Záložky, poznámky, zvýraznění a podtrhávání v aplikaci Adobe Digital Editions

Naučte se přidávat do dokumentů otevřených v aplikaci Adobe Digital Editions záložky, poznámky a zvýrazněné části textu.

Do dokumentů můžete v aplikaci Adobe Digital Editions přidávat záložky, zvýraznění a poznámky.

Poznámka:

Podtrhávání není v aplikaci Adobe Digital Editions podporováno.

Používání záložek

Chcete-li přidat záložku, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V nabídce Reading (Čtení) vyberte příkaz Add Bookmark (Přidat záložku). 
 • Klikněte na tlačítko Add Bookmark (Přidat záložku).
 • Použijte klávesovou zkratku Ctrl+B (v systému Windows) nebo Cmd+B (v systému Mac).

Chcete-li přejít na určitou záložku, postupujte podle následujících kroků:

 1. Kliknutím na možnost Show/Hide Navigation Panel (Zobrazit/skrýt navigační panel) na horním panelu nástrojů zobrazte navigační panel.
 2. Na navigačním panelu klikněte na kartu Bookmarks (Záložky).
 3. Kliknutím na příslušnou záložku přejděte na konkrétní stránku, která je jí označena.

Chcete-li odebrat záložku, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud jste na stránce označené záložkou, klikněte na ikonu Remove Bookmark (Odebrat záložku) v horní části obrazovky.
 • Jestliže chcete odebrat záložku na jiné stránce, zobrazte kliknutím na možnost Show/Hide Navigation Panel (Zobrazit/skrýt navigační panel) navigační panel. Záložky se zobrazují v navigačním podokně. Chcete-li záložku odstranit, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete. Záložku také můžete vybrat na navigačním panelu, kliknout na ikonu Settings (Nastavení) a vybrat příkaz Delete Selected (Odstranit vybrané).
Odstranění záložky
Odstranění záložky

Pokud chcete záložku přejmenovat, vyberte ji na navigačním panelu (viz předchozí snímek obrazovky), klikněte na ikonu Settings (Nastavení) a vyberte příkaz Rename (Přejmenovat).

Zadejte název záložky.

Práce se zvýrazněnými položkami

Chcete-li nějaký text zvýraznit, vyberte jej, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte příkazHighlight (Zvýraznit).

Chcete-li přejít na zvýrazněný text, postupujte podle následujících kroků:

 1. Kliknutím na možnost Show/Hide Navigation Panel (Zobrazit/skrýt navigační panel) na horním panelu nástrojů zobrazte navigační panel.
 2. Na navigačním panelu klikněte na kartu Bookmarks (Záložky).
 3. Kliknutím na zvýrazněnou položku přejděte na konkrétní zvýrazněný text.

Chcete-li zvýrazněné položky odebrat, proveďte jednu z následujících akcí: 

 • Klikněte na možnost Show/Hide Navigation Panel (Zobrazit/skrýt navigační panel) a vyberte kartu Bookmarks (Záložky). Na navigačním panelu vyberte zvýrazněnou položku a stiskněte klávesu Delete na klávesnici. Zvýrazněnou položku také můžete vybrat na navigačním panelu, kliknout na ikonu Settings (Nastavení) a vybrat příkaz Delete Selected (Odstranit vybrané).
 • Klikněte dvakrát na zvýrazněný text. Otevře se dialogové okno s možnostmi poznámek. Klikněte na ikonu Settings (Nastavení) a vyberte příkaz Delete Highlight (Odstranit zvýraznění).
Odstranění zvýraznění
Odstranění zvýraznění

Pokud chcete zvýrazněnou položku přejmenovat, vyberte ji na navigačním panelu, klikněte na ikonu Settings (Nastavení) a vyberte příkaz Rename (Přejmenovat). Zadejte název zvýrazněné položky.

Práce s poznámkami a anotacemi

Chcete-li k textu přidat poznámku (opatřit jej anotací), vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte příkaz Add Note to Text (Přidat k textu poznámku). Na žlutý lístek pro poznámky, který se zobrazí, napište své poznámky či anotace.

Jestliže chcete zobrazit seznam svých poznámek a přejít na určitou poznámku, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na možnost Show/Hide Navigation Panel (Zobrazit/skrýt navigační panel). 
 2. Na navigačním panelu klikněte na kartu Bookmarks (Záložky). 
 3. Kliknutím na příslušnou poznámku přejděte na konkrétní poznámku.

Chcete-li poznámky odebrat, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na možnost Show/Hide Navigation Panel (Zobrazit/skrýt navigační panel) a vyberte kartu Bookmarks (Záložky). Na navigačním panelu vyberte poznámku a stiskněte klávesu Delete na klávesnici. Poznámku také můžete vybrat na navigačním panelu, kliknout na ikonu Settings (Nastavení) a vybrat příkaz Delete Selected (Odstranit vybrané).
 • V dialogovém okně s možnostmi poznámek klikněte na ikonu Settings (Nastavení) a vyberte příkaz Clear Note (Vymazat poznámku).

Pokud chcete poznámku přejmenovat, vyberte ji na navigačním panelu, klikněte na ikonu Settings (Nastavení) a vyberte příkaz Rename (Přejmenovat). Zadejte název poznámky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.