Zobrazení výzvy k instalaci prostředí Java SE 6 v systému Mac OS 10.9

Při spouštění aplikace Dreamweaver (verze 13.2 nebo starší) se zobrazí výzva k instalaci prostředí Java SE 6.

V počítači je nainstalováno prostředí Java SE 6 nebo SE 7.

Poznámka:

Uživatelům aplikace Dreamweaver 2014 se výzva při spouštění aplikace Dreamweaver nezobrazí. K instalaci prostředí Java SE 6 jsou však vyzváni při přihlášení ke službě PhoneGap Build (Web > Služba PhoneGap Build > Služba PhoneGap Build).

Řešení: Instalace prostředí Java SE 6

V zobrazeném okně klikněte na možnost Instalovat a podle zobrazených pokynů nainstalujte prostředí Java SE 6.

Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver 2014 se nelze přihlásit ke službě PhoneGap Build, pokud není nainstalováno prostředí Java SE 6.

Důležité upozornění: Prostředí Java SE 6 je třeba nainstalovat kliknutím na tlačítko Instalovat v zobrazeném okně. Pokud nainstalujete prostředí Java SE 6 nebo 7 jiným způsobem (například přímo ze stránky Java.com), může se výzva v aplikaci Dreamweaver zobrazovat i nadále.

Prostředí Java SE 6 je potřeba nainstalovat podle postupu popsaného výše i v případě, že je již nainstalováno prostředí Java SE 7.

Pokud se výzva zobrazuje i po instalaci prostředí Java SE 6, postupujte následujícím způsobem:

  1. Odinstalujte aplikaci Dreamweaver.

  2. Opravte oprávnění na disku pomocí nástroje Disková utilita.

  3. Restartujte počítač.

  4. Nainstalujte aplikaci Dreamweaver.

Další informace

Tato výzva se v aplikaci Dreamweaver zobrazuje, protože při aktualizaci na systém Mac OS 10.9 dojde k odinstalaci prostředí Java SE 6.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?