Odstraňování chyb s nahráváním a přehráváním v aplikaci Audition CC2017.1

Odstraňování problémů s nahráváním a přehráváním v aplikaci Adobe Audition

Ve verzi 2017.1 aplikace Adobe Audition CC se nyní zobrazují užitečné zprávy a doporučení, které vám mohou pomoci při odstraňování známých problémů s hardwarovou komunikací. V následujícím seznamu najděte zprávu, která se vám zobrazuje, a přečtěte si příslušné informace a postupy.

The default input device is connected and selected as the Master Clock, but is not responding. This may occur when a mismatched or unavailable device is configured as the Master Clock. Select a working device as the Master Clock. (Výchozí vstupní zařízení je připojeno a vybráno jako hlavní hodiny, ale nereaguje. Příčinou může být skutečnost, že je jako hlavní hodiny nakonfigurováno nevhodné nebo nedostupné zařízení. Jako hlavní hodiny vyberte funkční zařízení.)

outputkAudioDeviceDiagnostics_MasterNotWorking

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a v rozevíracím seznamu Master Clock (Hlavní hodiny) změňte hlavní hodiny. Pokud je zařízení odpojeno nebo pokud je aktivních více zařízení s nekompatibilním nastavením, může dojít k chybě komunikace, která aplikaci Audition zabraňuje přehrávat nebo nahrávat zvuk.

Picture1

The default output device appears connected, but not responding. This may occur when a mismatched or disconnected device is configured as the Master Clock. Select a working device as the Master Clock. (Výchozí výstupní zařízení je připojeno, ale nereaguje. Příčinou může být skutečnost, že je jako hlavní hodiny nakonfigurováno nevhodné nebo odpojené zařízení. Jako hlavní hodiny vyberte funkční zařízení.)

inputkAudioDeviceDiagnostics_MasterNotWorking

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a v rozevíracím seznamu Master Clock (Hlavní hodiny) změňte hlavní hodiny. Pokud je zařízení odpojeno nebo pokud je aktivních více zařízení s nekompatibilním nastavením, může dojít k chybě komunikace, která aplikaci Audition zabraňuje přehrávat nebo nahrávat zvuk.

Picture1

There is no default output device selected, or the previous device is unavailable. Selected a valid default output device. (Není vybráno žádné výchozí výstupní zařízení nebo je předchozí zařízení nedostupné. Vyberte platné výchozí výstupní zařízení.)

outputkAudioDeviceDiagnostics_NullDevice

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a v rozevíracím seznamu Default Output (Výchozí výstup) vyberte příslušné zařízení. 

 

There is no default input device selected, or the previous device is unavailable. Selected a valid default input device. (Není vybráno žádné výchozí vstupní zařízení nebo je předchozí zařízení nedostupné. Vyberte platné výchozí vstupní zařízení.)

inputkAudioDeviceDiagnostics_NullDevice

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a v rozevíracím seznamu Default Input (Výchozí vstup) vyberte příslušné zařízení.  

The default output device is not responding and may be disconnected. Check your audio device and confirm device settings, or select a different default output device. (Výchozí výstupní zařízení nereaguje a je pravděpodobně odpojeno. Zkontrolujte zvukové zařízení a jeho nastavení nebo vyberte jiné výchozí výstupní zařízení.)

outputkAudioDeviceDiagnostics_NullDeviceUID

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a v rozevíracím seznamu Default Output (Výchozí výstup) vyberte příslušné zařízení. Můžete také kliknout na tlačítko System Audio Settings (Nastavení systémového zvuku) a zkontrolovat nastavení zařízení operačního systému.

The default input device is not responding and may be disconnected. Check your audio device and confirm device settings, or select a different default input device. (Výchozí vstupní zařízení nereaguje a je pravděpodobně odpojeno. Zkontrolujte zvukové zařízení a jeho nastavení nebo vyberte jiné výchozí vstupní zařízení.)

inputkAudioDeviceDiagnostics_NullDeviceUID

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a v rozevíracím seznamu Default Input (Výchozí vstup) vyberte příslušné zařízení. Můžete také kliknout na tlačítko System Audio Settings (Nastavení systémového zvuku) a zkontrolovat nastavení zařízení operačního systému.

The default output device appears connected, but is not responding. Check your audio device and confirm device settings, or select a different default output device. (Výchozí výstupní zařízení se zdá být připojeno, ale nereaguje. Zkontrolujte zvukové zařízení a jeho nastavení nebo vyberte jiné výchozí výstupní zařízení.)

outputkAudioDeviceDiagnostics_NotWorking

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a zkontrolujte zařízení uvedené v rozevíracím seznamu Default Output (Výchozí výstup). Je možné, že budete muset vybrat jiné výchozí výstupní zařízení, kliknout na tlačítko Apply (Použít) a potom vybrat primární zařízení znovu. Můžete také kliknout na tlačítko System Audio Settings (Nastavení systémového zvuku) a zkontrolovat nastavení zařízení operačního systému.

 

The default input device appears connected, but is not responding. Check your audio device and confirm device settings, or select a different default input device. (Výchozí vstupní zařízení se zdá být připojeno, ale nereaguje. Zkontrolujte zvukové zařízení a jeho nastavení nebo vyberte jiné výchozí vstupní zařízení.)

inputkAudioDeviceDiagnostics_NotWorking

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a zkontrolujte zařízení uvedené v rozevíracím seznamu Default Input (Výchozí vstup). Je možné, že budete muset vybrat jiné výchozí vstupní zařízení, kliknout na tlačítko Apply (Použít) a potom vybrat primární zařízení znovu. Můžete také kliknout na tlačítko System Audio Settings (Nastavení systémového zvuku) a zkontrolovat nastavení zařízení operačního systému. 

The default output device does not report any available channels. Check your audio device and confirm device settings, or select a different default output device. (Pro výchozí výstupní zařízení nejsou k dispozici žádné volné kanály. Zkontrolujte zvukové zařízení a jeho nastavení nebo vyberte jiné výchozí výstupní zařízení.)

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannels

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a zkontrolujte zařízení uvedené v rozevíracím seznamu Default Output (Výchozí výstup). Můžete také kliknout na tlačítko System Audio Settings (Nastavení systémového zvuku) a zkontrolovat nastavení zařízení operačního systému. 

The default input device does not report any available channels. Check your audio device and confirm device settings, or select a different default input device. (Pro výchozí vstupní zařízení nejsou k dispozici žádné volné kanály. Zkontrolujte zvukové zařízení a jeho nastavení nebo vyberte jiné výchozí vstupní zařízení.)

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannels

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Hardware (Zvukový hardware) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Hardware (Předvolby > Zvukový hardware) a zkontrolujte zařízení uvedené v rozevíracím seznamu Default Input (Výchozí vstup). Můžete také kliknout na tlačítko System Audio Settings (Nastavení systémového zvuku) a zkontrolovat nastavení zařízení operačního systému. 

The default output device has no channels selected. Configure channel mapping. (Pro výchozí výstupní zařízení nejsou vybrány žádné kanály. Nakonfigurujte mapování kanálů.)

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannelMapping

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Channel Mapping (Mapování zvukových kanálů) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Channel Mapping (Předvolby > Mapování zvukových kanálů) a zkontrolujte nastavení Default Output Channels (Výchozí výstupní kanály).

 


 

The default input device has no channels selected. Configure channel mapping. (Pro výchozí vstupní zařízení nejsou vybrány žádné kanály. Nakonfigurujte mapování kanálů.)

outputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannelMapping

Postup: Klikněte na tlačítko Audio Channel Mapping (Mapování zvukových kanálů) nebo vyberte možnost Preferences > Audio Channel Mapping (Předvolby > Mapování zvukových kanálů) a zkontrolujte nastavení Default Input Channels (Výchozí vstupní kanály). 

There is a problem initializing playback and recording. Please restart the application or reboot the computer and try again. (Při inicializaci přehrávání a nahrávání došlo k problému. Restartujte aplikaci nebo počítač a zkuste to znovu.)

generalkAudioDeviceDiagnostics_NotInitialized

Postup: Restartujte aplikaci Audition nebo počítač a spusťte aplikaci Audition znovu.

There is a problem initializing playback an recording. Please restart the application or reboot the computer and try again. (Při inicializaci přehrávání a nahrávání došlo k problému. Restartujte aplikaci nebo počítač a zkuste to znovu.)

generalkAudioDeviceDiagnostics_NotInitialized

Postup: Restartujte aplikaci Audition nebo počítač a spusťte aplikaci Audition znovu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online