Naučíte se konfigurovat databázi MySQL v aplikaci Adobe Dreamweaver, vytvořit připojení k databázi MySQL a používat nástroje databáze MySQL.

Tento dokument se týká uživatelů aplikace Dreamweaver Creative Suite, kteří používají servery s jazykem PHP 5x.

Pokud používáte aplikaci Dreamweaver CC, najdete informace o připojení databáze v následujících dokumentech:

Přehled

Tento dokument popisuje některé důležité faktory nutné k vytvoření úspěšného připojení k databázi MySQL při použití modelu serveru PHP v aplikaci Dreamweaver. Rovněž se zabývá základním nastavením uživatelského účtu MySQL. Předpokládá, že jste v místním nebo vzdáleném počítači nainstalovali a nakonfigurovali databázi MySQL.

Nebude-li nastavení dokončeno správně, v aplikaci Dreamweaver dojde k chybám. Běžná chyba, která se může při testování připojení k databázi MySQL v aplikaci Dreamweaver vyskytnout, je „Došlo k neidentifikovatelné chybě“.

Poznámka: Tento obsah představuje základní návod pro zahájení práce. Pokud chcete nastavení účtu MySQL přizpůsobit konkrétním požadavkům na zabezpečení, nahlédněte do dokumentace k databázi MySQL a do zdrojů dalších třetích stran. Jestliže chcete stáhnout a nainstalovat databázi MySQL, navštivte web MySQL.

Konfigurace databáze MySQL

Výchozí instalace databázového systému MySQL obsahuje dvě databáze s názvem mysql a test. Databáze mysql obsahuje šest tabulek, v nichž jsou uloženy informace o oprávněních. Tato část popisuje dvě z těchto tabulek: tabulku uživatel a tabulku db.

V tabulce uživatel jsou uloženy informace o tom, kdo se může připojit k serveru MySQL a zda má tento uživatel nějaká oprávnění na globální úrovni. Vzhledem k tomu, že oprávnění v tabulce uživatel mají vliv na všechny databáze na serveru MySQL, správci budou mít v polích oprávnění zpravidla nějaké hodnoty Y (ano), zatímco většina standardních uživatelů bude mít pouze hodnoty N (ne). V tabulce db jsou uvedeny databáze na serveru MySQL, k nimž mají uživatelé přístup, a právě v této tabulce je uložena většina oprávnění standardních uživatelů.

Poznámka: Vizuálně spravovat databáze MySQL vám může pomoci řada nástrojů grafického rozhraní třetích stran, nicméně tento dokument používá nativního klienta příkazového řádku databáze MySQL.

Ať už instalujete databázi MySQL v počítači se systémem UNIX, Windows nebo Mac OS X, při její správě můžete použít okno příkazového řádku. V systému Windows otevřete příkazový řádek kliknutím na nabídku Start > Programy > Příkazový řádek. (V některých systémech může být příkazový řádek umístěn pod možností Příslušenství v nabídce Start > Všechny programy.)

Zadáním následujících příkazů do příkazového řádku přejděte do adresáře mysql\bin:

> cd\> cd mysql\bin

Během instalace databáze MySQL dojde k vytvoření účtu s názvem root bez hesla, který můžete použít pro přihlášení k databázi. Společnost Adobe důrazně doporučuje, abyste tomuto účtu přiřadili heslo, protože účet root má úplnou kontrolu nad databázemi MySQL. Chcete-li účtu root přiřadit heslo, spusťte následující příkaz, který nastaví heslo root na nové heslo. Nahraďte nové heslo heslem dle vlastního výběru, které je bezpečnější.

> mysqladmin -u root password new-password

Vytvořte samostatné účty MySQL pro každou webovou aplikaci PHP. Můžete vytvořit libovolný počet účtů MySQL a každému z nich přiřadit různá práva a oprávnění. Uživatelé webové aplikace nepotřebují stejnou úroveň oprávnění jako účet root.

Pokud chcete pro webovou aplikaci vytvořit samostatný uživatelský účet, připojte se k databázi MySQL a přihlaste se pomocí účtu superuživatele jedním z následujících způsobů. V níže uvedeném příkladu je účtem s právy superuživatele účet root. Po stisknutí klávesy Enter budete databází MySQL vyzváni k zadání hesla:

> mysql --user=root --password

nebo

> mysql -uroot -p

Po přihlášení k databázi MySQL vytvoříte pro webovou aplikaci uživatelský účet s názvem dbuser (název může být libovolný). V následujících čtyřech příkladech jsou uvedeny různé způsoby, jak lze tohoto nového uživatele nastavit. Ve všech čtyřech příkladech je vytvořen nový uživatel s názvem dbuser. Tomuto uživateli jsou přidělena čtyři oprávnění SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE u jakékoliv tabulky v databázi zaměstnanci (tato tabulka je v následujících příkladech označována jako zam). Heslo myPassword je zašifrováno v databázi MySQL.

 • V tomto příkladu má uživatel dbuser přístup do databáze pouze z hostitele localhost:
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON zam.* TO dbuser@localhost IDENTIFIED BY "myPassword";
 • V tomto příkladu má uživatel dbuser přístup do databáze pouze z hostitele mySite:
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON zam.* TO dbuser@mySite IDENTIFIED BY "myPassword";
 • V tomto příkladu má uživatel dbuser přístup do databáze pouze z hostitele mySite.myDomain.com:
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON zam.* TO dbuser@mySite.myDomain.com IDENTIFIED BY "myPassword";
 • V tomto příkladu má uživatel dbuser přístup do databáze z kteréhokoliv hostitele:
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON zam.* TO dbuser@"%" IDENTIFIED BY "myPassword";

Po spuštění příkazů GRANT přejděte z databáze zam zpět do databáze mysql spuštěním následujícího příkazu:

>use mysql

Chcete-li vidět, jaké změny byly provedeny v tabulce db v hlavní databázi mysql, proveďte následující příkaz SQL:

SELECT Host, Db, User, Select_priv, Insert_priv,  Update_priv, Delete_priv  FROM db  WHERE User='dbuser';

Takto tabulka db vypadá, pokud spustíte všechny příkazy GRANT uvedené výše:

Hostitel Db Uživatel Select_

priv
Insert_

priv
Update_

priv
Delete_

priv
localhost zam dbuser Y Y Y Y
mySite zam dbuser Y Y Y Y
mySite.

myDomain.com
zam dbuser Y Y Y Y
% zam dbuser Y Y Y Y

Chcete-li vidět, jaké změny byly provedeny v tabulce uživatele v hlavní databázi mysql, proveďte následující příkaz SQL:

SELECT Host, User, Select_priv, Insert_priv,  Update_priv, Delete_priv  FROM user  WHERE User='dbuser';

Takto tabulka uživatel vypadá, pokud spustíte všechny příkazy GRANT uvedené výše:

Hostitel Uživatel Select_

priv
Insert_

priv
Update_

priv
Delete_

priv
localhost dbuser N N N N
mySite dbuser N N N N
mySite.

myDomain.com
dbuser N N N N
% dbuser N N N N

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů neměňte účet dbuser v tabulce uživatel, pokud nevyžaduje podobná oprávnění pro správu jako účet root nebo účet správce databáze MySQL. Pokud mu udělíte tato oprávnění, bude mít dbuser přístup do systémové databáze.

Databáze MySQL automaticky načte tabulky uživatel a db po spuštění a po vydání příkazů GRANT a REVOKE. Pokud v tabulkách uživatel a db provedete ručně nějaké změny, pomocí následujícího příkazu načtěte tabulky znovu, aby byly změny zpracovány:

> flush privileges;

Nastavení definice webu PHP/MySQL v aplikaci Dreamweaver

Úspěšné připojení k databázi MySQL v aplikaci Dreamweaver závisí na zadání správných záznamů definice webu při definování webu. V následující části je uveden příklad definice webu PHP/MySQL, která používá server Linux PHP spuštěný v počítači identifikovaném jako mySite.myDomain.com. Databáze MySQL je spuštěna v jiném počítači identifikovaném jako mysql1.myDomain.com a aplikace Dreamweaver je spuštěna na místní pracovní stanici. K přenosu souborů mezi pracovní stanicí a webovým serverem Linux se používá protokol FTP.

 • Místní informace:
  • Název webu: mySite
  • Místní kořenový adresář: C:\mySite\
 • Vzdálené informace:
  • Přístup: FTP
  • Hostitel FTP: mySite.myDomain.com
  • Adresář hostitele: /htdocs/
  • Přihlášení: webadmin
  • Heslo: *********
 • Testovací server:
  • Model serveru: PHP / MySQL
  • Přístup: FTP
  • Hostitel FTP: mySite.myDomain.com
  • Adresář hostitele: /htdocs/
  • Přihlášení: webadmin
  • Heslo: *********
  • Předpona adresy URL: http://mySite.myDomain.com/

Vytvoření připojení k databázi MySQL v aplikaci Dreamweaver

Po nastavení uživatelského účtu MySQL a definování webu se můžete v aplikaci Dreamweaver připojit ke své databázi MySQL. Zde je příklad nastavení pro dialogové okno Připojení MySQL v aplikaci Dreamweaver za použití výše uvedených nastavení:

Název připojení: Zvolte název (např. connEmp)  
Server MySQL: mysql1.myDomain.com
Uživatelské jméno: dbuser
Heslo: myPassword
Databáze: Zadejte název své databáze nebo klikněte na tlačítko Vybrat a vyberte ze seznamu databází MySQL spuštěných na serveru.

Poznámka: Pokud jsou PHP a databáze MySQL spuštěny ve stejném počítači, je nutné v poli Server MySQL zadat localhost.

Nástroje databáze MySQL

Pomocí nástrojů třetích stran můžete konfigurovat a spravovat databázi MySQL, aniž byste museli znát jazyk SQL. Tyto nástroje jsou užitečné, pokud dáváte přednost práci s databázemi prostřednictvím vizuálního rozhraní namísto rozhraní příkazového řádku. Tyto nástroje můžete stáhnout a instalovat do počítače, ve kterém je spuštěna databáze MySQL nebo místní pracovní stanice. K oblíbeným nástrojům patří například PHPMyAdminEMS MySQL Manager, urSQL nebo PremiumSoft MySQL Studio.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online