Nepřesné systémové hodiny počítače mohou způsobit problémy s aktivací. Přenastavovali jste v poslední době datum a čas v počítači? Zkontrolujte, zda systémové hodiny počítače zobrazují správné datum a čas a jsou nastaveny na správné časové pásmo.

Podle zprávy to vypadá, že aplikaci služby Creative Cloud nelze spustit, protože hodiny v počítači zřejmě nejsou nastaveny stejně jako na serverech společnosti Adobe.

Chyby související s časem, například chyba 251, mohou být zobrazeny také v případě, že ve snaze prodloužit zkušební období pro aplikace vrátíte hodiny zpět.

Neshoda systémových hodin

Řešení

Při řešení tohoto problému postupujte následujícím způsobem:

  1. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu a že jsou datum a čas v počítači nastaveny správně. Potom klikněte na tlačítko Zkusit znovu.

    Podrobné pokyny k nastavení systémových hodin najdete v článku

  2. Pokud problém s datem a časem v počítači nesouvisí, přečtěte si pokyny k obnovení souboru hostitele uvedené v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.