Řešení pro příslušné kódy chyb

Rychlé nalezení určitého kódu chyby nebo určité chybové zprávy: Požadovanou chybu můžete v tomto dokumentu rychle najít pomocí funkce hledání v používaném webovém prohlížeči. Stiskněte kombinaci kláves Cmd+F (systém Mac OS) nebo Ctrl+F (systém Windows).

Kód chyby Popis Řešení
1 Nepodařilo se nainstalovat či aktualizovat základní součásti. Stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu a zkuste to znovu.
2 Nepodařilo se nainstalovat či aktualizovat základní součásti. Stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu a zkuste to znovu.
21 Nejsou splněny systémové požadavky. Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky.
23 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a klikněte na tlačítko Opakovat.
41 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
42 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
43 Nelze zkopírovat nepostradatelný soubor či adresář. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
44 Nelze vytvořit nepostradatelný soubor či adresář. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
45 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
46 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
47 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
48 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
49 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
50 Nepodařilo se nainstalovat základní součásti. Stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu a zkuste to znovu.
81 Je spuštěna jiná instance instalačního programu. Počkejte na dokončení dané instance instalačního programu a zkuste to znovu.
82 Je spuštěna aplikace Adobe Application Manager. Počkejte na ukončení aplikace Adobe Application Manager a zkuste to znovu.
86 Je spuštěna jiná instance instalačního programu. Ukončete instalační program a zkuste to znovu.
87 Je spuštěna jiná instance instalačního programu. Počkejte na dokončení dané instance instalačního programu a zkuste to znovu.
101 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
102 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
103 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
105 Produkt nelze nainstalovat/odinstalovat.
Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte/odinstalujte produkt znovu. Další informace najdete v článku Nelze nainstalovat aplikace společnosti Adobe | Chyba 105.
106 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
107 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
108 Je spuštěna jiná instance instalačního programu. Počkejte na dokončení dané instance instalačního programu a zkuste to znovu.
109 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
110 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
113
Nelze se spojit se servery společnosti Adobe.
Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.
114 Soubory nelze rozbalit.
Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
115 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
116 Stažený soubor je poškozený. Zkuste v systému vypnout antivirový software.
117 Problémy se síťovým připojením nebo stabilitou Další informace najdete v článku Při stahování dochází k závažné chybě 117.
119 Server nereaguje. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.
120 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a klikněte na tlačítko Opakovat.
121 Chyba při zápisu do dočasného umístění souborů Opravte oprávnění k dočasnému umístění.
122 Nelze se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.
123 Incorrect permission on the /tmpfolder
Viz článek Chyba instalace | Ukončovací kód 123.
124 Nelze se spojit se servery společnosti Adobe.
Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.
125 Nelze se spojit se servery společnosti Adobe.

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.
126 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
127 Soubory nelze rozbalit.

Postupujte následujícím způsobem:

  • Zkontrolujte oprávnění ke složce adobetemp, která je umístěna zde: <systémová jednotka>/adobetemp (Win) nebo <systémová jednotka>\adobetemp (macOS).
  • Vypněte v systému antivirový software.
128 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
130 Produkt nelze nainstalovat.
Pomocí nástroje Adobe Cleaner odinstalujte produkt, který se pokoušíte nainstalovat, a poté zkuste produkt nainstalovat znovu.
132 Produkt nelze nainstalovat do kořenového adresáře.
Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
133 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.
135 Produkt nelze odinstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a odinstalujte produkt znovu.
136

Produkt nelze nainstalovat.

Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
137 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
138 V systému není dostatek paměti.
Restartujte systém a zkuste instalaci opakovat.
139 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
140 Produkt nelze kvůli problémům s oprávněními do vybraného umístění nainstalovat. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
141 Produkt nelze nainstalovat.
Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
142 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
143 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
144 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
145 Soubor již v cestě instalace existuje.  Soubor přejmenujte nebo odstraňte a potom to zkuste znovu. Informace o souboru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
146 Soubor nelze přesunout. Viz článek Chyba s kódem 146 při instalaci aplikací společnosti Adobe.
147 Soubor nelze zkopírovat. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu. Informace o cestě získáte kliknutím na odkaz Další informace.
149 Adresář nelze odstranit. Přejmenujte adresář nebo jej odstraňte a zkuste to znovu. Informace o adresáři získáte kliknutím na odkaz Další informace.
150 Soubor nelze odstranit. Přejmenujte soubor nebo jej odstraňte a zkuste to znovu. Informace o souboru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
151 Nelze vytvořit symbolický odkaz. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
152 Nelze odstranit symbolický odkaz. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu. Informace o souboru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
153 Nelze získat oprávnění k souboru nebo složce v systému macOS. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu. Informace o souboru nebo složce získáte kliknutím na odkaz Další informace.
156 Nelze vytvořit symbolický odkaz. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
157 Nelze odstranit symbolický odkaz. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu. Informace o souboru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
160 Nelze vytvořit klíč registru. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu.  Informace o klíči registru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
171 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
176 Na síťovou jednotku nelze instalovat. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
177 Vybraná cesta instalace je příliš dlouhá. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
178 Cesta instalace obsahuje neplatné znaky. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
179 Cesta instalace je zřejmě neplatná.  Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
180 Jazyk instalace zřejmě není platný. Vyberte jiný jazyk instalace zkuste instalaci opakovat.
181 Cesta instalace je zřejmě neplatná. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
182 Vytvořený balíček neobsahuje produkt, který má být nainstalován. Vytvořte balíček znovu a zkuste instalaci opakovat.
183 Produkt nelze nainstalovat.

Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu. 

Chcete-li vyřešit problémy s instalací aplikace Adobe XD, přečtěte si článek Chyba s kódem 183 při instalaci aplikace Adobe XD v systému Windows.

184 Soubor je blokován jiným procesem.
Restartujte systém a zkuste instalaci opakovat.
188 Verze základních součástí nainstalovaných ve vašem systému není kompatibilní s aktuálním instalačním programem. Stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu a zkuste to znovu.
189 Na disku není dostatek místa.
Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.
190 Nejsou splněny systémové požadavky. Upgradujte systém tak, aby splňovalminimálnísystémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky.
191 Nelze nainstalovat produkt. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu. Další informace najdete v článku Chyba s kódem 191 při instalaci aplikací služby Creative Cloud | Windows.
192 Již je nainstalována novější verze aplikace. Odinstalujte verzi nainstalovanou v systému a zkuste to znovu.
193 V instalaci nelze pokračovat. 64bitovou verziaplikacenelze nainstalovat do 32bitového počítače.
194 Instalace nemůže pokračovat, protože je k tomuto systému přihlášeno více uživatelů. Odhlaste tyto uživatele ze systému a zkuste to znovu.
195 Nejsou splněny systémové požadavky.
Upgradujte systém tak, aby splňovalminimálnísystémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky.
196 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
201 Došlo k problému s procesem stahování. Viz část Problémy se sítí a připojením.
205 Došlo k problému se staženým souborem.
Viz část Problémy se sítí a připojením.
206 Není k dispozici připojení k síti nebo je server nedostupný. Viz část Problémy se sítí a připojením.
207 Server nereaguje. Viz část Problémy se sítí a připojením.
208 Došlo k problému se stahováním, a to kvůli omezenému místu na disku. Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.
209 Nemáte v tomto systému oprávnění ke stažení souboru. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu.
301 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
303 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
304 Tato instalace již není funkční. Stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu a zkuste to znovu.
306 Produkt nelze nainstalovat nebo aktualizovat. Stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu pomocí odkazů pro přímé stažení a zkuste to znovu.
404 Chybí požadovaná součást operačního systému. Viz článek Chyba:chybějící soubor api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.
500 Nelze nainstalovat balíček. Povolte bránu Windows Firewall. Poté kliknutím na tlačítko Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu. 
501 Balíček nelze nainstalovat, protože prostředky, které upravuje, jsou momentálně používány. Zavřete aplikace uvedené v protokolu chyb. Viz článek Chyba s kódem 501 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.
502 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo ve výchozím svazku instalace aplikací systému Windows a zkuste to znovu.
503 Balíček je již nainstalován.   Viz článek Chyba s kódem 503 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.
504
  • Nasazení balíčku je blokováno zásadami řízení aplikací.
  • Nasazení balíčku je blokováno zásadou „Povolit operace nasazení ve speciálních profilech“.

Nastavte roamingové profily uživatelů, aby byl tento balíček nasazen pro uživatele ve vaší síti. Informace o tom, jak nastavit roamingové profily uživatelů v uživatelských účtech, najdete v článku Nasazení roamingových profilů uživatelů. V případně nutnosti se obraťte na správce systému.

Pokud nejsou v systému nakonfigurovány žádné zásady a stále se zobrazuje tato chyba, zřejmě jste přihlášeni pomocí dočasného profilu. Odhlaste se a znovu se přihlaste, poté zkuste operaci provést znovu.

505 Nepodařilo se snížit úroveň oprávnění.

1. Odinstalujte platformu Beyondtrust Powerbroker.

2. Restartujte počítač.

3. Použijte všechny aktualizace systému.

4. V případě vzdálených nasazení pomocí balíčku konzole pro správu se ujistěte, že je balíček spuštěn v kontextu místního systému.

506 Při instalaci zásady došlo k chybě.  Viz článek Chyba s kódem 506 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.

Zjištění kódu chyby

Zjistěte kód chyby v chybové zprávě nebo v protokolech instalačních programů.

Odkaz Další informace uvedený v chybové zprávě

Pokud v chybové zprávě kliknete na odkaz Další informace, zobrazí se kód chyby, který aplikace používá k identifikaci problému. Mohou se zobrazit také další důležité informace, například název souboru, kterého se chyba týká, a cesta k němu, případně hodnota registru.

Další informace
Příklad podrobných informací, které se zobrazí po kliknutí na odkaz Další informace

Protokoly instalačního programu

Vyhledejte soubor Install.log v následujícím umístění:

  • Windows 7, 8 a 10 (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 a 10 (32bitová verze): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Nemůžete kód chyby najít?

Informace o dalších kódech chyb při instalaci najdete v článku Kódy chyb a chybové zprávy při instalaci.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online