© 2017 Společnost Adobe Systems Incorporated a její poskytovatelé licencí. Všechna práva vyhrazena.

Tato upozornění kryjí různé služby Adobe PDF.

Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

Aktualizované informace/další informace o kódech třetích stran naleznete na stránkách www.adobe.com/go/thirdparty_cz/.

Oddíly zahrnují software za těchto podmínek:

Tento produkt obsahuje software BSAFE nebo TIPEM od společnosti RSA Security, Inc.