Odstraňování problémů se zásuvnými moduly efektů formátu VST a DirectX | Adobe Audition

Témata

  • Pravidla poskytování podpory
  • Zacházení se zásuvným modulem formátu VST
  • Postup odstraňování problémů

Pravidla poskytování podpory

Podpora zásuvného modulu efektů je omezena na zásuvné moduly, které jsou součástí instalace aplikace Adobe Audition CC, a na technologie VST a Audio Units implementované v aplikaci. Technická podpora společnosti Adobe neposkytuje řešení problémů v důsledku použití zásuvných modulů jiných výrobců. Pokud problémy přímo způsobuje zásuvný modul jiného výrobce, obraťte se na výrobce zásuvného modulu, který vám poskytne podporu.

Zacházení se zásuvným modulem formátu VST

Aplikace Adobe Audition podporuje 64bitové zvukové zásuvné moduly jiných výrobců ve formátech VST 2.4 a VST 3.0 pro systém macOS a Windows a ve formátu Audio Units pro systém macOS. Poznámka: Zásuvné moduly formátu VSTi a syntézy virtuálních nástrojů nejsou v současnosti podporovány. Chcete-li vyhledat zásuvné moduly nebo ovládat jejich zobrazení v aplikaci, použijte Správce zvukových zásuvných modulů v aplikaci Audition. Na panelu nabídek aplikace Audition vyberte možnost Efekty > Správce zvukových zásuvných modulů. Zde můžete přidat nové složky (pokud jste nainstalovali zásuvné moduly formátu VST do vlastních umístění), vyhledat nové zásuvné moduly nebo určit, které zvukové zásuvné moduly budou k dispozici v aplikaci.

Zásuvné moduly formátu VST 2.4 se obvykle instalují do těchto umístění:
Systém Windows: C:\Program Files\Steinberg\vstplugins\
Systém macOS: /Library/Audio/Plug-Ins/VST/

Zásuvné moduly formátu VST 3.0 se instalují výhradně do těchto umístění:

Systém Windows: C:\Program Files\Common Files\VST3\
Systém macOS: /Library/Audio/Plug-Ins/VST/

Zásuvné moduly formátu Audio Units se instalují výhradně do níže uvedené cesty a jsou registrovány v operačním systému:
macOS: /Library/Audio/Plug-Ins/Components

Pokud jste nainstalovali zásuvné moduly formátu VST 2.4 do vlastního umístění, je třeba pouze přidat složky. Jinak by aplikace Audition přidala do seznamu složek výchozí umístění.

Kliknutím na tlačítko Skenovat zásuvné moduly vyhledáte nové zásuvné moduly v systému. V aplikaci Audition se zobrazí název, typ, stav a cesta každého nalezeného nebo nainstalovaného zásuvného modulu. Pomocí sloupce se zaškrtávacími políčky zásuvné moduly povolíte nebo zakážete.

Poznámka: Aplikace Audition vyhledá a pokusí se otevřít každý zásuvný modul v samostatném procesu. Zásuvné moduly, které způsobují chybové ukončení aplikace nebo patří mezi virtuální nástroje, budou označeny jako zakázané.

Zásuvné moduly jsou po vyhledání k dispozici v nabídce Efekty. Vedle dolní části rozbalené nabídky jsou uvedeny tři položky: VST, VST3 a AU.

VST: Obsahuje zásuvné moduly formátu VST 2.4, které jsou uspořádány podle výrobce. Všechny zásuvné moduly společnosti iZotope se například budou nacházet v kontextové podnabídce s označením „iZotope“.


VST3: Obsahuje zásuvné moduly formátu VST 3.0, které jsou uspořádány na základě jejich interních metadat. Zásuvné moduly pro redukci šumu se například mohou nacházet v kontextové podnabídce s označením „Restoration“.


AU: Obsahuje zásuvné moduly formátu Audio Units (pouze systém macOS), které jsou uspořádány podle výrobce. Všechny zásuvné moduly, které se dodávají se systémem macOS, se například nacházejí v kontextové podnabídce s označením „Apple“.

Postup odstraňování problémů

Chcete-li, aby vám tento dokument pomohl co nejvíce, provádějte příslušné akce v této části v uvedeném pořadí. Poznamenejte si prováděné úlohy a jejich výsledky, včetně chyb a jiných problémů. Technická podpora společnosti Adobe využije tyto informace k tomu, aby vám lépe pomohla v případě, že se rozhodnete jí zavolat.

Poznámka: Postupy v tomto dokumentu jsou založeny na výchozím rozhraní systému Windows XP. Pokud je rozhraní přizpůsobené, mohou se některé postupy lišit. Například obvyklý rozdíl lze pozorovat při otevření Ovládacích panelů z nabídky Start: Můžete použít možnost Start > Nastavení > Ovládací panely místo možnosti Start > Ovládací panely.

1. Spusťte znovu aplikaci Adobe Audition a ve správci zásuvných modulů formátu VST zrušte výběr zásuvného modulu.

Pokud se nezdaří správná inicializace zásuvného modulu, může dojít k problémům se stabilitou. Ve Správci zvukových zásuvných modulů jsou uvedeny všechny zásuvné moduly vyhledané aplikací Adobe Audition a jednotlivé zásuvné moduly v něm můžete zapnout nebo vypnout.

Postup zakázání zásuvného modulu, který způsobil zablokování aplikace Adobe Audition při spuštění:
1. Spusťte znovu aplikaci Adobe Audition.
2. V nabídce Efekty otevřete Správce zvukových zásuvných modulů.
3. V seznamu souborů zásuvných modulů vyhledejte zásuvný modul uvedený v kroku 1 a zrušte zaškrtnutí políčka vedle tohoto zásuvného modulu.
4. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Další informace o správě zásuvných modulů najdete v části týkající se „správy zvukových zásuvných modulů“ v tomto dokumentu.

2. Spusťte zásuvný modul v relaci s nižší vzorkovací frekvencí.

Aplikace Adobe Audition dokáže nahrávat, zpracovat a přehrávat většinu vzorkovacích frekvencí s hardwarovou podporou (obvykle až do hodnoty 196k). Některé zásuvné moduly však nebyly testovány nebo navrženy pro vysoké vzorkovací frekvence. Relace úprav a míchání při vysokých vzorkovacích frekvencích při současném zapojení efektů zásuvných modulů může způsobit výrazný pokles výkonu aplikace Adobe Audition nebo chybové ukončení aplikace Adobe Audition. Pokud mícháte zvuk ve více stopách nebo používáte rack pro mastering se soubory nebo relacemi s hodnotou vyšší než 48k (48000 vzorků) a všimnete si problému, otestuje zásuvný modul při nižší vzorkovací frekvenci.
Postup kontroly funkce vzorkovací frekvence zásuvného modulu:
1. V hlavním zobrazení více stop vyberte možnost Soubor > Nová relace.
2. V dialogovém okně Nová relace vyberte hodnotu 48000.
3. Importujte zvukový soubor a umístěte jej do stopy 1.
4. Přidejte efekt, který chcete otestovat.
5. Přehrajte relaci.
Pokud při hodnotě 48k zásuvný model pracuje podle očekávání, zvažte vyhledání jiného zásuvného modulu, který nahradí stávající zásuvný modul, nebo snížení vzorkovací frekvence souborů či relací.

3. Dočasně zakažte automatizaci zásuvných modulů.

Dočasně zakažte automatizaci jednotlivých stop s efekty, abyste otestovali, zda automatizace efektů způsobuje problém. V zobrazení více stop můžete vytvořit nové pásy automatizace pro libovolný dostupný parametr efektu. Některé zásuvné moduly nebyly testovány nebo navrženy pro automatizaci a mohou způsobit výrazný pokles výkonu aplikace Adobe Audition nebo chybové ukončení aplikace Adobe Audition.
Postup zakázání automatizace zásuvných modulů:
1. V zobrazení více stop vyhledejte stopu s automatizací efektů.
2. Změňte režim automatizace stopy na hodnotu Vypnuto.
3. Přehrajte relaci.
Pokud se relace bez automatizace přehrává podle očekávání, zvažte nahrazení zásuvného modulu podobným zásuvným modulem nebo povolte předběžné vykreslení stopy.
Další informace o automatizaci stop najdete v článku Automatizace smíchaných zvuků s obálkami.
Další informace o zablokování stop najdete v části Předběžné vykreslení efektů stop za účelem zvýšení výkonu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?