Řešení problémů s formátem Camera Raw | Photoshop, Photoshop Elements

 Problém

V aplikaci Adobe Photoshop nebo Photoshop Elements v dialogovém okně Otevřít není název souboru obrazu Camera Raw aktivní (je zobrazen šedě). Nebo aplikace při pokusu o otevření obrazu zobrazí některou z následujících chyb:

 • „Požadavek nelze dokončit, protože to není správný typ dokumentu.“
 • „Požadavek nelze dokončit, protože aplikace Photoshop nezná tento typ souboru.“
 • „Nelze otevřít [název souboru], protože to je nesprávný typ souboru.“
 • „Soubor je poškozený nebo je ve formátu, který nelze použít.“

Témata

Pokyny

Postupujte podle řešení níže v uvedeném pořadí. Pokud pokyny odkazují na určité řešení, přejděte na příslušný odkaz a postupujte podle uvedeného řešení.

1. Zjistěte, jaká verze zásuvného modulu Camera Raw je v aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements nainstalována.

Zásuvný modul Camera Raw aplikace Photoshop umožňuje otevřít obrazy Camera Raw a nedestruktivně je upravovat. Při instalaci aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements se automaticky nainstaluje i příslušná verze zásuvného modulu Camera Raw.

Společnost Adobe pravidelně vydává nové verze zásuvného modulu Camera Raw s podporou nových modelů digitálních fotoaparátů. Nejnovější verze zásuvného modulu Camera Raw je verze 8.1.

Nejprve zjistěte, jaká verze zásuvného modulu Camera Raw aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements je v počítači nainstalována. Spusťte aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Aplikace Photoshop v systému Mac OS: V nabídce Photoshop zvolte možnost O zásuvném modulu.
 • Aplikace Photoshop v systému Windows: V nabídce Nápověda zvolte možnost O zásuvném modulu.
 • Aplikace Photoshop Elements v systému Mac OS: V nabídce Photoshop Elements zvolte možnost O zásuvném modulu.
 • Aplikace Photoshop Elements v systému Windows: Spusťte aplikaci Photoshop Elements Editor a v nabídce Nápověda zvolte možnost O zásuvném modulu.

V podnabídce O zásuvném modulu vyhledejte zásuvný modul Camera Raw. (Zásuvné moduly jsou řazeny podle abecedy.) Potom proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Pokud zásuvný modul Camera Raw není v podnabídce O zásuvném modulu uveden, pokračujte řešením 1.
 • Pokud je zásuvný modul Camera Raw uveden více než jednou, pokračujte na Řešení 2.
 • Pokud je zásuvný modul Camera Raw uveden jednou, vyberte jej. V zobrazeném okně je uvedeno číslo verze. Klikněte kdekoli v informačním okně , abyste jej zavřeli, a pokračujte řešením 2.

2. Zjistěte minimální verzi zásuvného modulu Camera Raw, která podporuje váš fotoaparát.

Vyhledejte svůj fotoaparát v dokumentu Zásuvný modul Camera Raw | podporované fotoaparáty.

 • Pokud fotoaparát není v dokumentu Podporované fotoaparáty uveden, pokračujte řešením 5.
 • Pokud fotoaparát je v dokumentu Podporované fotoaparáty uveden, poznamenejte si minimální verzi zásuvného modulu Camera Raw, která je pro váš fotoaparát potřeba. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je nainstalovaná verze zásuvného modulu Camera Raw stejná jako minimální požadovaná verze nebo je novější, pokračujte řešením 2
  • Pokud je nainstalovaná verze zásuvného modulu Camera Raw starší než minimální požadovaná verze, pokračujte krokem 3.

3. Zjistěte, zda je používaná aplikace Adobe kompatibilní s požadovanou verzí zásuvného modulu Camera Raw.

Ujistěte se, že používaná aplikace Adobe je kompatibilní s požadovanou verzí zásuvného modulu Camera Raw. Další informace najdete v sekci Aplikace společnosti Adboe kompatibilní se zásuvným modulem Camera Raw.

 • Pokud aplikace Adobe je kompatibilní s požadovanou verzí zásuvného modulu Camera Raw, pokračujte řešením 1.
 • Pokud aplikace Adobe není kompatibilní s požadovanou verzí zásuvného modulu Camera Raw, pokračujte řešením 3.

Řešení

Řešení 1: Nainstalujte nejnovější verzi zásuvného modulu Camera Raw, která je kompatibilní s používanou aplikací Adobe.

Nainstalujte nejnovější verzi zásuvného modulu Camera Raw, se kterou je používaná verze aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements kompatibilní. (V případě potřeby viz dokument Aplikace společnosti Adobe kompatibilní se zásuvným modulem Camera Raw.) Pokud je například používaná verze aplikace Photoshop kompatibilní se zásuvným modulem Camera Raw do verze 4.6, nainstalujte verzi 4.6. I když k zajištění podpory fotoaparátu potřebujete pouze verzi 4.3, nainstalujte nejnovější verzi.

Poznámka: Obecně lze říct, že každá nová verze zásuvného modulu Camera Raw rozšiřuje seznam fotoaparátů podporovaných v předchozí verzi. Například zásuvný modul Camera Raw verze 4.4 podporuje všechny fotoaparáty podporované ve verzi 4.3 a navíc přidává podporu dalších fotoaparátů. Verze 4.3 podporuje všechny fotoaparáty podporované ve verzi 4.2 a navíc přidává podporu dalších fotoaparátů atd.

Pokyny k instalaci jsou uvedeny na stránkách ke stažení zásuvného modulu Camera Raw na http://www.adobe.com/cz/downloads/updates/.

Máte-li aktuální vydání produktu, můžete zásuvný modul Camera Raw automaticky aktualizovat na nejnovější verzi pomocí nástroje Adobe Updater nebo Adobe Application Manager (CS5 a novější). V aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements přejděte do nabídky Nápověda > Aktualizace.

Pokud se vám stále nedaří otevřít soubory z fotoaparátu, pokračujte řešením 2.

Řešení 2: Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements.

Pokud je v aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements zásuvný modul Camera Raw načten několikrát, dochází ke vzájemnému konfliktu. Tento problém vyřešíte odinstalací a opětovnou instalací aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements.

Důležitá poznámka: Před odinstalací softwaru se ujistěte, že máte instalační média potřebná k opětovné instalaci. Pro předchozí verze softwaru Adobe nejsou náhradní média k dispozici.

Odinstalace aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements v systému Mac OS:

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe.
 2. Zálohujte všechny osobní soubory včetně zásuvných modulů třetích stran uložené ve složce Applications/Adobe Photoshop [verze] nebo ve složce Applications/Adobe Photoshop Elements [verze], které si chcete ponechat.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Máte-li aplikaci Photoshop CS3 či novější nebo aplikaci Photoshop Elements 6, dvakrát klikněte na odinstalační program aplikace nebo sady Adobe Creative Suite v umístění /Applications/Utilities/Adobe Installers. Následně odinstalujte aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements podle pokynů na obrazovce.
  • Máte-li starší verzi aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements, přetáhněte složku Adobe Photoshop [verze] nebo složku Adobe Photoshop Elements [verze] do koše. (Tyto složky se nacházejí ve složce Applications.)
 4. V aplikaci Finder přejděte do umístění /Library/Application Support/Adobe.

  Poznámka: Tato cesta souboru vede ke složce Library uložené na kořenové úrovni ve spouštěcím svazku disku. Nejedná se o složku Knihovna umístěnou v domovské složce.

 5. Pokud složka Adobe obsahuje složku s názvem Plug-Ins, přetáhněte ji do koše.
 6. Restartujte svůj počítač.
 7. Použijte příkaz Finder > Vysypat koš. Pokud koš nelze úplně vysypat, protože obsahuje uzamčené soubory, stiskněte klávesu Alt a použijte příkaz Finder > Vysypat koš.

Odinstalace aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements v systému Windows:

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe.
 2. Zálohujte všechny osobní soubory včetně zásuvných modulů třetích stran uložené ve složce Program Files/Adobe Photoshop [verze] nebo ve složce Program Files/Adobe Photoshop Elements [verze], které si chcete ponechat. 
 3. V nabídce Start zvolte možnost Ovládací panely (nebo Nastavení > Ovládací panely) a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Windows XP: Dvakrát klikněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
  • Windows Vista, Windows 7: V hlavním ovládacím panelu vyberte v části Programy možnost Odinstalovat program. Pokud máte nastaveno klasické zobrazení, otevřete panel Programy a funkce.
 4. V seznamu nainstalovaných programů vyberte používanou verzi aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements a pak klikněte na tlačítko Změnit nebo odebrat (Windows XP) nebo Odinstalovat (Windows Vista, Windows 7).

  Poznámka: Je-li aplikace Photoshop nainstalována jako součást sady, vyberte v seznamu nainstalovaných programů používanou sadu Adobe Creative Suite.

 5. Odinstalujte aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements podle pokynů na obrazovce.

 6. V Průzkumníku přejděte do složky Program Files\Common Files\Adobe.
 7. Pokud složka Adobe obsahuje složku s názvem Plug-Ins, odstraňte ji.

Po odinstalaci znovu nainstalujte aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements z původních instalačních médií. Pak zkuste otevřít obraz ve formátu RAW. Jestliže obraz ve formátu RAW nelze otevřít, znovu postupujte podle pokynů výše.

Řešení 3: Upgradujte na nejnovější verzi aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements.

Pokud používaná verze aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements není kompatibilní s požadovanou verzí zásuvného modulu Camera Raw, zvažte upgrade na nejnovější verzi. Nejnovější verze aplikací vždy podporují nejnovější verzi zásuvného modulu Camera Raw a největší počet dostupných fotoaparátů.

Pokud nechcete upgradovat, přejděte k řešení 4, kde najdete pokyny k použití převodníku Adobe DNG Converter spolu s používanou verzí aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements.

Upgrade můžete zakoupit od autorizovaného prodejce Adobe nebo přímo od společnosti Adobe. Další informace viz Jak zakoupit produkty společnosti Adobe.

Řešení 4: Převeďte soubory Camera Raw na soubory DNG pomocí převodníku Adobe DNG Converter.

Pokud používaná verze aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements není kompatibilní s verzí zásuvného modulu Camera Raw požadovanou fotoaparátem, použijte převodník Adobe DNG Converter . Adobe DNG Converter je bezplatný nástroj pro převod souborů Camera Raw do formátu DNG (digitální negativ) beze ztráty obrazových dat. Společnost Adobe vyvinula DNG jako univerzální formát souborů obrazů Camera Raw z digitálních fotoaparátů.

Pomocí převodníku Adobe DNG Converter lze převést soubory obrazů Camera Raw ze stejných fotoaparátů podporovaných zásuvným modulem Camera Raw stejné verze. K otevření převedených souborů DNG v zásuvném modulu Camera Raw v aplikaci Photoshop nebo Photoshop Elements potřebujete zásuvný modul Camera Raw 2.3 nebo novější.

Chcete-li nainstalovat převodník Adobe DNG Converter v systému Mac OS, dvakrát klikněte na stažený soubor DMG. Pak dvakrát klikněte na soubor Adobe DNG converter.pkg a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nainstalovat převodník Adobe DNG Converter v systému Windows, dvakrát klikněte na stažený soubor DNGConverter_[version].exe a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Převod obrazů Camera Raw do formátu DNG:

 1. Vytvořte na pevném disku složku, do které následně přesuňte nebo zkopírujte soubory Camera Raw, které chcete převést. Chcete-li převést všechny soubory Camera Raw uložené v existující složce, nemusíte složku vytvářet.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V systému Mac OS spusťte aplikaci Adobe DNG Converter ze složky Applications (Aplikace).
  • Pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows, spusťte aplikaci Adobe DNG Converter ze složky C:\Program Files\Adobe\.
  • Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows, spusťte aplikaci Adobe DNG Converter ze složky C:\Program Files\Adobe\. Chcete-li použít aplikaci Adobe DNG Converter ze 32bitové verze systému Windows, spusťte aplikaci Adobe DNG Converter ze složky C:\Program Files (x86)\Adobe\. 
 3. Vyberte složku s obrazy, které chcete převést.
 4. (Volitelné) Pokud chcete převést i soubory uložené v podsložkách vybrané složky, zaškrtněte políčko Zahrnout obrazy obsažené v podsložkách.
 5. Vyberte možnost Uložit do nového umístění a vyberte složku, do které chcete převedené obrazy uložit. Nebo vyberte možnost Uložit do stejného umístění.
 6. (Volitelné) Pokud jste v kroku 4 zaškrtli políčko Zahrnout obrazy obsažené v podsložkách a chcete u převedených souborů zachovat původní strukturu složek, zaškrtněte políčko Zachovat podsložky.
 7. (Volitelné) Vyberte schéma pojmenování převedených souborů. Pokud schéma pojmenování nezměníte, budou mít převedené soubory stejný název jako původní soubory, avšak s příponou DNG.
 8. (Volitelné) Chcete-li změnit nastavení převodu, klikněte na tlačítko Změnit předvolby, v dialogovém okně Předvolby nastavte požadované volby a pak klikněte na tlačítko OK.
 9. Klepněte na Převést. V okně Stav převodu se zobrazuje průběh převodu. Jakmile je převod dokončen, kliknutím na tlačítko OK přejděte zpět do aplikace Adobe DNG Converter pro převod dalších obrazů nebo aplikaci ukončete kliknutím na tlačítko Konec.

Řešení 5: Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace zásuvného modulu Camera Raw s podporou vašeho fotoaparátu.

Pokud není váš fotoaparát uveden v dokumentu Zásuvný modul Camera Raw | podporované fotoaparáty, modul Camera Raw jej nepodporuje. Pravidelně kontrolujte obsah stránky (nebo stránku Podpora digitálního modulu Camera Raw). Zjistíte zde, jestli byla vydána nová verze zásuvného modulu Camera Raw a zda podporuje váš fotoaparát.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online