Zostření a redukce šumu v nástroji Camera Raw

Zostření fotografií

Ovládací prvky zostření na kartě Podrobnosti nastavují rozlišení okrajů obrazů. Nástroj Štětec úprav a Odstupňovaný filtr využívají při lokálním zvyšování ostrosti hodnoty Poloměr, Detaily a Maskování.

Pomocí možnosti Aplikovat zostření na v předvolbách nástroje Camera Raw určíte, zda se má zostření aplikovat na všechny obrázky nebo pouze na náhledy.

Poznámka:

Chcete-li otevřít předvolby z nástroje Camera Raw, klepněte na tlačítko Otevřít dialogové okno Předvolby na panelu nástrojů.

 1. Zvětšete náhled obrázku nejméně na 100 %.
 2. V záložce Podrobnosti nastavte kterýkoli z následujících ovládacích prvků:

  Míra

  Nastavuje rozlišení okrajů. Zvýšením hodnoty Míra zvýšíte zostření. Při nulové (0) hodnotě se zostření vypne. Obecně nastavte volbu Míra na nižší hodnotu, abyste dostali čistší obrázky. Nastavení je variantou filtru Doostřit, který hledá obrazové body lišící se od svého okolí podle zadané prahové hodnoty, a zvýší kontrast těchto bodů na požadovanou míru. Když otevíráte soubor obrázku camera raw, zásuvný modul Camera Raw vypočítá vhodnou prahovou hodnotu podle modelu fotoaparátu, citlivosti ISO a kompenzace expozice.

  Poloměr

  Nastavuje velikost detailů, pro které se použije ostření. Fotografie s velmi jemnými detaily obecně vyžadují nižší nastavení. Fotografie s velkými detaily mohou použít větší poloměr. Použití příliš velkého poloměru obecně vede k nepřirozeně vypadajícím výsledkům.

  Detaily

  Nastavuje, kolik vysokofrekvenčních informací je v obrázku zostřeno a jak moc proces zostření zvýrazní hrany. Nižší nastavení především zostří hrany a odstraní rozmazání. Vyšší hodnoty se používají ke zvýraznění textur na snímku.

  Maskování

  Řídí maskování okrajů. Při nulovém (0) nastavení bude mít vše na snímku stejnou míru zaostření. Při nastavení 100, je zostření nejvíce vymezeno na oblasti okolo výrazných hran. Stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a posouvejte tento posuvník, abyste viděli oblasti, které mají být zostřeny (bílá) oproti zamaskovaným oblastem (černá).

 3. (Volitelné) Chcete-li využít nejnovější algoritmy zostření u obrázků, klepněte na tlačítko Aktualizovat na současné zpracování (2012)  v pravém dolním rohu náhledu obrázku.

Potlačení šumu

Sekce Potlačení šumu v záložce Podrobnosti obsahuje ovládací prvky pro potlačení obrazového šumu, což jsou nežádoucí viditelné artefakty snižující kvalitu obrázku. Obrazový šum se skládá ze světelného šumu (ve stupních šedi), který způsobuje zrnitý vzhled obrázku, a z chromatického (barevného) šumu, který je viditelný jako barevné artefakty v obraze. Fotografie pořízené s vysokou citlivostí ISO nebo s méně dokonalými digitálními fotoaparáty mohou obsahovat viditelný šum.

Poznámka:

Při nastavování redukce šum nejprve zvětšete náhled obrázku nejméně na 100 %, abyste viděli redukci šumu v náhledu.

Posuvníkem Barva a Barevné detaily můžete snížit chromatický šum a zachovat barevné detaily (vpravo dole).

Poznámka:

Pokud jsou posuvníky Světelné detaily, Světelný kontrast a Barevné detaily ztlumené, klepněte na tlačítko Aktualizovat na současné zpracování (2012)  v pravém spodním rohu náhledu obrázku.

Světlost

Snížení světelného šumu.

Světelné detaily

Úprava prahu světelného šumu. Užitečné nastavení u fotografií s výskytem šumu. Vysoké hodnoty zajistí zachování většího detailu za cenu rizika výskytu většího objemu šumu. Nízké hodnoty zajistí čistější obraz se sníženou úrovní detailů.

Světelný kontrast

Nastavení světelného kontrastu. Užitečné nastavení u fotografií s výskytem šumu. Vysoké hodnoty zajistí zachování kontrastu, ale hrozí vytvoření skvrn a kropenatosti. Nízké hodnoty zajistí hladší výsledky, ale hrozí, že se sníží úroveň kontrastu.

Barva

Snížení barevného šumu.

Barevné detaily

Úprava prahu barevného šumu. Vysoké hodnoty zachovají tenké a podrobné hrany barev, ale může dojít k vytváření skvrnitosti barev. Nízké hodnoty odstraní barevné skvrny, ale hrozí, že dojde k rozpíjení barev.

Video s výukovými lekcemi o redukci šumu v nástroji Camera Raw naleznete na adrese:

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?