Omezení v režimu Raw Burst Mode (Canon) v modulech Camera Raw a Lightroom

Moduly Adobe Camera Raw a Adobe Photoshop Lightroom nabízejí standardní podporu pro všechny kamery Canon, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných kamer.Vezměte prosím na vědomí, že software Digital Photo Professional společnosti Canon je třeba používat, pokud chcete používat funkci Raw Burst Mode dostupnou v některých kamerách Canon.

Předběžné zpracování obrazových rolí Canon CR3 v režimu Raw Burst (nepřetržité snímkování) před importem

  1. Otevřete obrazovou roli v režimu Raw Burst Mode pomocí nástroje Raw Burst Image Tool v modulu Canon Digital Photo Professional.

  2. Uložte jednu nebo více jednotlivých fotografií z této role.

  3. Výsledný soubor CR3 nyní můžete importovat v zásuvném modulu Adobe Camera Raw či aplikace Lightroom nebo jej tam otevřít.

Poznámka:

Soubory s rolemi obrázků v režimu Canon CR3 Raw Burst Mode nejsou čitelné pomocí Adobe Camera Raw nebo Lightroom.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?