Bylo provedeno několik vylepšení způsobu práce s fotografiemi v aplikaci Adobe Camera Raw (ACR). Tento článek uvádí zlepšení a nové funkce, jež jsou k dispozici v aplikaci ACR 8.1 a ACR 8.2:

Video | Vylepšení v aplikaci ACR 8.2

Video | Vylepšení v aplikaci ACR 8.2
Julieanne Kost se zblízka podívá na vylepšení a zdokonalení funkcí nástroje oříznutí, nastavení pracovních postupů a možnosti ukládání dávek souborů v aplikaci Adobe Camera Raw.
Julieanne Kost

Jemné úpravy

Bylo vylepšeno dialogové okno ACR, aby podporovalo jemné úpravy. Volba barevného profilu ICC z rozbalovací nabídky Prostor automaticky umožňuje jemné úpravy i zaškrtávací políčka Záměr a Simulovat papír a tiskové barvy. Při každém výběru nového profilu a zaškrtnutí nebo odškrtnutí nových políček se aktualizuje náhled snímku v dialogovém okně ACR. Tyto další volby jsou stejné jako volby jemných úprav v aplikaci Photoshop (nabídka Zobrazit > Nastavení úprav > Vlastní).

Poznámka:

Profily stupně šedi jsou k dispozici pouze při zpracování jednobarevného snímku nebo při převodu barevného snímku do stupňů šedi.  

Volby barevného prostoru

Aplikace Adobe Camera Raw nyní podporuje libovolné výstupní barevné prostory na základě ICC. Tyto barevné prostory zahrnují stupně šedi a prostory RGB, Lab a CMYK. Chcete-li zobrazit všechny dostupné barevné prostory:

 1. V dialogovém okně ACR proveďte jeden z následujících úkonů:

  1. Klikněte na odkaz barevného prostoru v dolní části dialogového okna ACR. Zobrazí se Volby pracovního postupu.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit obraz v dolní části dialogového okna ACR. Zobrazí se volby Uložit.
 2. V části Barevný prostor klikněte na rozbalovací nabídku Prostor.

  Zobrazí se seznam dostupných barevných prostorů.

  Poznámka:

  Na začátku seznamu se nacházejí standardní barevné prostory ze starších verzí aplikace Camera Raw. K barevným prostorům patří Adobe RGB (1998), ColorMatch RGB, ProPhoto RGB a sRGB IEC61966-2.1.

Volby nabídky Změna velikosti snímku

Dialogové okno ACR má flexibilnější volby změny velikosti snímku. Volby v dialogovém okně Volby pracovních postupů jsou umístěny v části Změna velikosti snímku, přímo pod částí Barevný prostor.

Poznámka:

Bez ohledu na volbu, kterou vyberete, zůstane poměr stran původního snímku (nebo obdélníku oříznutí v oříznutém snímku) vždy zachován.

 1. V dialogovém okně ACR proveďte jeden z následujících úkonů:

  1. Klikněte na odkaz barevného prostoru v dolní části dialogového okna ACR. Zobrazí se Volby pracovního postupu.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit obraz v dolní části dialogového okna ACR. Zobrazí se volby Uložit.
 2. V části Změna velikosti obrazu klikněte na zaškrtávací políčko Přizpůsobit velikost.

  Poznámka:

  Není-li volba Přizpůsobit velikost vybrána, obraz zůstane ve své původní velikosti.

 3. V rozbalovací nabídce Přizpůsobit velikost určete, jak chcete velikost snímku změnit. Máte následující možnosti:

  • Šířka a výška: Touto volbou změníte velikost pomocí šířky a výšky snímku. Šířka snímku upravené velikosti bude omezena na jednotku zadanou v poli Š a výška na jednotku zadanou v poli V.
  • Rozměry: Tato volba je podobná volbě Šířka a výška, nebere však v úvahu orientaci snímku. Delší okraj snímku upravené velikosti bude omezen na větší ze dvou zadaných jednotek (Š nebo V). Podobně kratší okraj snímku upravené velikosti bude omezen na menší ze dvou zadaných jednotek (Š nebo V).
  • Delší strana: Touto volbou změníte velikost pomocí dlouhé strany snímku. Zadáte-li například 1 000 pixelů, dlouhý okraj snímku upravené velikosti bude mít nejvýše 1 000 pixelů.
  • Kratší strana: Touto volbou změníte velikost pomocí krátké strany snímku. Zadáte-li například 500 pixelů, krátký okraj snímku upravené velikosti bude mít nejvýše 500 pixelů.
  • Megapixely: Velikost lze změnit také zadáním celkového počtu megapixelů ve snímku upravené velikosti. Například zadání 2,0 MP znamená, že snímek upravené velikosti bude mít nejvýše 2 megapixely.
  • Procenta: Touto volbou změníte velikost pomocí procent. Procenta se vztahují k rozměru (lineárnímu) snímku. Například zadání 50 % znamená, že snímek upravené velikosti bude mít poloviční šířku a poloviční výšku zdrojového snímku, nebo čtvrtinu celkového počtu pixelů.

  Poznámka:

  V dialogovém okně Uložit volby jsou tyto volby k dispozici jen při ukládání souborů ve formátech JPEG, TIFF nebo PSD.

 4. Zaškrtnutím políčka Bez zvětšení zabráníte zvětšení snímků. To automaticky znamená, že pokud je vybrána volba Bez zvětšení, snímek zpracovávaný v dialogovém okně ACR lze pouze zmenšit, nebo může zůstat ve stejné velikosti.  

Přednastavení voleb pracovních postupů

V dialogovém okně ACR lze nyní ukládat běžně používaná nastavení jako přednastavení. Pokud totéž přednastavení použijete u více snímků, kroky u snímků lze snadno opakovat. Pokud uložíte více přednastavení, můžete mezi nimi snadno přepínat a zobrazovat efekty různých kroků provedených na snímku v dialogovém okně ACR.

 1. V dialogovém okně ACR proveďte jeden z následujících úkonů:

  1. Klikněte na odkaz barevného prostoru v dolní části dialogového okna ACR. Zobrazí se Volby pracovního postupu.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit obraz v dolní části dialogového okna ACR. Zobrazí se volby Uložit.
 2. Z rozbalovací nabídky Přednastavení vyberte volbu pro vytvoření nového přednastavení.

 3. Zadejte název přednastavení a klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoří se nové přednastavení. Všechna aktuální nastavení související s novou předvolbou.

 4. Zvolte uživatelsky vytvořené přednastavení pracovního postupu a kliknutím na rozbalovací nabídku Přednastavení proveďte další kroky:

  • Volbou Odstranit přednastavení odstraníte.
  • Po výběru příkazu Přejmenovat lze zadat nový název přednastavení.
  • Volbou Aktualizovat uložíte změny nastavení aktuálního přednastavení.

  Poznámka:

  Ve spodní části dialogového okna Camera Raw se po kliknutí pravým tlačítkem myši (Mac: Control-klik) na textový odkaz přednastavení zobrazí vyskakovací nabídky Přednastavení voleb pracovních postupů. Pomocí této vyskakovací nabídky lze mezi přednastaveními přepínat, aniž byste otvírali dialogové okno Volby pracovního postupu.

Oříznout

Kvůli novému pracovnímu postupu Změna velikosti obrazu nelze k zadání absolutních velikostí obrazů (například 16 x 9") použít nástroj oříznutí. Nástroj oříznutí místo toho určuje pouze poměry stran (například 16 x 9) Volba Změna velikosti obrazu v dialogových oknech Volby pracovního postupu a Uložit (a odpovídající přednastavení) lze použít k zadání požadované absolutní velikosti snímku. . Lze například zadat typ změny velikosti Rozměry s hodnotami 16" pro pole Š a 9" pro pole V.