Informace uvedené v tomto dokument vám mohou pomoci vyřešit problémy, ke kterým dochází při nahrávání, přehrávání a monitorování v aplikaci Adobe Audition CS5.5, CS6 nebo CC. 

Problémy s nahráváním se mohou projevovat mnoha různými způsoby, mimo jiné například takto: 

 • Kvalita nahraného zvuku je nízká. 
 • Systém zvuk monitoruje, ale nahraný zvukový soubor je prázdný. 
 • Při monitorování zvukových vstupů nebo nahrávání dochází ke zpoždění přehrávání. 
 • Nahraný záznam přeskakuje nebo v něm jsou výpadky.

Problémy s nahráváním nebo přehráváním mohou být způsobeny různými faktory, například konflikty mezi softwarem, hardwarem a ovladači zařízení nebo poškozenými prvky v určitých souborech. Přestože se některé problémy objevují pouze při práci s aplikací Adobe Audition, neznamená to nutně, že je příčinou problému právě tato aplikace. Je možné, že je to jediná aplikace s natolik velkými nároky na paměť nebo procesor, aby se problém projevil. 

Chcete-li, aby vám tento dokument pomohl co nejvíce, provádějte příslušné akce v uvedeném pořadí. Informace o všech prováděných akcích a jejich výsledcích (včetně chyb či dalších problémů) si poznamenejte. Pokud se rozhodnete kontaktovat technickou podporu společnosti Adobe, budou vám moci její pracovníci na základě těchto informací lépe pomoci. 

Poznámka:

Pokud hledáte informace o předchozích verzích aplikace Audition, klikněte sem.

 

Latence zvuku 

Latence zvuku je doba, za kterou zvukový signál projde ze vstupu zvukové karty do jejího výstupu. Zvukový signál je digitalizován, následně je zpracován aplikací Adobe Audition a jsou u něj použity požadované efekty. Potom je převeden zpět do analogové podoby, aby jej bylo možné poslouchat (monitorovat) na výstupech zvukové karty. Každý z těchto kroků se podílí na latenci zvuku, která se měří v milisekundách (ms). Existující zvuk (tzn. zvukové soubory v určité stopě u záznamu s více stopami) nevykazuje stejnou latenci, protože jsou tyto stopy již digitalizované. V aplikaci Adobe Audition je latence nejvíce patrná z rozdílného zpoždění při přehrávání (mezi existujícími stopami a monitorovacími vstupy). 

Obecně platí, že latence delší než 10 ms může vést k rozpoznatelné prodlevě mezi přehráváním existujících stop a monitorovacích vstupů. Latenci lze omezit nastavením vyrovnávací paměti (viz krok 6 uvedený níže). V závislosti na provedení ovladače hardwarového zařízení a rozsahu zpracování efektů však může být monitorování obtížné (nebo nepoužitelné). Pokud ovladač zvukové karty neumožňuje dostatečně nízkou latenci, nemusí být monitorování při nahrávání možné. Zkuste použít novou zvukovou kartu s ovladači umožňujícími nízkou latenci (například zvukovou kartu ASIO). 

Obecné pokyny týkající se doby latence 

 • Méně než 10 ms – je možné v reálném čase monitorovat příchozí stopy včetně efektů. 
 • 10 ms – latenci lze rozpoznat, ale zvuk zní stále přirozeně a lze jej monitorovat. 
 • 11–20 ms – monitorování přestává být použitelné, je patrný posun mezi vlastním zdrojem zvuku a monitorovaným výstupem. 
 • 20–30 ms – zpožděný zvuk začíná znít jako ozvěna, nikoli jako složka původního signálu. 

Poznámka: Lidské ucho je na latenci zvyklé, protože je v reálném prostředí přirozeným jevem. Na poslech má vliv frekvence zvuku, vzdálenost od zdroje zvuku i fyzické vlastnosti lidského ucha. Latence vzniklá při procesu nahrávání a monitorování je způsobena fyzikálními vlastnostmi a omezeními zvukové karty a ovladačů zařízení a výkonem procesoru počítače. 

Řešení problémů 

1. Zkontrolujte, zda jsou splněny minimální systémové požadavky pro aplikaci Adobe Audition

Aplikace Adobe Audition může správně fungovat pouze v systému, který splňuje následující požadavky: 

Aplikace Audition CC

Aplikace Audition CS6

Aplikace Audition CS5.5

2. Ověřte, zda je pro aplikaci Adobe Audition vybrán správný ovladač

V aplikaci Adobe Audition CS5.5 a novějších se v systému Windows používají ovladače ASIO a MME/WDM a v systému Mac OS ovladač CoreAudio. ASIO (Audio Stream Input/Output) je vícekanálový přenosový protokol, který umožňuje kompatibilnímu softwaru přímý přístup k vícekanálovým funkcím zvukových karet ASIO. Díky přímému přístupu ke zvukové kartě lze oproti jiným typům ovladačů (například WDM nebo MME) výrazně snížit latenci (zpoždění mezi vstupem a výstupem). Protokol ASIO nijak neomezuje vzorkovací frekvence ani formát vzorku a není vázán na pevný počet vstupních a výstupních zvukových kanálů. Protokol ASIO umožňuje při nahrávání a přehrávání podle potřeby mapovat dostupné vstupně-výstupní porty zvukové karty a souběžně nahrávat více než dvě stopy. Ovladače ASIO jsou uzpůsobeny pro efektivní zpracování zvuku, vysokou propustnost dat, synchronizaci, nízkou latenci signálu a rozšiřitelnost zvukového hardwaru.

Standard CoreAudio (podporovaný od verze Mac OS 10.3) je podobný protokolu ASIO. Stejně jako protokol ASIO umožňuje softwaru získat přímý přístup ke zvukovému hardwaru na nízké úrovni, čímž se snižuje zátěž a latence. 

Kontrola výběru správného ovladače v aplikaci Adobe Audition (v systému Windows): 

 1. Vyberte možnost Edit (Úpravy) > Preferences (Předvolby) > Audio Hardware (Zvukový hardware).
 2. V části Device Class (Třída zařízení) vyberte nastavení, které odpovídá používanému zvukovému zařízení. Ověřte, zda je v nabídce Audio Driver (Ovladač zvuku) vybrán nainstalovaný ovladač zvukové karty. 
 • Pokud je k dispozici ovladač zařízení ASIO, vyberte jej. 
 • Pokud ovladač zařízení ASIO k dispozici NENÍ, vyberte v části Device Class (Třída zařízení) možnost MME.

Poznámka: Společnost Adobe doporučuje vybrat místo ovladače MME ovladač ASIO nainstalovaný se zvukovým zařízením. Ovladač MME použijte pouze v případě, že systémové zvukové zařízení nemá vlastní ovladač ASIO. 

Kontrola výběru správného ovladače v aplikaci Adobe Audition (v systému Mac OS):

 1. Vyberte možnost Audition > Preferences (Předvolby) > Audio Hardware (Zvukový hardware).
 2. V rozevíracích nabídkách Default Input (Výchozí vstup) a Default Output (Výchozí výstup) vyberte používané zvukové zařízení. (V systému Mac OS je v části Device Class (Třída zařízení) automaticky vybrána možnost CoreAudio.)

Poznámka: Pokud není používané zařízení v seznamu uvedeno, použijte nástroj Nastavení audio MIDI systému Mac OS. Ověřte, zda je zařízení nainstalováno a uvedeno mezi dostupnými zvukovými zařízeními. (Nástroj můžete spustit výběrem možnosti Aplikace > Utility > Nastavení audio MIDI.)

3. Aktualizujte ovladač zvukové karty

Řada výrobců zvukových karet své softwarové ovladače často aktualizuje. Pokud jste ovladač zvukové karty v nedávné době neaktualizovali, požádejte výrobce zvukové karty o aktuální ovladač. Můžete si jej také stáhnout z webu výrobce. 

4. Umístěte dočasné složky aplikace Adobe Audition na disky s vysokým výkonem a dostatkem volného místa

Pokud nahráváte v zobrazení úprav, ukládá aplikace Adobe Audition dočasné soubory do primárního dočasného adresáře. Zajistěte, aby byl primární dočasný adresář umístěn na nejrychlejším disku (s rychlostí alespoň 7 200 ot/min nebo více), na kterém je nejvíce volného místa. Vytvořte složku pouze pro dočasné soubory aplikace Adobe Audition. Jestliže pro dočasné soubory vytvoříte samostatnou složku, snadno je najdete, až je budete potřebovat odstranit. 

Vytvoření primárního dočasného adresáře a nastavení jeho umístění: 

 1. V kořenovém adresáři pevného disku vytvořte složku, do které chcete primární dočasný adresář umístit (například složku AuditionTemp).
 2. V aplikaci Adobe Audition vyberte možnost Preferences (Předvolby) > Media & Disk Cache (Mezipaměť médií a disku).
 3. V části Temporary Folders (Dočasné složky) zadejte cestu ke složce vytvořené v kroku 1, případně tuto složku vyhledejte. 

Při nahrávání v zobrazení více stop ukládá aplikace Adobe Audition soubory přímo do podsložky ve složce aktuální relace. (Pokud má relace například název MojeRelace.sesx, budou všechny soubory nahrané v této relaci uloženy ve složce MojeRelace_Recorded.) Zajistěte, aby byly soubory relace (a tato přidružená složka) uloženy na nejrychlejším disku (s rychlostí alespoň 7 200 ot/min), na kterém je nejvíce volného místa. 

Umístěním složek relací či dočasných adresářů aplikace Adobe Audition na samostatný pevný disk lze zvýšit výkon. Jestliže máte více pevných disků, umístěte primární dočasný adresář a složky relací na jiný pevný disk, než na kterém jsou uloženy programové soubory aplikace Adobe Audition. 

5. Před spuštěním aplikace Adobe Audition ukončete všechny ostatní aplikace

Některé aplikace mohou v případě, že jsou spuštěny současně s aplikací Adobe Audition, způsobovat systémové chyby nebo zablokování systému. Před spuštěním aplikace Adobe Audition ukončete ostatní aplikace včetně položek po spuštění (položky, které se spouštějí automaticky při spuštění systému nebo přihlášení). 

Chcete-li zakázat položky po spuštění v systému Windows, postupujte následujícím způsobem: 

 1. Ukončete všechny aplikace. 
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Klikněte na tlačítko OK. 

 3. Klikněte na kartu Po spuštění a pak na tlačítko Zakázat vše. 
 4. Vyberte všechny položky po spuštění, které jsou k testování problému nezbytné (například panel ovladače nainstalovaného zvukového zařízení). Pokud si nejste jisti, zda je položka nezbytná, ponechte ji vybranou (povolenou). 
 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows. 
 6. Pravým tlačítkem klikněte na ikony v oznamovací oblasti (ve starších verzích systému Windows byla tato oblast označována jako hlavní panel) a ukončete nebo zakažte všechny položky po spuštění, které jsou stále aktivní. 

Pokuste se problém reprodukovat: 

 • Pokud se vám to nepodaří, dochází ke konfliktu některé ze zakázaných položek po spuštění s aplikací Adobe Audition. Postupně povolujte a testujte jednotlivé položky po spuštění, dokud nezjistíte, která z nich konflikt s aplikací Adobe Audition způsobuje. Potom požádejte vývojáře příslušné položky o aktualizaci (pokud je k dispozici). 
 • Pokud k problému dochází i nadále, není zapříčiněn položkami po spuštění, takže je můžete opět povolit.
  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Klikněte na tlačítko OK. 
  2. Klikněte na kartu Po spuštění a pak na tlačítko Povolit vše. 
  3. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows. 

Chcete-li zakázat položky po spuštění v systému Mac OS, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Apple vyberte příkaz Odhlásit uživatele [jméno uživatele].
 2. V dialogovém okně pro potvrzení klikněte na tlačítko Odhlásit. Po chvíli se zobrazí přihlašovací okno.
 3. V přihlašovacím okně vyberte název uživatelského účtu, v rámci kterého chcete problém vyřešit.
 4. Do pole Heslo zadejte heslo k tomuto uživatelskému účtu, ale nestiskněte klávesu ENTER ani neklikněte na tlačítko Přihlásit.
 5. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Přihlásit. Po zobrazení Docku klávesu SHIFT uvolněte. Položky po spuštění zůstanou zakázány, dokud se neodhlásíte (nebo nerestartujete počítač).

Pokuste se problém reprodukovat: 

 • Pokud se vám to nepodaří, dochází ke konfliktu některé ze zakázaných položek po spuštění s aplikací Adobe Audition. Postupně povolujte a testujte jednotlivé položky po spuštění, dokud nezjistíte, která z nich konflikt s aplikací Adobe Audition způsobuje. Potom požádejte vývojáře příslušné položky o aktualizaci (pokud je k dispozici). 
 • Pokud k problému dochází i nadále, není zapříčiněn položkami po spuštění, takže je můžete opět povolit. 
  • Chcete-li položky po přihlášení znovu povolit, odhlaste se (v nabídce Apple vyberte příkaz Odhlásit uživatele [jméno uživatele]). Pak se ke stejnému účtu znovu přihlaste, aniž byste drželi klávesu SHIFT.

6. Změňte velikost vyrovnávací paměti (u ovladače CoreAudio nebo ASIO) nebo nastavení latence (u ovladače MME)

Zmenšením velikosti vyrovnávací paměti můžete snížit latenci a omezit lupání, praskání, výpadky a jiná zkreslení zvuku při nahrávání či přehrávání. Před úpravou nastavení vyrovnávací paměti si poznamenejte její aktuální nastavení, abyste je mohli v případě potřeby obnovit. Pokud používáte ovladač MME, je velikost vyrovnávací paměti řízena změnou nastavení latence v aplikaci Adobe Audition. 

Chcete-li změnit nastavení latence u ovladače MME v systému Windows, postupujte následujícím způsobem: 

 1. Vyberte možnost Edit (Úpravy) > Preferences (Předvolby) > Audio Hardware (Zvukový hardware). 
 2. V rozevírací nabídce Device Class (Třída zařízení) vyberte možnost MME.
 3. V rozevírací nabídce Latency (Latence) vyberte vhodnou latenci.

Poznámka: Nastavte nejnižší možnou latenci, při které je kvalita přehrávání či nahrávání ještě přijatelná.

Pokud používáte zvukovou kartu ASIO, najdete podrobnosti o nastavení velikosti vyrovnávací paměti v dokumentaci výrobce. U některých ovladačů ASIO lze nastavení velikosti vyrovnávací paměti zobrazit kliknutím na tlačítko Settings (Nastavení) vedle rozevírací nabídky Device (Zařízení) v okně předvoleb Audio Hardware (Zvukový hardware).

Chcete-li změnit velikost vyrovnávací paměti v systému Mac OS, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyberte možnost Audition > Preferences (Předvolby) > Audio Hardware (Zvukový hardware).
 2. V rozevírací nabídce I/O Buffer Size (Velikost vstupně-výstupní vyrovnávací paměti) vyberte vhodnou velikost vyrovnávací paměti.

Pro velikost vyrovnávací paměti platí následující pokyny: 

 • Chcete-li zlepšit výkon při nahrávání, zmenšete vyrovnávací paměť (na 32 až 256 vzorků). Tímto nastavením snížíte latenci. 
 • Chcete-li zlepšit výkon při přehrávání a mixování (za použití efektů), zvětšete vyrovnávací paměť (na 512 až 2 048 vzorků). Tímto nastavením zvýšíte latenci.

7. Aktualizujte ovladač grafické karty

Aplikace Adobe Audition CS5.5 a novější mají vyšší nároky na grafiku než starší verze a mohou využívat více grafické paměti RAM i nejaktuálnější ovladače. Pokud jste v nedávné době neaktualizovali ovladač grafické karty, požádejte výrobce o aktuální ovladač, případně si tento ovladač stáhněte z webu výrobce. 

8. Omezte zátěž při monitorování nebo měření

Ve výchozím nastavení platí, že pokud je stopa v záznamu s více stopami označena pro nahrávání, zobrazuje aplikace Adobe Audition automaticky vstupní úrovně příchozího signálu určené stopy. Jedná se o vizuální měření, při němž není příchozí signál přenášen do výstupů. Chcete-li příchozí signál monitorovat (poslouchat), stiskněte tlačítko „I“ vpravo od tlačítka pro označení pro nahrávání u dané stopy. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete měření A ZÁROVEŇ monitorování příchozího signálu dané stopy.

Vypnutím měření vstupu lze snížit zátěž a tím snížit latenci v relacích, které obsahují efekty latence. 

Chcete-li měření vstupu vypnout, postupujte následujícím způsobem: 

 1. V systému Windows vyberte možnost Edit (Úpravy) > Preferences (Předvolby) > Multitrack (Více stop) a v systému Mac OS vyberte možnost Audition > Preferences (Předvolby) > Multitrack (Více stop).

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Enable input metering when arming tracks for record (Zapnout měření vstupu při označování stop pro nahrávání). 

9. Zrušte označení stop pro nahrávání

Pokud jsou nepoužívané stopy označeny pro nahrávání, zvyšuje se zátěž systému. Tato další zátěž může mít v relacích s efekty latence podíl na problémech s přehráváním. U stop označených pro nahrávání svítí tlačítko Arm for Recod (R) (Označit pro nahrávání) červeně. Zrušte označení stop pro nahrávání kliknutím na tlačítko R.

10. Nahrávejte se vzorkovací frekvenci vybraného hardwaru

Chcete-li zajistit, aby byly nahrávky co nejkvalitnější a měly nejnižší možnou latenci, nahrávejte se stejnou vzorkovací frekvencí, jakou má hardware nastavený v předvolbách aplikace Audition.

Vzorkovací frekvenci zařízení můžete zobrazit výběrem možnosti Preferences (Předvolby) > Audio Hardware (Zvukový hardware). Pokud používáte ovladač MME v systému Windows nebo ovladač CoreAudio v systému Mac, můžete si vzorkovací frekvenci zařízení vybrat.

Jestliže používáte zařízení ASIO, nastavte vzorkovací frekvenci v konzole předvoleb poskytované výrobcem zařízení.

Výběrem vzorkovací frekvence zařízení dosáhnete při vytváření nových zvukových souborů nebo relací s více stopami v aplikaci Audition nejlepších výsledků.

11. Vypněte funkci Adobe Graphics Manager (AGM) (v aplikaci Audition CS6 a novější)

Funkce AGM se využívá ke zlepšování zobrazení textu a písem v aplikaci Audition.  Je užitečná také ke zlepšení responzivity ovládacích prvků pro grafy v reálném čase, často aktualizovaných panelů s náročným uživatelským rozhraním (například panelu pro analýzu frekvence) a posouvání průběhu stopy. Zároveň však využívá více prostředků, což někdy může vést k vyššímu počtu výpadků nebo negativně ovlivnit nahrávky. Společnost Adobe se domnívá, že k tomuto problému nedochází často. Může se však vyskytnout v méně výkonných počítačích nebo v případě, že je systém přetížen dalšími procesy spuštěnými na pozadí.

Pokud při nahrávání dochází k výpadkům, můžete funkci AGM vypnout výběrem možnosti Preferences (Předvolby) > Appearance (Vzhled).

Zrušte zaškrtnutí políčka Use Adobe Graphics Manager for user interface (Použít funkci Adobe Graphics Manager pro uživatelské rozhraní) a restartujte aplikaci Audition.

Je možné, že zaznamenáte určité změny vzhledu uživatelského rozhraní (a rozdílné písmo v systému Mac a Windows). Tímto krokem se však sníží zátěž plynoucí ze zobrazování grafiky a díky snížení pravděpodobnosti výpadků se zlepší kvalita nahrávek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online