Problém s časovou prodlevou u zařízení Wacom v systému Mac OS

Problém: Při používání zařízení Wacom v systému Mac OS dochází při rychlém střídání nástrojů k časové prodlevě

Pokud jsou tahy dotykovým perem Wacom kresleny rychle po sobě (pomocí jakéhokoli nástroje), každý druhý tah se nezaznamená, takže to vypadá, jako by při práci s vybraným nástrojem docházelo k výpadkům. 

K tomuto problému dochází například při použití nástroje Štětec a nástroje Malířský štětec, nástroje Obdélník a Ovál a nástroje Malířský štětec a Plechovka barvy. 

Při pomalém kreslení nebo kreslení pomocí myši k tomuto problému nedochází.

Řešení

Chcete-li problém s časovou prodlevou v aplikaci Animate při použití zařízení Wacom odstranit, aktualizujte ovladač zařízení Wacom na nejnovější verzi.

Další informace najdete na stránce Ovladače zařízení Wacom

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?