Aplikace sady CS6 nelze aktivovat pomocí Enterprise iD ani Federated ID

Problém

Při spouštění aplikace sady CS6 nainstalované pomocí instalačního balíčku vytvořeného nástrojem Creative Cloud Packager (CCP) se zobrazí výzva k zadání Adobe ID. Možnost zadání Enterprise ID ani Federated ID tam není.

Příčina

Aplikace sady CS6 lze pomocí Enterprise iD nebo Federated ID aktivovat pouze prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud. Aby mohla počítačová aplikace Creative Cloud rozpoznat nainstalované aplikace sady CS6, musí jazyková verze nainstalované aplikace odpovídat jazyku vybranému v nastavení počítačové aplikace Creative Cloud.

Řešení

Chcete-li zajistit, abyste mohli aplikace sady CS6 instalované z instalačního balíčku aktivovat pomocí Enterprise ID nebo Federated ID, postupujte podle následujících kroků:

  1. Při vytváření instalačního balíčku pomocí nástroje CCP vyberte jazyk, který se bude používat v systému koncového uživatele. Možnost Určit jazyk podle operačního systému v nástroji CCP pro aplikace sady CS6 nefunguje.
  2. V počítači koncového uživatele se ujistěte, že jazyk nastavený v počítačové aplikaci Creative Cloud odpovídá jazyku vybranému při vytváření balíčku s instalačními programy softwaru. Jazyk nastavený v počítačové aplikaci Creative Cloud ve výchozím nastavení odpovídá jazyku nastavenému na úrovni operačního systému, ale toto chování může být změněno. Další podrobnosti o nastavení jazyka pro službu Creative Cloud najdete v článku Změna nastavení jazyka aplikací Creative Cloud.
Poznámka:

V aplikacích stažených a nainstalovaných pomocí počítačové aplikace Creative Cloud se automaticky používá jazyk vybraný v nastavení počítačové aplikace Creative Cloud. Při změně tohoto nastavení po instalaci softwaru dojde k deaktivaci softwaru a při spuštění softwaru se zobrazí výzva k zadání Adobe ID.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.