„Jednotky citlivé na velikost písmen nejsou podporovány“ nebo podobná chyba instalace | macOS

Problém

Pokud se při pokusu o instalaci produktu Adobe na panelu Možnosti instalace zobrazí zpráva „Jednotky citlivé na velikost písmen nejsou podporovány“. Nebo se zobrazí jiná chybová zpráva, jako například následující:

  • Systém souborů svazku nastavení není podporován.
  • Tento software nelze nainstalovat, protože systém souborů svazku OS není podporován.
  • Nepodporovaná verze operačního systému.
  • Nepodporovaný systém souborů na systémovém disku.

Řešení

Nainstalujte produkt na jednotku HFS + nebo HFSJ, která není citlivá na velikost písmen.

Další informace

Chcete-li zjistit, zda vaše jednotka používá podporovaný systém souborů (například Mac OS Extended [Journaled]), otevřete aplikaci Disková utilita ve složce Aplikace/Utility. Následující obrázek ukazuje, kde najdete informace o formátu jednotky. Klikněte na jednotku a poznamenejte si typ formátu. 

Produkty Adobe nelze instalovat na svazky používající souborový systém rozlišující velikost písmen, například HSFX (HFS+) or UFS. Toto omezení se vztahuje jak na spouštěcí jednotku, tak na jednotku, na kterou je software nainstalován.

Poznámka:

Chcete-li jednotku naformátovat a nastavit tak, aby nerozlišovala velká a malá písmena, kontaktujte podporu Apple a poté znovu zkuste nainstalovat aplikaci Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online