Řešení chyb připojení

Přečtěte si, jak odstranit chyby připojení produktů společnosti Adobe při aktivaci aplikací společnosti Adobe nebo při přihlášení k nim.

Dochází k chybám při aktivaci nebo spuštění aplikací či služeb společnosti Adobe nebo při přihlášení k nim?

Pokud při aktivaci aplikací společnosti Adobe nebo při přihlášení k nim dochází k problémům s připojením nebo k následujícím chybám, vyzkoušejte kroky uvedené v tomto článku:

 • Produkt [název produktu] nelze aktivovat. Aby bylo možné tento produkt používat, je nutné provést jeho aktivaci...
 • Připojte se k internetu a zkuste to znovu.
 • Došlo k chybě, protože počítač není připojen k internetu nebo nemá správně nastaven čas. Je vyžadováno připojení k internetu. Připojte se k internetu nebo upravte nastavení času a zkuste to znovu.
 • Váš přístup k aplikacím či službám Adobe může být omezený.

Pokud hledáte obecnější informace o běžných problémech s aktivací a přihlášením, přečtěte si článek Odstraňování chyb týkajících se aktivace služby Creative Cloud nebo Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

Jak vyřešit chyby připojení

Pro vyřešení chyb připojení, vypracujte postupně jednotlivá řešení a v případě potřeby vyberte další řešení. 

Řešení 1: Vyzkoušejte připojení k aktivačním serverům společnosti Adobe.

 1. Chcete-li určit, zda máte přístup k aktivačním serverům společnosti Adobe, klikněte na tento odkaz.

  Jestliže vidíte dvě loga Adobe, máte k aktivačním serverům přístup. Zkuste svůj software aktivovat. Nápovědu k aktivaci účtu najdete v článku Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

  Logo Adobe

  Přetrvávají problémy? Pokračujte dalším krokem.

 2. Spusťte webový prohlížeč a otevřete jeden z následujících odkazů, v závislosti na verzi produktu:

  Pokud se zobrazí správa o úspěšném provedení testu (viz snímky obrazovek níže), máte k aktivačním serverům přístup. Zkuste software aktivovat nebo spustit.

  Zpráva o úspěšném provedení testu
  Creative Cloud a CS6: Test byl úspěšný

  Zpráva o úspěšném provedení testu
  CS5 a CS5.5: Test byl úspěšný

  Poznámka:

  Po kliknutí na odkaz CS5, CS5.5 se může zobrazit zpráva o odepření přístupu. To však přesto potvrzuje, že máte přístup k aktivačním serverům. Zkuste software aktivovat nebo spustit. Nápovědu týkající se aktivačního kódu najdete v článku Nápověda ke kódu pro využití.

  Přetrvávají problémy? Pokračujte k části „Resetujte svůj soubor hostitelů“.

Řešení 2: Resetujte svůj soubor hostitelů.

Soubor hostitelů operačního systému slouží k mapování názvů hostitelů na IP adresy. Nesprávně nakonfigurovaný soubor hostitelů může mít vliv na připojení počítače k aktivačním serverům společnosti Adobe.

Poznámka:

Uživatelé služby Creative Cloud: Resetováním souboru hostitelů může také odstranit chyby způsobené tím, že jsou spuštěny zkušební verze aplikací služby Creative Cloud nebo že vypršela platnost zkušební verze.

 1. Extrahujte stažený soubor a poté spusťte nástroj Limited Access Repair Tool v režimu správce.

  • Windows: Klikněte na nástroj pravým tlačítkem a vyberte příkaz Spustit jako správce.
  • macOS: Klikněte dvakrát na nástroj a zadejte přihlašovací údaje správce, abyste mohli pokračovat.

  Další informace o používání nástroje Limited Access Repair Tool naleznete v dokumentu Chyba omezeného přístupu v počítačové aplikaci Creative Cloud.

  Poznámka: Pokud není problém odstraněn ani po spuštění nástroje Limited Access Repair Tool, obnovte soubor hostitelů ručně.

Ruční obnovení souboru hostitelů

Pokud není problém odstraněn ani po spuštění nástroje Limited Access Repair Tool, obnovte soubor hostitelů ručně:

Chcete-li obnovit soubor hostitelů ve Windows, postupujte následujícím způsobem:

 1. Přejděte do složky C:\WINDOWS\System32\drivers\etc.

 2. Otevřete soubor hostitelů v textovém editoru, například v aplikaci Poznámkový blok. (Nezapomeňte spustit Poznámkový blok jako správce.)

 3. Podívejte se, zda jsou v souboru hostitelů nějaké záznamy týkající se produktů společnosti Adobe.

  Záznamy týkající se produktů společnosti Adobe v souboru hostitelů

  Jestliže v souboru hostitelů žádné záznamy týkající se produktů společnosti Adobe nejsou, není třeba provádět žádné další kroky. 

  Pokud však v souboru hostitelů najdete záznamy týkající se produktů společnosti Adobe, pokračujte dalším krokem.

 4. Pokud v souboru hostitelů existují záznamy týkající se produktů společnosti Adobe, přesuňte tento soubor na plochu (například přetažením).

 5. Odstraňte ze souboru hostitelů záznamy týkající se produktů společnosti Adobe.

  Dejte pozor, abyste neodstranili žádné jiné záznamy.

 6. Soubor hostitelů, který jste upravili v předchozím kroku, uložte.

  Aktualizovaný soubor hostitelů by již neměl obsahovat žádné záznamy týkající se produktů společnosti Adobe.

 7. Přesuňte tento soubor z plochy do původního umístění: 

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

  Při přesouvání souboru vyberte možnost Nahradit.

  Ukázkový soubor hostitelů

Chcete-li obnovit soubor hostitelů v systému macOS, postupujte následujícím způsobem:

 1. Najděte soubor hostitelů, a to tak, že otevřete aplikaci Finder a vyberete možnost Otevřít > Otevřít složku. Do příslušného pole zadejte následující umístění a potom stiskněte klávesu Return:

  /private/etc/hosts

  Nalezení souboru hostitelů v systému MacOS

  Pokud nemůžete soubor hostitelů najít, znamená to, že je skrytý. V aplikaci Terminál zadejte následující příkaz a potom opakujte krok 1.

  chflags nohidden /etc/hosts

 2. Otevřete soubor hostitelů v textovém editoru, například v aplikaci TextEdit.

 3. Podívejte se, zda jsou v souboru hostitelů nějaké záznamy týkající se produktů společnosti Adobe.

  Soubor hostitelů pro systém MacOS

  Jestliže v souboru hostitelů žádné záznamy týkající se produktů společnosti Adobe nejsou, není třeba provádět žádné další kroky. 

  Pokud však v souboru hostitelů najdete záznamy týkající se produktů společnosti Adobe, pokračujte dalším krokem.

 4. Pokud v souboru hostitelů existují záznamy týkající se produktů společnosti Adobe, přesuňte tento soubor na plochu (například přetažením).

 5. Odstraňte ze souboru hostitelů záznamy týkající se produktů společnosti Adobe.

  Dejte pozor, abyste neodstranili žádné jiné záznamy.

 6. Soubor hostitelů, který jste upravili v předchozím kroku, uložte.

 7. Přesuňte tento soubor z plochy do původního umístění: 

  /private/etc/hosts

  Při přesouvání souboru vyberte možnost Nahradit.

  Aktualizovaný soubor hostitelů by již neměl obsahovat žádné záznamy týkající se produktů společnosti Adobe.

  Databáze hostitelů v systému MacOS

Řešení 3. Ověřte, zda můžete přistupovat k zabezpečeným serverům.

Aktivační servery společnosti Adobe se nacházejí na zabezpečených serverech (https). Počítač proto musí mít k tomuto typu serverů přístup.

Zabezpečené servery HTTPS

Podle následujícího postupu ověřte, zda můžete přistupovat k zabezpečeným serverům:

 1. Spusťte internetový prohlížeč, například Firefox nebo Internet Explorer.

 2. Na panelu Adresa zadejte adresu https://www.adobe.com a pak stiskněte klávesu Enter.

Nemůžete přistupovat k zabezpečeným serverům?

Ujistěte se, zda jsou hodiny v počítači nastaveny na správné datum a čas a zda je nastaveno i správné časové pásmo.

Pokud se počítač připojuje přes ověřovací proxy server, zakažte jej. Pokyny vám sdělí správce sítě nebo je naleznete v dokumentaci k proxy serveru.

Pokud je počítač chráněn bránou firewall, ujistěte se, že brána firewall neblokuje na portech 80 a 443 aktivační server.

Pokyny týkající se povolení přístupu k aktivačnímu serveru vám sdělí správce sítě nebo je naleznete v dokumentaci k bráně firewall domácí sítě.

Poznámka:

Pokud brána firewall vyžaduje nastavení spustitelného souboru, zadejte soubor PDApp.exe uložený v následujícím umístění:

 • Systém Windows: Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core
 • Systém macOS: Applications > Utilities > Adobe Application Manager > core > PDApp

Řešení 4: Zkontrolujte certifikát kořenové certifikační autority GlobalSign.

K přihlášení (v případě služby Creative Cloud) a aktivaci (v případě produktů sady Creative Suite) produktů Adobe je potřeba certifikát kořenové certifikační autority GlobalSign.

Podle následujícího postupu ověřte, zda je certifikát kořenové certifikační autority GlobalSign nainstalovaný a povolený.

 1. Klikněte na tlačítko Start a zadejte příkaz certmgr.msc.

 2. Vyberte možnost Aktuální uživatel > Důvěryhodné kořenové certifikační autority > Certifikáty.

 3. Pravým tlačítkem klikněte na položku Kořenová certifikační autorita GlobalSign a vyberte příkaz Vlastnosti.

  Možnost Vlastnosti v kořenové certifikační autoritě GlobalSign
  Certifikát kořenové certifikační autority GlobalSign v systému Windows

 4. Ujistěte se, že je certifikát povolen pro ověření serveru.

  Vlastnosti kořenové certifikační autority GlobalSign
  Vlastnosti certifikátu (systém Windows)

 1. Přejděte do umístění Applications/Utililies/Keychain Access.

 2. Najděte certifikát kořenové certifikační autority GlobalSign. Může se stát, že bude třeba vybrat kategorii Všechny položky a poté najít certifikát tak, že do vyhledávacího pole zadáte položku Global.

  Certifikát GlobalSign Root CA v systému Mac OS
  Certifikát GlobalSign Root CA v systému Mac OS

  Poznámka:

  Pokud není certifikát k dispozici, nainstalujte jej podle kroků uvedených v článku Výstraha „Vystavitel certifikátu pro tento server není důvěryhodný“.

 3. Pravým tlačítkem klikněte na certifikát a vyberte příkaz Informace.

 4. Ujistěte se, že je certifikát povolen.

  Vlastnosti certifikátu (systém macOS)
  Vlastnosti certifikátu (systém macOS)

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.