Při používání relativních adres URL protokolů byla v aplikaci Dreamweaver zaznamenána odchozí volání SMB

Problém: Při používání relativních adres URL protokolů se aplikace Dreamweaver pokouší o odchozí volání SMB

Při používání relativních adres URL protokolů dochází v aplikaci Dreamweaver v určitých případech k odchozím voláním SMB (Server Message Block). 

Prostředí

Aplikace Dreamweaver 19.0 ve všech podporovaných operačních systémech 

Popis problému

K tomuto chování dochází při používání dokumentů HTML/PHP s relativními adresami URL protokolů, které odkazují na jiné zdroje v daném dokumentu.

Při nasazení dokumentů HTML/PHP je přístup k souboru HTML získáván prostřednictvím protokolu HTTP nebo HTTPS, takže přístup k relativním adresám URL protokolů je získáván také prostřednictvím protokolu http:// nebo https://

Při místní práci v aplikaci Dreamweaver se však soubory nacházejí na místním disku. Dokument HTML je do komponenty prohlížeče (Chromium Embedded Framework) načten jako soubor://cesta, což vede k tomu, že jsou další relativní adresy URL protokolů interpretovány jako soubor://. Obdobně platí, že adresa URL podobná adrese //api.firma.com může být interpretována jako soubor://api.firma.com, což se projeví nevysvětlitelnými odchozími voláními SMB. 

Alternativní řešení

Používejte v dokumentu HTML kvalifikované adresy URL protokolů. Například místo adresy //api.firma.com použijte adresuhttps://api.firma.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.