Arabský a hebrejský text

Ve vydáních toho softwaru pro Střední východ a severní Afriku jsou k dispozici nové a vylepšené funkce pro práci v arabštině a hebrejštině.

Obousměrné natékání textu

Text v jazycích pro Střední východ je nejčastěji psán zprava doleva (RTL). Obecně se však nejčastěji používá forma obousměrného textu (bidi), tedy kombinace psaní zleva doprava a zprava doleva. Příkladem bidi textu je odstavec, ve kterém se nachází text v arabštině a angličtině. Ve verzi CS6 můžete v zobrazení pro návrh a kódování aplikace Dreamweaver psát v arabštině, hebrejštině nebo používat bidi text.

Ve verzi aplikace Dreamweaver pro Střední východ lze psaní zprava doleva používat v případě dvou objektů – u odstavců a samostatných znaků. Atribut direction (směr) můžete používat ve spojení s tagy, které jsou podporovány ve specifikacích jazyka HTML. Pro atribut direction jsou povoleny hodnoty: ltr (výchozí), rtl nebo inherit.

Směrový atribut v aplikaci CSS

Při použití arabského nebo hebrejského textu či kombinaci obou jej aplikace Dreamweaver identifikuje jako jazyk psaný zprava doleva (RTL) a zobrazí jej odpovídajícím způsobem.

Editor tagů

Nastavení směru psaní a jazyka můžete použít pomocí Editoru tagů.

Editor tagů

Směr psaní textu a obousměrný text Unicode-bidi v rámci pravidel CSS

Podle potřeby můžete směr psaní textu stanovit jako pravidlo CSS. V dialogovém okně Definice pravidel CSS použijte nastavení atributu Direction a Unicode-bidi.

Jazykové možnosti v rámci pravidel CSS

Vlastnosti tabulky

Tabulky s textem psaným zprava doleva jsou zarovnány vpravo a sloupce jsou řazeny z pravé strany doleva. Prvky pro změnu velikosti se nachází na levé straně. Při používání tabulátoru se kurzor přesunuje zprava doleva.

Směr psaní textu v tabulce můžete určit na panelu Vlastnosti.

Tabulka s textem psaným zprava doleva
Tabulka s textem psaným zprava doleva

Vlastnosti Div

Směr Div můžete určit prostřednictvím atributu Direction na panelu Vlastnosti.

Směr Div

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?