Omezení velikosti souborů

Omezení úložiště služby Document Cloud

Document Cloud nabízí 2 GB volného místa nebo 100 GB volného místa s předplatným aplikace Acrobat.

Omezení velikosti odesílaných souborů

Velikost souboru

S výjimkou služby Adobe Send umožňují služby Document Cloud odesílat a převádět soubory o velikosti až 100 MB.

Poznámka:

Velikost převáděného souboru je určena rychlostí vašeho internetového připojení a složitostí převáděného dokumentu (počet stránek, obsah). Takže se může stát, že se nepřevedou ani soubory menší než 100 MB, pokud jsou příliš složité.

Maximální velikosti souborů PDF ke kompresi je 500 MB.

Kvóta úložiště

Pokud jste vyčerpali 100GB limit úložiště, můžete nadále procházet, stahovat a využívat obsah služby Document Cloud. Pokud však použijete funkci, která vyžaduje nahrání obsahu do služby Document Cloud, zobrazí se vám oznámení o překročení kvóty. Například:

  • Nahrání dokumentu do úložiště Document Cloud.
  • Operace, které ukládají výsledek do služby Document Cloud pro pozdější stažení a použití, jako například použití jednoho z převodních/slučovacích/organizačních nástrojů PDF na webu Document Cloud nebo Acrobat Reader a použití zásuvného modulu Acrobat v aplikaci Microsoft Office v systému Mac.
  • Převádění souborů PSD, INDD a AI do PDF v aplikaci Acrobat, která používá službu Vytvořit PDF.
  • Všechny převody PDF na mobilní aplikaci Acrobat Reader.
  • Skenování pomocí aplikace Adobe Scan, která ukládá výsledky do úložiště Document Cloud.

Použití aplikace Adobe Acrobat Sign není omezeno kvótou úložiště. Uživatelé, kteří překročili kvótu úložiště, budou moci nadále používat aplikaci Acrobat Sign k posílání nebo podepisování dokumentů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?