Vyřešte problémy vzniklé při stahování, instalaci, aktualizaci nebo spouštění aplikací Creative Cloud.
Nejnovější verze aplikací Creative Cloud nepodporují některé starší verze systémů Windows a Mac. Další informace

Problémy s aplikací Creative Cloud pro stolní počítače

Aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače umožňuje stahovat a instalovat produkty služby Creative Cloud. V následujících částech naleznete řešení problémů souvisejících s aplikací Creative Cloud pro stolní počítače. 

Poznámka:

V dolní části této stránky najdete odkazy na užitečné články obsahující například obecné informace o používání počítačové aplikace Creative Cloud, informace o konkrétních kódech chyb nebo nápovědu k sadě Creative Suite a aplikacím, které nejsou součástí služby Creative Cloud.

Chyba Řešení
Chyba 201, P201 Vzniká při pozastavení stahování nebo při špatné odezvě serveru. Viz část Řešení potíží se sítí a připojením níže.
Chyba 204, P204
Chyba se zobrazí, pokud nelze při stahování získat přístup k důležitému souboru/adresáři.
Chyba 205, P205
Dochází k ní při problému se stahovanými soubory. Viz část Řešení potíží se sítí a připojením níže.
Chyba 206, P206 Vzniká, když není k dispozici připojení k síti nebo když je server nedostupný. Viz část Řešení potíží se sítí a připojením níže.
Chyba 207, P207
Dochází k ní v případě, že není k dispozici žádná odpověď ze serveru. Po nějaké době akci opakujte. Pokud k tomuto problému dochází i nadále, přečtěte si část Problémy se sítí a připojením.
Chyba 403 Viz článek Chyba stahování 403 při spouštění aplikace Adobe Creative Cloud.
Chyba 1001 Viz článek Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Počítačová aplikace Adobe Creative Cloud.
Chyba 1002 Viz článek Chyba 1002: Aplikaci pro stolní počítače Creative Cloud nelze aktualizovat.
Chyba 1, P1 Viz článek Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Počítačová aplikace Adobe Creative Cloud.
Chyba 2, P2 Viz článek Kód chyby 2 nebo 50: Nepodařilo se aktualizovat aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.
Chyba 50, P50 Viz článek Kód chyby 2 nebo 50: Nepodařilo se aktualizovat aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.
Chyba A12E1 Viz článek Chyba A12E1 při instalaci produktů Creative Cloud.
Nelze se přihlásit do služby Creative Cloud, přestože k účtu Adobe ID se přihlásit lze. Viz část Řešení potíží s připojením.
Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače se neotevře nebo se během instalace zablokuje.
Viz článek Aplikace se neotevře | Kruhový indikátor průběhu se neustále otáčí.
V okamžiku, kdy proběhne 42 % instalace aplikace služby Creative Cloud, dojde k chybě nebo se instalace zablokuje. Viz článek Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Chyba počítačové aplikace Adobe Creative Cloud.

Problémy se sítí a připojením

Problém

Při pokusu o stažení nebo aktualizaci aplikace Creative Cloud se zobrazí chybová zpráva značící problémy s připojením k síti nebo s jeho stabilitou. 

Řešení

Vyzkoušejte postupně následující řešení.

1. Kontrola připojení k Internetu.

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, vyžaduje připojení k Internetu, aby mohla stahovat a aktualizovat aplikace. Přesvědčte se, že se můžete připojit k Internetu, a klikněte na Opakovat.

2. Konfigurace softwarové brány firewall.

Softwarové brány firewall omezují přístup k počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí výzvu při pokusu programu připojit se k Internetu. Uživatelé nahlásili případy, kdy nastavení softwarové/hardwarové brány firewall vedlo ke vzniku chyb při stahování. Nejčastější chybou, spojenou s tímto problémem, je chyba 205. Další chyby mohou vznikat v souvislosti s konfigurací brány firewall.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítač přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda blokují přístup k Internetu. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

Poznámka:

Pokud dokumentaci k dočasnému vypnutí softwarové brány firewall nenajdete, zakažte položky a služby načítané při spuštění. Tím dojde k vypnutí většiny softwarových bran firewall. Konkrétní pokyny týkající se vypnutí zavádění položek a služeb při spuštění zobrazíte výběrem používaného operačního systému v následujícím seznamu.

Windows XP

Windows 8/7/Vista

Mac OS X

3. Dočasné vypnutí antivirového softwaru

Dočasně vypněte antivirový software. Informace o dočasném vypnutí kontroly virů naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

4. Spuštění systému v nouzovém režimu s připojením k síti

Restartujte systém do nouzového režimu s připojením k síti a pokuste se stáhnout aplikaci služby Creative Cloud potom.

5. Ověření nastavení směrovače

Směrovače mohou být vybaveny zabudovanými hardwarovými servery bran firewall nebo proxy. Podle následujícího postupu zjistíte, zda směrovač blokuje přístup aplikace Creative Cloud pro stolní počítače k Internetu:

 1. Dočasně odstraňte směrovač ze sítě.

 2. Připojte počítač přímo k DSL nebo kabelovému modemu.

  Bude-li stahování pokračovat, blokuje směrovač přístup. 

 3. Pokud chcete nastavit směrovač tak, aby povoloval přístup pro příští stahování, přečtěte si v dokumentaci ke směrovači pokyny, týkající se nastavení portu pro odesílání z počítače. Případně se obraťte na poskytovatele služeb Internetu nebo na IT oddělení.

6. Konfigurace hardwarových bran firewall nebo proxy serverů

Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Ve většině domácích sítí se technologie hardwarových bran firewall nebo proxy serverů nepoužívá.

 • Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.
 • Nakonfigurujte prohlížeč podle informací o proxy serveru nebo bráně firewall.
 • Nakonfigurujte podnikovou bránu firewall tak, aby obcházela servery. K těmto serverům je přístup:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

7. Problémy s připojením vyžadující náročnější postupy

Zkontrolujte, zda ve vašem počítači nedochází k problémům s připojením k aktivačním serverům společnosti Adobe. Další informace o odstraňování problémů týkajících se aktivačních serverů najdete v článku týkajícím se řešení potíží s připojením

8. Použití jiného odkazu ke stažení

Jestliže se použitím výše uvedených řešení problém neodstraní, můžete se pokusit stáhnout aplikaci přímo. Abyste se na web dostali, budete muset zadat své Adobe ID a heslo.

Problémy s instalací

Problém

Instalace aplikace Creative Cloud se nezdaří a zobrazí se zpráva s odkazem Další informace nebo Zažádat o asistenci.

Řešení

 1. Kliknutím na odkaz Další informace nebo Získat nápovědu se zobrazí informativní dialogové okno.

 2. Podle pokynů na obrazovce vyřešte problém.

  Pokud se při instalaci aplikace zobrazí konkrétní kód chyby, vyhledejte další informace v části Chyba při stahování nebo aktualizaci aplikací Creative Cloud.

  Pokud nebude problém s instalací vyřešen, můžete vyhledat protokol instalace generovaný aplikacemi Creative Cloud. Další informace naleznete v části Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolů.

Problémy se spouštěním

Problém

Aplikace Adobe Application Manager (AAM) zamrzá nebo vykazuje jiné problémy.

Řešení

Používáte-li operační systém Mac OS X 10.5 nebo Windows Vista nebo dřívější verze, služba Creative Cloud použije ke stažení, instalaci a správě aplikací Creative Cloud pomocnou aplikaci s názvem Adobe Application Manager (AAM). Řešení možných potíží při použití aplikace AAM ke stažení a instalaci aplikací Creative Cloud naleznete v části Řešení potíží se stahováním a instalací aplikace Adobe Application Manager.

Problém

Aplikace se při spuštění neočekávaně ukončí.

Řešení

Problém

Aplikace poskytovaná v rámci vašeho členství ve službě Creative Cloud se spouští ve zkušebním režimu.

Řešení

Podobné

Časté otázky

Zde jsou odpovědi na některé často kladené dotazy, týkající se problémů se stahováním, instalací a aktualizací.

Nemám Adobe ID nebo ještě nejsem členem služby Creative Cloud. Jak se mohu registrovat?

Chcete-li se stát členem služby Creative Cloud, přečtěte si článek o stažení aplikací služby Creative Cloud.

Nepamatuji si svoje Adobe ID nebo heslo.

Informace týkající se získání účtu Adobe ID nebo hesla naleznete v části Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

Moje stahování je velmi pomalé. Jak dlouho by mělo trvat?

Rychlost stahování ovlivňuje mnoho faktorů, jako je typ připojení a datové přenosy v síti. Viz článek Řešení potíží se stahováním.

Musím stáhnout všechny produkty najednou?

Ne. Služba Creative Cloud umožňuje instalaci aplikací jednotlivě, kdy Vám to nejlépe vyhovuje.

Aplikace, kterou chci stáhnout, není uvedena na seznamu v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

Ujistěte se, že není v nabídce Filtry a verze nastaven žádný filtr.  

Počítačová aplikace Creative Cloud někdy nezobrazí všechny dostupné aplikace služby Creative Cloud. Obvykle to souvisí s operačním systémem a počítačem. Další podrobnosti najdete v Nezobrazí se všechny aplikace ke stažení.

Do kolika počítačů lze aplikaci instalovat?

Počítačové aplikace služby Creative Cloud si můžete bez ohledu na používaný operační systém stáhnout a nainstalovat do více počítačů. Aktivace je však omezena na dvě zařízení na každého uživatele, který je přidružen ke členství, a příslušný software nemůže být v těchto zařízeních používán současně.

Další informace najdete v článku V kolika počítačích mohou vyžívat své předplatné služby Creative Cloud?

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online