Zobrazování zprávy o nepovolených úpravách formátu Camera Raw v aplikaci Bridge

Problém

Zpráva Úpravy Camera Raw nejsou povolené. se v aplikaci Bridge zobrazuje v následujících případech:

Scénář 1: Při otevření souboru RAW v aplikaci Bridge

se v aplikaci Bridge zobrazí následující výzva:

Úpravy Camera Raw nejsou povolené.
Ke zpřístupnění funkce úprav Camera Raw je nutné, aby byl alespoň jednou spuštěn opravňující produkt.
  

Scénář 2: Při přetažení obrazu RAW na panel Publikovat za účelem jeho nahrání do služby Adobe Stock nebo Adobe Portfolio

se v aplikaci Bridge zobrazí následující výzva:

Úpravy Camera Raw nejsou povolené.
Odesílané soubory obsahují obrazy RAW. Ke zpřístupnění funkce úprav Camera Raw je nutné, aby byl alespoň jednou spuštěn opravňující produkt.
  

Řešení

Chcete-li v aplikaci Adobe Bridge povolit úpravy formátu Camera Raw, je třeba aktivovat předplatné aplikace Adobe Photoshop nebo Photoshop Lightroom Classic. Pokud máte aktivní předplatné, spusťte po vyřešení problému jednu z těchto aplikací. 

Postupujte podle těchto kroků:

  1. Spusťte aplikaci Adobe Photoshop nebo Photoshop Lightroom Classic.
  2. Ukončete aplikaci Adobe Bridge.
  3. Znovu spusťte aplikaci Adobe Bridge.

Úpravy formátu Camera Raw jsou nyní v aplikaci Adobe Bridge povolené.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?