Opravte chyby, které se objevují při stahování, instalaci nebo aktualizaci aplikací služby Creative Cloud.
Nejnovější verze aplikací Creative Cloud nepodporují některé starší verze systémů Windows a Mac OS. Další informace

Kódy obvyklých chyb aplikací služby Creative Cloud

Pomocí dodaných řešení můžete opravit některé obvyklé chyby, ke kterým dochází při stahování, instalaci nebo aktualizaci aplikací Creative Cloud.

Chyba Řešení
Chyba 201, P201 Vzniká při pozastavení stahování nebo při špatné odezvě serveru. Viz Jak řešit problémy se síťovým připojením nebo stabilitou níže.
Chyba 204, P204
Chyba se zobrazí, pokud nelze při stahování získat přístup k důležitému souboru/adresáři.
Chyba 205, P205
Dochází k ní při problému se stahovanými soubory. Viz Jak řešit problémy se síťovým připojením nebo stabilitou níže.
Chyba 206, P206 Vzniká, když není k dispozici připojení k síti nebo když je server nedostupný. Viz Jak řešit problémy se síťovým připojením nebo stabilitou níže.
Chyba 207, P207
Dochází k ní v případě, že není k dispozici žádná odpověď ze serveru. Po nějaké době akci opakujte. Viz Jak řešit problémy se síťovým připojením nebo stabilitou , pokud problém přetrvává.
Chyba 403 Viz článek Chyba stahování 403 při spouštění aplikace Adobe Creative Cloud.
Chyba 1001 Viz článek Chyba: „Neúspěšná instalace“ u aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.
Chyba 1002 Viz článek Chyba 1002: Aplikaci pro stolní počítače Creative Cloud nelze aktualizovat..
Chyba 1, P1 Viz článek Chyba: „Neúspěšná instalace“ u aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.
Chyba 2, P2 Viz článek Kód chyby 2 nebo 50: Nepodařilo se aktualizovat aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.
Chyba 50, P50 Viz článek Kód chyby 2 nebo 50: Nepodařilo se aktualizovat aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.
Chyba A12E1 Viz článek Chyba A12E1 při instalaci produktů Creative Cloud | Creative Cloud.
Nelze se přihlásit do služby Creative Cloud, přestože k účtu Adobe ID se přihlásit lze. Viz článek Řešení chyb připojení.
Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače se neotevře nebo se během instalace zablokuje.
Viz Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače se neotevře | Kruhový indikátor průběhu se neustále otáčí.
V okamžiku, kdy proběhne 42 % instalace aplikace služby Creative Cloud, dojde k chybě nebo se instalace zablokuje. Viz Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Chyba aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače.

Poznámka:

Nezobrazuje se požadovaný kód chyby? Viz článek Kódy chyb instalace a jejich řešení.

Jak řešit problémy se síťovým připojením nebo stabilitou

Pokud se zobrazí chyba, která signalizuje problémy s připojením nebo stabilitou, vyzkoušejte následující řešení v uvedeném pořadí. 

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače vyžaduje připojení k Internetu, aby mohla stahovat a aktualizovat aplikace. Přesvědčte se, že se můžete připojit k Internetu, a klikněte na Opakovat.

Softwarové brány firewall omezují přístup k počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí výzvu při pokusu programu připojit se k Internetu. Uživatelé nahlásili případy, kdy nastavení softwarové/hardwarové brány firewall vedlo ke vzniku chyb při stahování. Nejčastější chybou, spojenou s tímto problémem, je chyba 205. Další chyby mohou vznikat v souvislosti s konfigurací brány firewall.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

Poznámka:

Pokud dokumentaci k dočasnému vypnutí softwarové brány firewall nenajdete, zakažte položky a služby načítané při spuštění. To by mělo zakázat většinu softwarových brán firewall. Konkrétní pokyny týkající se vypnutí zavádění položek a služeb při spuštění zobrazíte výběrem používaného operačního systému v následujícím seznamu.

Dočasně vypněte antivirový software. Informace o dočasném vypnutí kontroly virů naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

Restartujte systém do nouzového režimu s připojením k síti a pokuste se stáhnout aplikaci služby Creative Cloud potom.

Směrovače mohou být vybaveny zabudovanými hardwarovými servery bran firewall nebo proxy. Podle následujícího postupu zjistíte, zda směrovač blokuje pro aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače přístup k Internetu:

 1. Dočasně odstraňte směrovač ze sítě.

 2. Připojte počítač přímo k DSL nebo kabelovému modemu.

  Bude-li stahování pokračovat, blokuje směrovač přístup.

 3. Pokud chcete nastavit směrovač tak, aby povoloval přístup pro příští stahování, přečtěte si v dokumentaci ke směrovači pokyny, týkající se nastavení portu pro odesílání z počítače. Případně se obraťte na poskytovatele služeb Internetu nebo na IT oddělení.

Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Většina domácích sítí nevyužívá technologie hardwarových bran firewall ani proxy serverů.

 • Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.
 • Nakonfigurujte prohlížeč podle informací o proxy serveru nebo bráně firewall.
 • Nakonfigurujte podnikovou bránu firewall tak, aby obcházela servery. K těmto serverům je přístup:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

Zkontrolujte, zda ve vašem počítači nedochází k problémům s připojením k aktivačním serverům společnosti Adobe. Další informace o odstraňování problémů týkajících se aktivačních serverů najdete v článku týkajícím se řešení potíží s připojením

Jestliže se použitím výše uvedených řešení problém neodstraní, můžete se pokusit stáhnout aplikaci přímo. Pokud se zobrazí výzva, zadejte Adobe ID a heslo.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online