Problém s časovou prodlevou u zařízení Wacom v systému Mac OS

Problém: Při používání zařízení Wacom v systému Mac OS dochází při rychlém střídání nástrojů k časové prodlevě

Pokud jsou tahy dotykovým perem Wacom kresleny rychle po sobě (pomocí jakéhokoli nástroje), každý druhý tah se nezaznamená, takže to vypadá, jako by při práci s vybraným nástrojem docházelo k výpadkům. 

K tomuto problému dochází například při použití nástroje štětec a nástroje malířský štětec, nástroje obdélník a ovál a nástroje malířský štětec a plechovka barvy. 

Při pomalém kreslení nebo kreslení pomocí myši k tomuto problému nedochází.

Řešení

Chcete-li problém s časovou prodlevou v aplikaci Animate CC při použití zařízení Wacom odstranit, aktualizujte ovladač zařízení Wacom na nejnovější verzi.

Další informace najdete na stránce Ovladače zařízení Wacom

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.