Podpora serveru proxy pro aplikace Creative Cloud

Poznámka:

Tento článek se týká aplikace Adobe Creative Cloud 2019 a novější.

Adobe Creative Cloud poskytuje přístup k různým internetovým službám, například Assets, Fonts nebo Behance. Adobe Creative Cloud také zahrnuje aplikace široce využívající internetové zdroje, například Adobe XD a Adobe Dimension. V mnoha organizacích je implementován server proxy za účelem omezení a kontroly přístupu k internetu.

Tento článek popisuje různé úrovně podpory prostředí serveru proxy v aplikacích a službách Creative Cloud.

Ověření na serveru proxy

Pokud je vaše podnikové prostředí nakonfigurováno tak, aby používalo server proxy se základním ověřováním, bylo zjištěno následující chování.

Poznámka:

Některé servery proxy umožňují správcům systémů přidávat domény do seznamu povolených domén. Pokud jste správce systému v organizaci a chcete přidat určité domény na seznam povolených domén, použijte tento dokument. Koncovým uživatelům se potom již nebude zobrazovat výzva k zadání přihlašovacích údajů serveru proxy při otevření jakékoli aplikace Creative Cloud.

Aplikace pro stolní počítače

Když koncoví uživatelé otevřou aplikaci Creative Cloud, jsou vyzváni k zadání svých přihlašovacích údajů k serveru proxy:

 1. Pouze uživatelé systému macOS:

  Pokud jste uživatelem systému macOS a nemáte v Předvolbách systému zadané přihlašovací údaje k serveru proxy, zobrazí se následující dialogové okno s výzvou:

  Zadejte do předvoleb systému počítače přihlašovací údaje k serveru proxy a klikněte na tlačítko Zkusit znovu.

 2. Zadejte přihlašovací údaje serveru proxy.

  Poznámka:

  Uživatelům systému Windows se toto dialogové okno zobrazí při spuštění aplikace Creative Cloud.

 3. Zaškrtněte políčko Zapamatovat přihlašovací údaje k proxy serveru a klikněte na tlačítko OK.

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače

Když aplikace Creative Cloud pro stolní počítače při prvním spuštění zjistí použití serveru proxy, zobrazí výzvu k zadání přihlašovacích údajů.

Zadejte přihlašovací údaje serveru proxy a zaškrtněte políčko Pamatovat si mě.

Offline prostředí

Pokud jste offline, zobrazí se následující zpráva:

Pokud jste již připojeni k internetu, více informací najdete v průvodci řešením potíží s připojením.

Požadavky serveru proxy pro Creative Cloud knihovny

V podnikovém prostředí se Creative Cloud knihovny musí připojit k místnímu hostiteli, jinak se panel Knihovny v aplikacích nebude správně synchronizovat. Pokud tedy používáte knihovny, nastavte localhost a 127.0.0.1, aby byl server proxy v podnikovém prostředí vynechán.

Pokud v počítači Mac používáte soubor PAC (Proxy Auto-Configuration) nebo metodu WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol), musíte také povolit nastavení Vyloučit jednoduché názvy hostitelů.

Poznámka: Toto nastavení je vyžadováno, pokud ručně zadáváte adresu URL nebo IP adresu proxy serveru.

Další informace o konfiguraci serveru proxy pro knihovny Creative Cloud naleznete v tématu Konfigurace proxy serveru pro práci s knihovnami a Konfigurace proxy serveru správcem sítě.

Nastavení serveru proxy

Podporované typy nastavení serveru proxy

V systémech Mac a Windows jsou podporovány následující konfigurace serveru proxy:

 • nastavení serveru proxy pomocí adresy URL PAC, s ověřením nebo bez něj,
 • automatické zjištění serveru proxy (WPAD),
 • základní ověřování. Pokud uživatel zadá přihlašovací údaje v aplikaci Creative Cloud, Creative Cloud knihovny použijí tyto údaje. Pokud uživatel v aplikaci Creative Cloud žádné přihlašovací údaje nezadá, na panelu Creative Cloud knihovny se zobrazí výzva, aby uživatel zadal požadované přihlašovací údaje.
 • Ověřování Kerberos je podporováno u Creative Cloud knihoven a aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Ověřování Kerberos však není podporováno u produktů Creative Cloud 2015.

Nepodporované typy nastavení serveru proxy

Následující konfigurace serveru proxy nejsou podporovány:

 • ověřování NTLM,
 • podpora  místního  souboru PAC.

Podpora souborů PAC

 • Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače a nástroj Creative Cloud Packager podporují vzdálené soubory PAC se základním ověřováním (soubory PAC uložené na vzdáleném serveru a odkazované pomocí adresy URL). 
 • Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače a nástroj Creative Cloud Packager nepodporují místně uložené soubory PAC.
 • Ověřování NTLM není podporováno.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online