Ukončovací kód 15 během instalace | Mac OS X | CCM, CS6

Problém

K chybě s ukončovacím kódem 15 dochází, když instalujete produkt Creative Suite 6. Případně se po kliknutí na možnost Instalovat nezobrazí rozhraní instalačního programu.

Řešení

Společnost Adobe problém řeší. Zdá se, že v některých počítačích nedojde k přidělení prostředků potřebných ke spuštění instalačního procesu, což způsobí chybu.

Řešení 1: Restart počítače a spuštění opravy disku

 1. Spusťte počítač v bezpečném režimu Safe Boot.

  Poznámka: Informace o tom, že se počítač nachází v režimu Safe Boot, se zobrazuje pouze na spouštěcí obrazovce, nikoli v rozích pracovní plochy jako v systému Windows.

  1. Restartujte počítač Macintosh. Okamžitě po zaznění tónu spuštění stiskněte a přidržte klávesu Shift.
  2. Jakmile se zobrazí logo Apple, uvolněte klávesu Shift. Na spouštěcí obrazovce systému Mac OS X se zobrazí text Safe Boot.
 2. Informace o spuštění nástroje pro opravu naleznete v článku Oprava oprávnění na disku pomocí nástroje Disková utilita (Mac OS X).

 3. Spusťte instalaci produktu znovu prostřednictvím aplikace Creative Cloud (Adobe Application Manager).

 4. Restartujte počítač Macintosh. Nedržte stisknuté žádné klávesy.

Řešení 2: Dočasné odebrání souborů plist

Stáhnout

 1. Otevřete soubor plist.zip a rozbalte soubory sh.

 2. Přejděte do složky Aplikace > Utility > Terminál.

 3. Zadejte řetězec sh .
  Důležité upozornění: Za výrazem sh musí být zadána mezera.

 4. Ponechejte okno terminálu otevřené a přejděte do složky, do níž jste stáhli soubory sh.

 5. Přetáhněte soubor Clean Entries.sh do okna terminálu.
  Poznámka: Zkontrolujte, zda je ihned za výrazem sh uvedena cesta k souboru. Příklad: sh /Users//Desktop/Clean Entries.sh

 6. Stiskněte klávesu Return.

 7. Zavřete všechna okna a opakujte instalaci.

 8. Přejděte do složky Aplikace > Utility > Terminál.

 9. Zadejte řetězec sh .
  Důležité upozornění: Za výrazem sh musí být zadána mezera.

 10. Ponechejte okno terminálu otevřené a přejděte do složky, do níž jste stáhli soubory sh.

 11. Přetáhněte soubor Restore Entries.sh do okna terminálu.
  Poznámka: Zkontrolujte, zda je ihned za výrazem sh uvedena cesta k souboru.

 12. Stiskněte klávesu Return.

Řešení 3: Podpora společnosti Adobe.

Pokud nelze potíže vyřešit podle výše uvedených kroků, požádejte o další pomoc podporu společnosti Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?