Problém: Chyba 1321 nebo 1309 při instalaci produktu CS5.5, CS5 nebo CS4

Při instalaci produktu Adobe Creative Suite 4, 5 nebo 5.5, Adobe Acrobat nebo Adobe Reader se v protokolu instalace objeví chyba 1321 nebo chyba 1309.  Spolu s ní je uvedena například následující zpráva:

 • Chyba 1321: Instalační program nemá dostatečná oprávnění k úpravě tohoto souboru: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
 • Chyba 1309: Chyba při otevírání zdrojového souboru: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Kód systémové chyby: 2

Důležité: Cesta …\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg uvedená výše slouží pouze jako příklad.Konkrétní cesta a soubor uvedené v protokolu se mohou lišit.

Řešení

Instalační program produktu Adobe Creative Suite se do systému pokouší zapsat různé soubory. K chybě 1321 nebo 1309 dochází, když instalační program nedokáže zapsat soubor kvůli problému s oprávněním nebo systémové chybě.Chybu 1321 a 1309 vyřešíte tak, že upravíte oprávnění nadřazené složky souboru nebo prostředku, který je uveden v chybové zprávě. Nadřazená složka je složka, která obsahuje soubor na konci řetězce adresáře.Úprava oprávnění v systému Windows XP Professional

Důležité: Než začnete, ujistěte se, že máte v operačním systému zapnuté zobrazení skrytých souborů a že je vypnuté zjednodušené sdílení souborů. Podívejte se na téma Zobrazení skrytých souborů a složekZapnutí a vypnutí zjednodušeného sdílení souborů na webu podpory Microsoft.

 1. V Průzkumníku Windows přejděte do nadřazené složky uvedené v chybové zprávě 1321 nebo 1309 v souboru protokolu.

  Například v cestěc:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg je nadřazená složka FlashPlayerTrust. Nadřazená složka ve vaší chybové zprávě se může lišit.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na nadřazenou složku a vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. V okně Vlastnosti vyberte kartu Zabezpečení.
 4. V části Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte skupinu Správci (1). Potom v části oprávnění pro správce zkontrolujte, zda je položka Úplné řízení nastavena na možnost Povolit (2).

  Nastavení položky Úplné řízení na možnost Povolit
 5. V části Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte skupinu Systém (1). Potom v části oprávnění pro systém zkontrolujte, zda je položka Úplné řízení nastavena na možnost Povolit (2).

  Nastavení položky Úplné řízení na možnost Povolit
 6. Stále na kartě Zabezpečení (1) klikněte na tlačítko Upřesnit (2).

  Tlačítko Upřesnit
 7. V okně Upřesnit nastavení zabezpečení zkontrolujte, zda jste na kartě Oprávnění.

 8. Zaškrtněte políčko „Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt“ (1) a klikněte na tlačítko OK (2).

  Zaškrtnutí políčka „Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech…“ a kliknutí na tlačítko OK
 9. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.

 10. Opět zapněte zjednodušené sdílení souborů (viz dokument Zapnutí a vypnutí zjednodušeného sdílení souborů na webu podpory Microsoft) a produkt Adobe znovu nainstalujte.

 1. Popis kroku
 2. Popis kroku
 3. Popis kroku
 4. Popis kroku
 5. Popis kroku

Úprava oprávnění v systému Windows XP Home

 1. Vypněte počítač, počkejte 5 sekund a počítač znovu zapněte.
 2. Jakmile se zobrazí logo Windows, stiskněte klávesu F8.Pomocí šipek vyberte možnost Nouzový režim se sítí a stiskněte klávesu Enter.
 3. Postupujte podle pokynů v části Úprava oprávnění v systému Windows XP Professional. Po kroku 9 v tomto postupu před opětovnou instalací softwaru restartujte počítač.

Úprava oprávnění v systému Windows Vista a Windows 7

Důležité: Než začnete, ujistěte se, že máte v operačním systému zapnuté zobrazení skrytých souborů. Podívejte se na stránkuZobrazení skrytých souborů na webu podpory Microsoft.

 1. V Průzkumníku Windows přejděte do nadřazené složky uvedené v chybové zprávě 1321 nebo 1309 v souboru protokolu.

  Například v cestěc:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg je nadřazená složka FlashPlayerTrust.Nadřazená složka ve vaší chybové zprávě se může lišit.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na nadřazenou složku a vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. V okně Vlastnosti vyberte kartu Zabezpečení (1) a klikněte na možnost Upřesnit (2).

  Tlačítko Upřesnit
 4. V okně Upřesnit nastavení zabezpečení vyberte kartu Vlastník (1) a klikněte na možnost Upravit (2).

  Karta Vlastník a možnost Upravit.
 5. V oblasti Změnit vlastníka na vyberte skupinu Správci (1) a vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech (2). Klikněte na tlačítko OK (3).

  Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a tlačítko OK.

  Poznámka:

  Pokud se zobrazí bezpečnostní varování nebo okno, pokračujte kliknutím na možnost Ano.

 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Upřesnit nastavení zabezpečení a kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.

 7. Opakujte kroky 1 až 3.

 8. V okně Upřesnit nastavení zabezpečení vyberte kartu Oprávnění (1) a klikněte na možnost Upravit (2).

  Vyberte kartu Oprávnění a klikněte na tlačítko Upravit.
 9. Zkontrolujte, zda je ve sloupci pro systém a správce nastavená hodnota Úplné řízení. Pokud nejsou oprávnění nastavena na Úplné řízení, postupujte takto:

  1. Zrušte výběr možnosti Zahrnout zděditelné oprávnění z nadřazeného objektu a klikněte na možnost Použít.

   Poznámka:

   Pro pokračování budete pravděpodobně muset potvrdit několik oken. Zkopírujte oprávnění a odsouhlaste všechna bezpečnostní varování.

  2. Klikněte na možnost Upravit.

  3. Vyberte možnost Úplné řízení a klikněte na tlačítko OK.

  4. Vyberte možnost „Přepsat všechna stávající zděditelná oprávnění podřízených objektů zděditelným oprávněním tohoto objektu“ (1) a klikněte na tlačítko OK (2).

   Vyberte možnost „Přepsat všechna stávající zděditelná oprávnění…“ a tlačítko OK.
 10. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Upřesnit nastavení zabezpečení a opětovným kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.

 11. Přeinstalujte produkt Adobe.