Animate CC verze 2017

Animate CC verze 2017 uvádí nové vzrušující funkce pro herní vývojáře, animátory a tvůrce vzdělávacího obsahu. Přečtěte si stručný úvod k těmto funkcím a odkazy na zdroje obsahující podrobnější informace.


Přehled funkcí představených v předchozích verzích aplikace Animate CC najdete v tématu Přehled funkcí | Animate CC | verze 2015.

Vylepšené možnosti kreslení nástrojem Štětec

  Vylepšeno v aplikaci Adobe Animate CC 2017 | březen 2017

Výkon nástroje Štětec byl v této verzi výrazně vylepšen. V předchozích verzích docházelo při rychlém skicování a kreslení s nástrojem Štětec k časové prodlevě. V této verzi můžete rychle skicovat a kreslit, aniž by bylo nutné čekat na vyhlazení dříve nakreslených skic.

Lepší prohlížení s podporou HiDPI v systému Windows

  Vylepšeno v Adobe Animate CC 2017 | leden 2017

Animate CC automaticky optimalizuje nastavení pro monitory HiDPI a umožňuje prohlížení ikon a textu v ultra ostrých detailech díky zobrazení více obrazových bodů na obrazovce.

Poznámka:

Animate používá rozlišení nastavené v systému Windows pro hlavní displej. 

Vylepšený výběr snímků

  Vylepšeno v Adobe Animate CC 2017 | leden 2017

Vylepšený panel Výběr snímku obsahuje zaškrtávací políčko Vytvořit klíčový snímek. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, budou při výběru snímku na panelu Výběr snímku automaticky vytvořeny klíčové snímky. Animate dále nabízí možnosti filtrování pro snímky, které jsou zobrazeny na panelu. Můžete se rozhodnout, zda chcete filtrovat

 • všechny snímky,
 • pouze klíčové snímky,
 • pouze snímky s popisky.

Na panelu Výběr snímku můžete také volby opakování pro grafické symboly. 

Další informace naleznete v tématu Vytváření instancí symbolů a práce s nimi

Barva pracovní plochy

  Vylepšeno v Adobe Animate CC 2017 | leden 2017

V předchozích verzích aplikace Animate byly barvy pracovní plochy pevně nastaveny podle motivu uživatelského rozhraní. Počínaje touto verzí může mít pracovní plocha stejnou barvu jako vymezená plocha, což vám umožní pracovat s neohraničeným plátnem. Další informace naleznete v části Používání panelu nástrojů plochy.

Podpora přidání globálních skriptů a skriptů třetích stran

  Vylepšeno v Adobe Animate CC 2017 | leden 2017

Animátoři často využívají kód JavaScript, který je použitelný pro celou animaci. Před zavedením globální skriptů a skriptů třetích stran nebylo možné v aplikaci Animate nastavit globální proměnné nebo skripty aplikované na celou animaci. Počínaje touto verzí můžete přidávat globální skripty, které nejsou vázány na konkrétní snímek. Další informace získáte v tématu Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate CC

Podpora vlastností ztlumení a titulního snímku pro komponentu HTML 5 video

  Vylepšeno v Adobe Animate CC 2017 | prosinec 2016

Tato verze aplikace Animate přináší podporu pro dvě nové vlastnosti komponent HTML 5 video: ztlumení a titulní snímek. Pomocí vlastnosti ztlumení můžete povolit nebo zakázat zvuk v komponentě video; vlastnost titulní snímek umožňuje vybrat statický titulní snímek před přehráním videa.

Odeslání responzivních souborů OAM do CC knihovny pro použití v aplikaci Adobe Muse

  Vylepšeno v Adobe Animate CC 2017 | prosinec 2016

V této verzi aplikace Animate CC je při odesílání celých animací do CC knihoven používán aktuální profil publikování. Tím jsou kaskádovitě předávána všechna nastavení publikování, včetně responzivních vlastností, při použití v aplikacích Adobe Muse a Indesign. Další informace naleznete v části Sdílení datových zdrojů a Nastavení publikování.

Podpora písem ze služby Typekit

  Vylepšeno v Adobe Animate CC 2017 | prosinec 2016

Při spuštění aplikace Animate CC jsou načtena všechna písma zakoupená ve službě Typekit a lze je použít v dokumentech HTML 5 Canvas. Další informace naleznete v části Používání webových písem Typekit.

 

Podpora virtuální kamery

Novinka v Animate CC (listopad 2016)

V dřívějších verzích jste se spoléhali na rozšíření třetích stran různé kvality a kompatibility nebo bylo nutné upravovat animace, aby napodobovaly pohyb kamery. Počínaje touto verzí můžete používat následující funkce, které jsou nedílnou součástí každého filmu:

 • Posouvání s objektem na snímku
 • Dosažení dramatického efektu zvětšením objektu zájmu
 • Zdůraznění celkové kompozice oddálením pohledu od snímku
 • Přesunutí pozornosti diváků z jednoho objektu na jiný změnou ohniskového bodu
 • Otáčení kamery
 • Aplikace barevných efektů pomocí barevných odstínů nebo filtrů
Pracovní plocha Kamera

A. Obrys plochy B. Ikona Kamera C. Vlastnosti kamery D. Efekty barvy kamery E. Nástroj Kamera F. Ikona Kamera G. Vrstva kamery 

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Používání kamery. Výukové video o této funkci naleznete v tématu Používání virtuální kamery v aplikaci Animate CC.

Opakovaně použitelné komponenty v dokumentech HTML5 Canvas

Novinka v Animate CC (listopad 2016)

Komponenty nabízejí nějakou funkci nebo skupinu souvisejících opakovaně použitelných prvků zvyšující produktivitu práce. Předchozí verze Animate CC podporovaly komponenty Flash používané pro flashový obsah. Od této verze Animate podporuje komponenty založené na formátu HTML5 Canvas.

Komponenty HTML5 Canvas

Další informace najdete v tématu Používání komponent ve formátu HTML5 Canvas.

Spolupráce pomocí CC knihoven

Novinka v Animate CC (listopad 2016)

Počínaje touto verzí můžete sdílet symboly nebo celé animace prostřednictvím CC knihoven. To umožňuje bezproblémovou spolupráci mnoha animátorů a zjednodušuje vývojářské a designérské pracovní postupy při vývoji her a aplikací.

Propojování datových zdrojů zajišťuje, že příslušné položky jsou vždy synchronizovány s původní položkou. Datové zdroje animace můžete pomocí CC knihovny také plynule importovat mezi různými aplikacemi, například mezi Adobe Muse a Adobe Indesign.

Sdílení symbolů
Sdílení datových zdrojů animace prostřednictvím CC knihovny

Další informace o sdílení symbolů získáte v tématu Spolupráce pomocí CC knihoven.

Vytváření a správa vektorových štětců

Novinka v Animate CC (listopad 2016)

Animate nyní nabízí možnost vytváření a sdílení vektorových štětců (umělecké a vzorkové štětce) s využitím tvarů nakreslených v aplikaci Animate. Před zavedením této funkce mohli uživatelé vytvářet štětce v aplikaci Adobe Capture CC a poté je synchronizovat z CC knihovny. Tato nová funkce umožňuje vytvářet vlastní štětce z vektorový grafických souborů v aplikaci Animate CC.

Vytvořit malířský štětec
Vytvořit malířský štětec

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Vytváření a správa vektorových štětců.

Podpora přítlaku a náklonu u vektorových štětců

Novinka v Animate CC (listopad 2016)

Od této verze aplikace Animate CC podporuje tlak a náklon u tahů nakreslených pomocí nástroje Malířský štětec. Můžete kreslit umělecké a vzorkové tahy s různou šířkou pouhou změnou tlaku nebo náklonu pera. Další úpravy šířkových bodů poté můžete doladit nástrojem Šířka.

Modifikátory tlaku
Malířský štětec a náklon

Další informace získáte v tématu Tlak a náklon u vektorových štětců.

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici pouze u tabletů podporujících kreslení.

Export obrázků a animovaných souborů GIF

Novinka v Animate CC (listopad 2016)

Součástí této verze aplikace Animate je nový pracovní postup pro export obrázků a animovaných souborů GIF. Optimalizační funkce v dialogovém okně Exportovat obraz můžete použít k náhledu optimalizovaných obrázků v různých formátech souborů a s různými atributy.

V dialogovém okně Exportovat obraz nebo Exportovat animovaný GIF můžete provádět následující akce:

 • Prohlížet více verzí obrázku současně a upravovat nastavení optimalizace.
 • Zobrazit náhled obrázku a vybrat nejlepší možnou kombinaci nastavení.
 • Nastavit průhlednost a podklad.
 • Nastavit možnosti rozkladu barev.
 • Měnit velikost obrazu v obrazových bodech nebo v procentech z původní velikosti.
Exportovat obraz

Další informace získáte v tématu Export obrázků a animovaných souborů GIF.

Publikování vrstev jako archivu SWF

Novinka v Animate CC (listopad 2016)

Počínaje touto verzí nabízí Animate nový formát publikování, archiv SWF, který umožňuje zabalit různé vrstvy jako nezávislé soubory SWF a importovat je do aplikace Adobe After Effects.

Publikování vrstev

Další informace naleznete v tématu Publikování vrstev jako archivu SWF.

Poznámka:

Tato funkce je dostupná pouze pro dokumenty jazyka ActionScript a dokumenty FLA.

Další vylepšení

Vylepšení plochy

Vylepšení v Animate CC | listopad 2016

V této verzi naleznete následující vylepšení plochy:

 • Oříznutí obsahu mimo plochu: Ořízne obsah přesahující vymezenou plochu.
 • Obrys plochy: Vytváří obrys plochy označující hranice plochy. 
Vylepšení plochy

A. Oříznutí obsahu mimo plochu B. Výchozí obrys plochy 

Integrace nejnovějšího přehrávače Flash Player a AIR SDK

Vylepšení v Animate CC | listopad 2016

Animate podporuje nejnovější verzi přehrávače Flash Player (verze 23) a má integrované rozhraní AIR SDK verze 23.0.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online