Instalace nástrojů sady DPS

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Instalace a nastavení.

Adobe Digital Publishing Suite je k dispozici pro InDesign CC a CC 2014. Nástroje sady DPS nejsou v aplikaci InDesign CC 2015 a novější k dispozici. Chcete-li nainstalovat kompletní sadu nástrojů, spusťte pomocí volby Nápověda > Aktualizace v aplikaci InDesign instalační program DPS Desktop Tools.

Aplikace Desktop Viewer již není podporována. Doporučujeme pro náhled používat mobilní zařízení.

Pokud budete mít při instalaci nástrojů nějaké problémy, podívejte se do části Běžné problémy při instalaci dále v tomto článku.

Odkazy na instalace

InDesign CC

Nástroje DPS CC Desktop Tools (Windows)

Nástroje DPS CC Desktop Tools (Mac OS)

 

DPS App Builder (pouze systém Mac OSX 10.7 nebo novější)

DPS App Builder

Instalace nástroje DPS Desktop Tools

  1. V aplikaci InDesign vyberte možnost Nápověda > Aktualizace a aktualizujte nástroje DPS Desktop Tools.

    Instalátor nástrojů DPS Desktop Tools nainstaluje panel Folio Overlays, panel Folio Builder, nezbytný zásuvný modul aplikace InDesign, nástroj DPS App Builder a aplikaci Desktop Viewer. (Aplikace Desktop Viewer již nedoporučujeme jako přesný nástroj pro náhledy obsahu. Místo něj použijte náhled v zařízení.)

    Poznámka:

    Při vydání nové verze může několik dnů trvat, než se nejnovější instalátor stane součástí instalátoru aktualizací aplikace InDesign. Během této doby můžete nástroje DPS Desktop Tools aktualizovat stažením a spuštěním aktuálního instalačního programu pomocí výše uvedených odkazů.

Instalace aplikace Adobe Content Viewer na mobilním zařízení

Pokud máte tablet iPad, telefon iPhone, tablet se systémem Android, tablet Kindle Fire nebo zařízení se systémem Windows 8.1 či novějším, nainstalujte nejnovější verzi aplikace Adobe Content Viewer z příslušného obchodu. V obchodě vyhledejte aplikaci „Adobe Content Viewer“.

Aktualizace nástroje DPS Desktop Tools

Byla-li vydána nová sada nástrojů, vyberte v aplikaci InDesign možnost Nápověda > Aktualizace a nástroj DPS Desktop Tools.

Určení verze nainstalovaných nástrojů

Vyberte možnost O programu v nabídce panelu Folio Builder v aplikaci InDesign a podívejte se na poslední dvě číslice v uvedeném čísle.

V tomto případě jsou nainstalovány nástroje verze 32.

Běžné problémy při instalaci

Aplikace Adobe Content Viewer for the Desktop nefunguje

Aplikace Adobe AIR v20 vyžaduje použití 64bitových aplikací v systému Mac OS X. Z tohoto důvodu nelze aplikaci Adobe Content Viewer for Desktop spustit v systému Mac OS X v případě, že máte nainstalovánu verzi AIR v20. Zobrazí se chybová zpráva „Chybí požadovaná nativní rozšíření pro tuto aplikaci.“

Tým DPS nemá v plánu aktualizovat aplikaci Adobe Content Viewer for Desktop (nástroj pro náhledy ve stolním počítači), aby bylo možné vytvořit náhled obsahu DPS v aplikaci InDesign. Doporučujeme vám používat pro náhled na zařízení více vhodné prostředí náhledu.

Chybová zpráva „Aktualizujte si svou aplikaci.“

Když se zákazníci pokusí stáhnout nová folia ve vaší vlastní aplikaci prohlížeče, zobrazí se jim zpráva: „Aktualizujte si svou aplikaci. Toto vydání lze stáhnout, ale vyžaduje novější verzi aplikace.“

Pokud se zákazníkům zobrazuje tato chyba, je verze prohlížeče folia vyšší než verze prohlížeče aplikace. Tento problém můžete opravit buď publikováním folia pomocí starší verze prohlížeče, která je kompatibilní s vaší aplikací, nebo odesláním nové verze aplikace do obchodu.

Podrobnosti najdete v tomto článku: http://helpx.adobe.com/cz/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

Chybová zpráva „Tato verze nástroje DPS App Builder je neplatná“.

Tato zpráva se zobrazuje, když se pokusíte použít starší verzi nástroje DPS App Builder a je dostupná novější verze. Je třeba nainstalovat novou verzi nástroje DPS App Builder.

V některých případech se však tato zpráva i nadále zobrazuje poté, co přeinstalujete nástroj DPS App Builder. Nejprve ověřte, zda používáte systém Mac OS X 10.7 nebo novější. Systém Mac OS X 10.6.8 již není podporován. Také se ujistěte, že jste před stažením nejnovější verze nástroje DPS App Builder vymazali mezipaměť webového prohlížeče. Stránky v mezipaměti prohlížeče v některých případech odkazují na stažení starší verze instalačního programu.

Chybová zpráva „Nemáte kompatibilní zásuvný modul pro digitální publikování.“

Po aktualizování nástrojů Folio Producer se vám zobrazí tato chybová zpráva s výzvou ke stažení nástrojů Folio Producer, ale vy již máte nejaktuálnější nástroje a panel Folio Producer. K tomuto problému někdy dojde, když je nějaký problém se souborem PlugInConfig.txt. Potíže se obvykle vyřeší přesunutím nebo odstraněním tohoto souboru. Podrobnosti najdete v této technické poznámce : http://helpx.adobe.com/cz/digital-publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Odinstalování nástrojů pro digitální publikování

Chcete-li odinstalovat nástroje Folio Producer pro aplikaci InDesign CS5 nebo CS5.5, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V systému Windows odinstalujte nástroje pomocí ovládacího panelu (Přidat/odstranit programy).

  • V systému Mac OS použijte nástroj pro odinstalování nacházející se v umístění Applications > Utilities > Adobe Installers.

V aplikaci InDesign CC jsou nástroje pro digitální publikování integrovány. Nástroje DPS můžete odstranit pouze odinstalováním aplikace InDesign.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.