Aplikace zobrazují výzvu k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru zadaných ve službě Creative Cloud

V systému macOS se někdy stává, že aplikace společnosti Adobe zobrazuje výzvu k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru, které již byly zadány v počítačové aplikaci Creative Cloud

Popis problému

Pokud uživatel nemůže kontaktovat proxy server pro ověřování, zadá přihlašovací údaje k proxy serveru v aplikaci Creative Cloud. Při spuštění aplikace společnosti Adobe se zobrazí okno s výzvou, aby uživatel zadal přihlašovací údaje k proxy serveru (pro autorizaci a licencování souvisejících volání) znovu. Dochází k tomu i přesto, že uživatel zadal tyto údaje již dříve.

Řešení

Zadejte přihlašovací údaje znovu a vyberte možnost pro uložení do svazku klíčů.

Jakmile uživatel přihlašovací údaje v aplikaci zadá a vybere možnost pro jejich zapamatování, dialogové okno s výzvou k opakovanému zadání přihlašovacích údajů by se již nemělo zobrazovat.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.