Aktualizace aplikace Acrobat a používání aplikace Adobe Digital Editions

Aktualizace aplikace Acrobat

Soubory a komponenty aplikace Acrobat lze aktualizovat mnoha různými způsoby. Některé aktualizace jsou dostupné, když otevřete PDF, který automaticky spustí proces aktualizace. Pokud například otevřete formulář, který používá písma pro asijské jazyky, budete dotázáni, zda chcete tato písma stáhnout. Další aktualizace jsou k dispozici pouze z nabídky Nápověda a musí být instalovány ručně. Některé aktualizace jsou dostupné automaticky i ručně.

Ruční aktualizace softwaru

 1. Zvolte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna předvoleb aktualizací

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Předvolby (Mac OS).

 2. V levé nabídce Kategorie vyberte Aktualizátor.
 3. V části Kontrola aktualizací vyberte jednu z následujících možností pro instalaci aktualizací:

  Aktualizace nainstalovat automaticky (doporučeno)

  (Windows) Aplikace Acrobat pravidelně zkontroluje důležité aktualizace, stáhne je a automaticky je nainstaluje. Po skončení budete na aktualizaci softwaru upozorněni krátkou zprávou v systémové liště. Tento postup je pro aktualizaci a větší bezpečnost aplikace Acrobat nejlepší.

  Aktualizace automaticky stáhnout, ale umožnit možnost, kdy se aktualizace nainstalují

  Aplikace Acrobat pravidelně zkontroluje důležité aktualizace a stáhne je. Aplikace Acrobat vás vyzve k zahájení instalace.

  Upozornit, ale umožnit možnost, kdy se aktualizace stáhnou a nainstalují

  Aplikace Acrobat pravidelně zkontroluje důležité aktualizace a upozorní vás na ně. Stažení a instalaci aktualizací si můžete vybrat podle potřeby.

  Aktualizace nestahovat ani neinstalovat

  Aplikace Acrobat nebude aktualizace kontrolovat. Místo toho je budete kontrolovat vy (Nápověda > Kontrola aktualizací). Tato možnost je nejméně bezpečná a doporučuje se pouze organizacím, které pro aktualizace využívají jiné postupy.

Správa nastavení zabezpečení

Pokud vaše organizace používá zásady zabezpečení založené na serveru, můžete nastavit Acrobat tak, aby pravidelně kontroloval aktualizace těchto zásad. Zabezpečení založené na serveru nastavuje správce, který určí adresu URL, ze které se budou získávat aktualizace zabezpečení.

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Zabezpečení.
 2. V Nastavení zabezpečení vyberte položku Načíst nastavení zabezpečení ze serveru.
 3. Do pole URL napište adresu serveru.
 4. Zvolte, jak často chcete kontrolovat aktualizace zabezpečení.
 5. Vyberte Dotaz před instalací, pokud chcete, aby se zobrazovalo upozornění před kontrolou aktualizací zásad ze serveru.

Adobe Digital Editions

Ke čtení a organizaci e-knih a dalších publikací se používá bezplatný software Adobe® Digital Editions. Adobe Digital Editions je samostatná webová bohatá internetová aplikace (RIA), která nahrazuje funkce pro e-knihy z předcházejících verzí aplikace Acrobat.

Když nainstalujete aplikaci Adobe Digital Editions, položky z vaší stávající knihovničky se automaticky importují a budou dostupné v novém prostředí knihovničky aplikace Adobe Digital Editions. Do své knihovničky v aplikaci Adobe Digital Editions můžete také ručně importovat jednotlivé PDF.

Poznámka:

Když poprvé otevřete eBook, aplikace Adobe Digital Editions se automaticky nainstaluje do vašeho počítače.

Další informace o aplikaci Adobe Digital Editions a stahování tohoto softwaru vyhledejte na stránce www.adobe.com/go/learn_acr_digital_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.