export_pdf_logo_SCREEN_RGB_88x84px

Adobe Export PDF je jednou z online služeb Adobe Document Cloud. Pomocí ní můžete soubory PDF snadno převádět na dokumenty Word, Excel nebo RTF (rich text format) s možností úprav.

Ve službě Adobe Export PDF se soubory PDF nedají upravovat. Pro úpravu souborů PDF potřebujete aplikaci Acrobat DC. Viz stránka produktu Acrobat.


Služba Adobe Export PDF podporuje rozpoznávání optických znaků, neboli OCR, když převádíte soubor PDF do formátu aplikace Word (.doc a .docx), Excel (.xlsx) nebo RTF (rich text format). OCR představuje převod obrazů textu (naskenovaného textu) na upravitelné znaky, abyste mohli text prohledávat, opravovat nebo kopírovat. 

Pokud je aktivována funkce OCR, provádí služba Adobe PDF rozpoznávání OCR u souborů PDF obsahujících obrazy, vektorovou grafiku, skrytý text nebo kombinaci výše uvedených prvků. (Služba Adobe Export PDF například provádí rozpoznávání OCR u souborů PDF vytvořených z naskenovaných dokumentů.) Služba Adobe Export PDF provádí rozpoznávání OCR také u textu, který nedokáže interpretovat z důvodu nesprávného zakódování textu ve zdrojové aplikaci.

Podporované jazyky

Služba Export Adobe PDF podporuje při provádění OCR následující jazyky:

ExportPDF - podporované jazyky

Ve výchozím nastavení používá funkce OCR jazyk vybraný v dialogu Moje informace. Modul OCR použije vybraný jazyk k interpretování naskenovaného textu. Výběrem správného jazyka zvýšíte přesnost převodu, protože modul OCR používá při převodu slovníky specifické pro daný jazyk. U jazyků používajících jiné písmo než latinku nemůže modul OCR interpretovat a převést text, pokud nevyberete odpovídající jazyk.

Používání webového rozhraní služby Export PDF

Při převodu souboru PDF ve službě Adobe ExportPDF provedete OCR následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se do služby Adobe Export PDF a klikněte na položku Select PDF files to Export (Vybrat soubory PDF pro export).

 2. Klikněte na možnost Choose Files from My Computer (Vybrat soubory z mého počítače) a přejděte k požadovanému souboru PDF. Můžete také soubor přetáhnout do panelu. Soubor ve službě Document Cloud vyberete tak, že kliknete na položku Document Cloud v levém panelu a poté vyberete soubor. 

  POZNÁMKA: Pro export můžete vybrat i více souborů.

  Webové rozhraní služby Export PDF
  Webové rozhraní služby Export PDF

 3. V rozevíracím seznamu Convert To (Převést na) vyberte formát, do kterého chcete PDF exportovat.

 4. V rozevíracím seznamu Document Language (Jazyk dokumentu) vyberte příslušný jazyk dokumentu pro rozpoznání textu.

 5. Kliknutím na možnost Export to (Exportovat do) <formát> můžete obsah exportovat.

 6. Po převedení souboru uvidíte potvrzení s odkazem umožňujícím otevřít nebo stáhnout převedený soubor.

  Potvrzení

Používání aplikace Acrobat Reader DC

 1. Otevřete soubor PDF, který chcete převést, a poté v pravém panelu klikněte na Adobe Export PDF.

 2. Zkontrolujte rozpoznaný jazyk dokumentu - nachází se těsně nad tlačítkem Convert (Převést) - Document Language (jazyk dokumentu):  <vybraný jazyk>. Pokud je vybraný jazyk správný, přejděte na následující krok.

  Jinak změňte vybraný jazyk následujícím způsobem:

    i.) Klikněte na možnost Change (Změnit).

  Export PDF z aplikace Acrobat Reader DC

    ii.) V dialogu OCR Settings (Nastavení OCR) vyberte požadovaný jazyk v seznamu Recognize Text In (Rozpoznat text v)  a poté klikněte na tlačítko .OK.

 3. Kliknutím na položku Convert (Převést) spusťte proces převodu.

 4. Po převedení souboru uvidíte potvrzení s odkazem umožňujícím otevřít nebo uložit převedený soubor.

  Potvrzení

 

Používání aplikace Acrobat DC

Postup spuštění OCR v aplikaci Acrobat naleznete v článku: Úprava naskenovaných PDF

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online