně Uložit akci zadejte název a popis akce a klikněte na tlačítko Uložit.

Správa vlastních akcí

Dialogové okno Správa akcí použijte k úpravám, přejmenování, kopírování, odstranění, změně pořadí, importu nebo exportu akcí.

Úpravy akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů průvodce akcí.

  Poznámka:

  V části Seznam akcí na pravém panelu se zobrazí seznam dostupných akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

  Zobrazí se dialogové okno Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a kliknutím na možnost Úpravy změňte úlohy nebo nastavení. Dialogové okno Upravit akce lze také použít k revizi akce a k ukončení úlohy bez uložení změn.

  Poznámka:

  Akce dodané s aplikací nelze upravit.

 4. Chcete-li přidat úlohy, rozbalte panely v okně Výběr nástrojů pro přidání a klikněte na úlohu.

 5. Klikněte na Uložit.

 6. V dialogovém okně Uložit akci upravte v případě potřeby popis a klikněte na možnost Uložit.

Přejmenování akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Přejmenovat.

  Poznámka:

  Akce dodané s aplikací nelze přejmenovat.

 4. V dialogovém okně Uložit akci zadejte nový název a případně popis a klikněte na možnost Uložit.

Kopírování akce

Můžete zkopírovat akci a před uložením kopie upravit úlohy v akci.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Kopírovat.

 4. V dialogovém okně Uložit akci zadejte název akce a popis a klikněte na možnost Uložit.

  Vytvoří se nová kopie vybrané akce, která se přidá do seznamu Výběr akce.

Odstranění akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Odebrat.

  Poznámka:

  Akce dodané s aplikací nelze odstranit.

 4. V dialogovém okně se žádostí o potvrzení klikněte na položku Ano.

Exportování akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Exportovat.

 4. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a umístění souboru pro uložení akce. Soubory akcí mají příponu .sequ.

 5. Klikněte na Uložit.

Importování akce

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Správa akcí.

 3. V dialogovém okně Správa akcí klikněte na možnost Importovat.

  Poznámka:

  Akci můžete také importovat dvojitým kliknutím na soubor .sequ.

 4. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor akce, který chcete importovat a klikněte na položku Otevřít. Soubory akcí mají příponu .sequ.

 5. V dialogovém okně s žádostí o potvrzení klikněte na položku OK.

  Poznámka:

  Pokud akce obsahuje JavaScript, zobrazí se výstraha s oznámením, že vybraná akce obsahuje JavaScript. Kliknutím na položku Importovat pokračujte v procesu importu nebo kliknutím na položku Zrušit import zrušte.

Automatické zadávání hesla pro akce

Před spuštěním akcí v zašifrovaných nebo heslem chráněných PDF můžete nastavit svůj digitální identifikátor tak, aby se požadované heslo zadávalo automaticky.

Poznámka:

 Pro tyto soubory v okně Předvolby na panelu Průvodce akcí zadejte metodu zabezpečení. Pokud vyberete možnost Neptat se na heslo, nezpracují se soubory PDF, které vyžadují heslo.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.

 2. Vyberte možnost Podpisy v nabídce Kategorie vlevo.

 3. V části Identity a důvěryhodné certifikáty klikněte na možnost Více.

 4. Vlevo otevřete nabídku Digitální ID a zvolte možnost Soubory digitálních ID.

 5. V seznamu vpravo vyberte ID a poté z horní lišty vyberte tyto příkazy:

  Přihlášení

  Přihlásí se s použitím určeného digitálního identifikátoru. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

  Odhlásit se

  Dojde k odhlášení pomocí zadaného digitálního ID po dokončení spuštění akce.

Vytváření a správa vlastních příkazů

Vlastní příkazy umožňují předem nakonfigurovat některé příkazy, jako je například Vodoznak nebo Záhlaví a zápatí, a zkrátit tak čas potřebný k jejich nastavení před použitím. Ušetříte tak čas při provádění opakovaných úkolů.

Vlastní příkazy představují jediný krok a vztahují se na aktuální dokument, zatímco akce představují vícekrokové sekvence a vztahují se na více souborů.

Vytvoření vlastního příkazu

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí > Nový vlastní příkaz.

 2. V dialogovém okně Nový vlastní příkaz se v levém podokně zobrazí seznam přizpůsobitelných příkazů. Vyberte příkaz, který chcete přizpůsobit.

 3. Chcete-li, můžete změnit popisek příkazu a tip nástroje. Můžete také zvolit, jestli chcete při spuštění příkazu zobrazovat možnosti specifické pro daný příkaz.

 4. Klikněte na položku Možnosti příkazu. V dialogovém okně vyberte nebo zadejte příslušné hodnoty a možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.

 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte nový vlastní příkaz.

  Příkaz se zobrazí v části Vlastní příkazy na pravém panelu.

Spuštění vlastního příkazu

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. Na pravém panelu, v části Vlastní příkazy, klikněte na název příkazu.

Správa vlastních příkazů

Pomocí dialogového okna Správa vlastních příkazů můžete příkazy upravovat, kopírovat, přejmenovat, odstranit, změnit jejich pořadí, importovat nebo exportovat.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

 2. V dialogovém okně Správa vlastních příkazů vyberte ze seznamu příkaz a poté klikněte na příslušné tlačítko. Podle zobrazených pokynů nebo výzev dokončete úlohu.

 3. Po dokončení klikněte na tlačítko Zavřít.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.