Řešení uvedená na této stránce vyzkoušejte v případě, že se vám při pokusu o instalaci aplikace z počítačové aplikace Creative Cloud zobrazí následující zpráva:

„Při instalaci <název produktu> došlo k potížím.“

Zjištění kódu chyby

Zjistěte kód chyby v chybové zprávě nebo v protokolech instalačních programů.

Odkaz Další informace uvedený v chybové zprávě

Pokud v chybové zprávě kliknete na odkaz Další informace, zobrazí se kód chyby, který počítačová aplikace Creative Cloud používá k identifikaci problému. Můžete také zobrazit další důležité informace, například název souboru, kterého se chyba týká, a cestu k němu, případně hodnotu registru.

Další informace o chybě
Příklad podrobných informací, které se zobrazí po kliknutí na odkaz Další informace

Protokoly instalačního programu

Kód chyby můžete najít také v souboru protokolu vytvořeném instalačním programem. Soubor protokolu obsahuje také další podrobnosti, které vám mohou pomoci chybu odstranit. Vyhledejte soubor Install.log v následujícím umístění:

  • Windows 7, 8 a 10 (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 a 10 (32bitová verze): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Poznámka:

Existuje soubor install.log?Váš produkt mohl místo tohoto souboru vytvořit soubor log.gz. Další informace naleznete v části Analýza hlavního protokolu instalace produktu služby Creative Cloud.

Řešení pro příslušné kódy chyb

Kód chyby Popis
Řešení
101 Produkt nelze nainstalovat.
Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
102 Produkt nelze nainstalovat.
Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
107 Stahovaný soubor je poškozený.
Click Retry to download and install it again. (Stahovaný soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
108 Je spuštěna jiná instance instalačního programu. Počkejte na dokončení dané instance instalačního programu a zkuste to znovu.
113
Nelze se spojit se servery společnosti Adobe.
Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.
116 Chyba při zpracování souboru v systému souborů Restart the system and try the installation again. (Chyba při zpracování souboru v systému souborů. Restartujte systém a opakujte instalaci.)
117 Problémy se síťovým připojením nebo stabilitou Další informace najdete v článku Odstranění chyby 117 při stahování aplikací služby Creative Cloud.
119 Server nereaguje. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom klikněte na tlačítko Opakovat. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.
120 Na disku není dostatek místa. Free some space and click Retry. (Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a klikněte na tlačítko Opakovat.)
121 Chyba při zápisu do dočasného umístění souborů Opravte oprávnění k dočasnému umístění.
123 Incorrect permission on the /tmp folder Další informace najdete v článku Chyba instalace | Ukončovací kód 123.
126 Stahovaný soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
130
Produkt nelze nainstalovat. Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner odinstalujte produkt, který se pokoušíte nainstalovat, a poté zkuste produkt nainstalovat znovu. 
132
Produkt nelze nainstalovat do kořenového adresáře. Select another install location in the preferences and try again. (Produkt nelze nainstalovat do kořenového adresáře. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
133 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.
144 Stahovaný soubor je poškozený.
Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
145 Soubor již v cestě instalace existuje. Soubor přejmenujte nebo odstraňte a potom to zkuste znovu. Informace o souboru najdete v části Další informace.
146 Soubor nelze přesunout Další informace najdete v článku Chyba s kódem 146 při instalaci aplikací služby Creative Cloud.
160 Nelze vytvořit klíč registru Zkontrolujte oprávnění a pokus opakujte. Informace o registru najdete v části Další informace.
183 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
184 Soubor je blokován jiným procesem. Restartujte systém a opakujte instalaci.
189 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.
190 Nejsou splněny systémové požadavky. Přečtěte si, jaké jsou systémové požadavky.
191 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
192 Již je nainstalována novější verze aplikace. Odinstalujte verzi nainstalovanou v systému a zkuste to znovu.
193 V instalaci nelze pokračovat. 64bitovou verzi aplikace nelze nainstalovat do 32bitového počítače.
195 Nejsou splněny systémové požadavky.
Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky | Creative Cloud.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online