Co je zde probráno
Vyřešte problémy vzniklé při stahování, instalaci, aktualizaci nebo spouštění počítačové aplikace Creative Cloud.
Na této stránce

  Problémy s aplikací Creative Cloud pro stolní počítače

  Aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače umožňuje stahovat a instalovat produkty služby Creative Cloud. V následujících částech naleznete řešení problémů souvisejících s aplikací Creative Cloud pro stolní počítače. 

  Poznámka:

  V dolní části této stránky najdete odkazy na užitečné články obsahující například obecné informace o používání aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, informace o konkrétních kódech chyb nebo nápovědu k sadě Creative Suite a aplikacím, které nejsou součástí služby Creative Cloud.

  Chyba Řešení
  Chyba 201 Vzniká při pozastavení stahování nebo při slabé odezvě serveru. Viz oddíl Řešení potíží se sítí a připojením níže.
  Chyba 204 Chyba se zobrazí, pokud nelze při stahování získat přístup k důležitému souboru/adresáři.
  Chyba 205 Když se ověřování segmentu opakovaně nezdaří, předpokládá se, že je soubor neplatný. Viz oddíl Řešení potíží se sítí a připojením níže.
  Chyba 206 Vzniká, když není k dispozici připojení k síti nebo když je server nedostupný. Viz oddíl Řešení potíží se sítí a připojením níže.
  Chyba 207 Vzniká, když není žádná odpověď ze serveru (v případě překročení časového limitu), při občasných chybách HTTP nebo při nefunkčním připojení. Viz oddíl Řešení potíží se sítí a připojením níže.
  Chyba 403 Viz článek Chyba stahování 403 při spouštění aplikace Adobe Creative Cloud.
  Chyba 1002 Viz článek Chyba 1002: Aplikaci pro stolní počítače Creative Cloud nelze aktualizovat.
  Chyba 1 Viz článek Chyba: Neúspěšná instalace.
  Chyba 2 Viz článek Kód chyby 2: Nepodařilo se aktualizovat aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.
  Chyba 50 Viz článek Odinstalování aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.
  Chyba A12E1 Viz článek Chyba A12E1 při instalaci produktů Creative Cloud.
  Nelze se přihlásit do služby Creative Cloud, přestože k účtu Adobe ID se přihlásit lze. Viz část Řešení potíží s připojením.
  Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače se neotevře nebo se během instalace zablokuje.
  Viz článek Aplikace se neotevře | Kruhový indikátor průběhu se neustále otáčí.
  V okamžiku, kdy proběhne 42 % instalace aplikace služby Creative Cloud, dojde k chybě nebo se instalace zablokuje. Viz článek Chyba: Neúspěšná instalace.

  Problémy se sítí a připojením

  Při pokusu o stažení nebo aktualizaci aplikace Creative Cloud se zobrazí chybová zpráva značící problémy s připojením k síti nebo s jeho stabilitou. 


  Vyzkoušejte postupně následující řešení.

  1. Kontrola připojení k Internetu.

  Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, vyžaduje připojení k Internetu, aby mohla stahovat a aktualizovat aplikace. Přesvědčte se, že se můžete připojit k Internetu, a klikněte na Opakovat.

  2. Konfigurace softwarové brány firewall.

  Softwarové brány firewall omezují přístup k počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí výzvu při pokusu programu připojit se k Internetu. Uživatelé nahlásili případy, kdy nastavení softwarové/hardwarové brány firewall vedlo ke vzniku chyb při stahování. Nejčastější chybou, spojenou s tímto problémem, je chyba 205. Další chyby mohou vznikat v souvislosti s konfigurací brány firewall.

  • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítač přístup k internetu.
  • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda blokují přístup k Internetu. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.
  Tip:

  Pokud dokumentaci k dočasnému vypnutí softwarové brány firewall nenajdete, vypněte zavádění položek a služeb při spuštění. Tím dojde k vypnutí většiny softwarových bran firewall. Konkrétní pokyny týkající se vypnutí zavádění položek a služeb při spuštění zobrazíte výběrem používaného operačního systému v následujícím seznamu.

  Windows XP

  Windows 8/7/Vista

  Mac OS X

  3. Ověření nastavení směrovače.

  Směrovače mohou být vybaveny zabudovanými hardwarovými servery bran firewall nebo proxy. Podle následujícího postupu zjistíte, zda směrovač blokuje přístup aplikace Creative Cloud pro stolní počítače k Internetu:

  1. Dočasně odstraňte směrovač ze sítě.

  2. Připojte počítač přímo k DSL nebo kabelovému modemu.

   Bude-li stahování pokračovat, blokuje směrovač přístup. 

  3. Pokud chcete nastavit směrovač tak, aby povoloval přístup pro příští stahování, přečtěte si v dokumentaci ke směrovači pokyny, týkající se nastavení portu pro odesílání z počítače. Případně se obraťte na poskytovatele služeb Internetu nebo na IT oddělení.

  4. Konfigurace hardwarových bran firewall nebo proxy serverů.

  Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Ve většině domácích sítí se technologie hardwarových bran firewall nebo proxy serverů nepoužívá.

  • Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.
  • Nakonfigurujte prohlížeč podle informací o proxy serveru nebo bráně firewall.
  • Nakonfigurujte podnikovou bránu firewall tak, aby obcházela servery. K těmto serverům je přístup:
   • ccmdl.adobe.com:80
   • swupmf.adobe.com:80
   • swupdl.adobe.com:80

  Problémy s instalací

  Instalace aplikace Creative Cloud se nezdaří a zobrazí se zpráva s odkazem Další informace nebo Zažádat o asistenci.


  1. Kliknutím na Další informace nebo Získat nápovědu se zobrazí informativní dialogové okno.

   Získání nápovědy při selhání instalace
  2. Podle pokynů na obrazovce vyřešte problém.

   Pokud se při instalaci aplikace zobrazí konkrétní kód chyby, vyhledejte další informace v části Chyba při stahování nebo aktualizaci aplikací Creative Cloud.

   Pokud nebude problém s instalací vyřešen, můžete vyhledat protokol instalace generovaný aplikacemi Creative Cloud. Další informace naleznete v části Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolů.


  Problémy se spouštěním

  Aplikace Adobe Application Manager (AAM) zamrzá nebo vykazuje jiné problémy.


  Používáte-li operační systém Mac OS X 10.5 nebo Windows Vista nebo dřívější verze, služba Creative Cloud použije ke stažení, instalaci a správě aplikací Creative Cloud pomocnou aplikaci s názvem Adobe Application Manager (AAM). Řešení možných potíží při použití aplikace AAM ke stažení a instalaci aplikací Creative Cloud naleznete v části Řešení potíží se stahováním a instalací aplikace Adobe Application Manager.


  Aplikace se při spuštění neočekávaně ukončí.


  Pokud k problému s ukončením dochází v aplikaci Illustrator CC nebo InDesign CC, přečtěte si článek Chyba aplikace Illustrator CC nebo InDesign CC při spuštění, pokud je aktivováno nastavení synchronizace nebo Chyba aplikace Illustrator CC při spuštění | Mac OS X 10.9.

  V případě potíží s jinými aplikacemi, které jsou ukončeny po spuštění, naleznete další informace v části Ihned po spuštění dojde k selhání aplikací CC.


  Aplikace poskytovaná v rámci vašeho členství ve službě Creative Cloud se spouští ve zkušebním režimu.


   
  Zpět na začátek

  Časté otázky

  Zde jsou odpovědi na některé často kladené dotazy, týkající se problémů se stahováním, instalací a aktualizací.

  Nemám Adobe ID nebo dosud nejsem členem služby Creative Cloud. Jak se mohu registrovat?

  Chcete-li se stát členem služby Creative Cloud, přečtěte si Stahování a instalace aplikací Creative Cloud.

  Nepamatuji si svoje Adobe ID a/nebo heslo.

  Informace týkající se získání účtu Adobe ID nebo hesla naleznete v části Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

  Moje stahování je velmi pomalé. Jak dlouho by mělo trvat?

  Rychlost stahování ovlivňuje mnoho faktorů, jako je typ připojení a datové přenosy v síti. Viz článek Řešení potíží se stahováním.

  Musím stáhnout všechny produkty najednou?

  Ne. Služba Creative Cloud umožňuje instalaci aplikací jednotlivě, kdy Vám to nejlépe vyhovuje.

  Aplikace, kterou chci stáhnout, není uvedena na seznamu v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

  Ujistěte se, že nemáte v rozbalovací nabídce Filtry a verze nastaven žádný filtr.  

  V některých případech nezobrazí počítačová aplikace Creative Cloud všechny dostupné aplikace Creative Cloud. Obvykle to souvisí s operačním systémem a počítačem. Další podrobnosti najdete v Nezobrazí se všechny aplikace ke stažení.

  Do kolika počítačů lze aplikaci instalovat?

  Aplikaci lze instalovat maximálně do dvou počítačů. Pokud ji instalujete do třetího počítače, bude nutné deaktivovat licenci služby Creative Cloud v jednom z předchozích dvou počítačů. Potom je možné znovu aktivovat jeden z předchozích dvou počítačů. Další informace naleznete v části Aktivace a deaktivace produktů společnosti Adobe.