Chyba při nahrávání nebo stahování souborů v aplikaci Dreamweaver

Chyba při nahrávání nebo stahování souborů

Při pokusu o nahrání (odeslání) na webový server nebo stažení (získání) z něho pomocí aplikace Adobe Dreamweaver se proces nezdaří a dojde k chybě. Okno aktivity souboru na pozadí může uvádět „Aktivita souboru nebyla dokončena“, nebo se můžete setkat s různými chybami, které značí, že pokus o akci se nepodařilo úspěšně dokončit.

Řešení 1: Ověřte, zda se můžete připojit k webovému serveru

Pokud se nemůžete úspěšně připojit k webovému serveru, pak nebudete moci nahrávat soubory na server ani z něho soubory stahovat.

U většiny typů připojení můžete k testování připojení použít aplikaci Dreamweaver. Chcete-li tak učinit, otevřete nastavení serveru v dialogovém okně Nastavení webu aplikace Dreamweaver a klikněte na tlačítko Test.

Pokud se aplikace Dreamweaver nemůže úspěšně připojit k serveru, pak je pravděpodobné, že chybí nastavení serveru nebo je nesprávné. V dokumentaci k aplikaci Dreamweaver si vyhledejte postup, který vás provede procesem nastavení webu, a ověřte nastavení.Pokud používáte verzi Dreamweaver CS4 nebo dřívější, pročtěte si dokumentaci k aplikaci Dreamweaver CS4.

Řešení 2: Ověřte nastavení kořenového adresáře v aplikaci Dreamweaver

U připojení FTP, SFTP a FTPS/FTPeS můžete v dialogovém okně Nastavení webu určit kořenový adresář pro každý server.Většina webových serverů vyžaduje zadání kořenového adresáře, aby bylo možné nahrávat nebo stahovat soubory.

Kořenový adresář je cesta ke složce na webovém serveru, kde je uložen indexový soubor (např. index.html, index.php atd.) a další veřejně dostupné soubory a složky. Obecně platí, že tato cesta by měla být relativní ke kořenu webového serveru (měla by začínat lomítkem). Například:

 • /wwwroot
 • /inetpub/wwwroot
 • /www/users/JMÉNOUŽIVATELE/wwwroot
 • /public_html
 • /usr/home/JMÉNOUŽIVATELE/public_html
 • /www/users/JMÉNOUŽIVATELE/public_html

Někdy však může být kořenový adresář skutečný název domény webu. To je častý případ uživatelů, kteří vlastní své názvy domén. Například web s názvem www.mywebsite.com může mít kořenový adresář mywebsite.com/ (bez lomítka na začátku).

Přesný název a umístění kořenového adresáře se u jednotlivých společností poskytujících webhosting liší. Máte-li potíže s určením svého kořenového adresáře, požádejte o pomoc společnost poskytující webhosting.

Řešení 3: Přesuňte nebo odstraňte všechny symbolické odkazy z příslušných adresářů na serveru (pouze Dreamweaver CS5.5)

Pokud používáte aplikaci Dreamweaver CS5.5, pak může být neúspěch při nahrávání nebo stahování způsoben existencí symbolického odkazu (někdy nazývaného symlink nebo měkký odkaz) ve stejné složce, do které se pokoušíte nahrát. Symbolické odkazy jsou v podstatě zkratky nebo zástupci ukazující na soubor existující na jiném místě, ale mohou být použity, jako kdyby soubor existoval v daném umístění. Aplikace Dreamweaver CS5.5 tyto symbolické odkazy chybně interpretuje, jako by to byly adresáře, a protože nemohou být správně vyjmenovány, jakýkoli pokus o nahrávání nebo stahování souborů ve stejném adresáři, kde je symbolický odkaz, se nezdaří.

Tento problém může nastat, pokud protokol FTP v aplikaci Dreamweaver zobrazuje chybu podobnou této:
„Došlo k chybě FTP – nelze odeslat „/index.html“. Přístup byl odepřen.“

Chcete-li identifikovat symbolický odkaz, najděte v protokolu FTP aplikace Dreamweaver (Okno > Výsledky > Protokol FTP) řádek vypadající přibližně takto:
 < lrwxr-xr-x   1 username  users           66 Jun 30 18:20 webformmailer.php -> /usr/www/stats/mailer.php

Dvě věci ukazují, že se jedná o symbolický odkaz. První písmeno je l (jako v lrwxr-xr-x), což značí, že se jedná o symbolický odkaz (link). Druhý důvod je ten, že název souboru, který by se objevil v místním nebo vzdáleném panelu Soubory v aplikaci Dreamweaver (v tomto případě webformmailer.php), ukazuje (->) na soubor v jiném umístění (v tomto případě /usr/www/stats/mailer.php).

V případě výše uvedeného příkladu je k vyřešení problému nutné najít v panelu Soubory v aplikaci Dreamweaver symbolický odkaz s názvem webformmailer.php a odstranit ho. Pokud byste potřebovali tento soubor použít pro některou komponentu webu, zkopírovali byste také soubor mailer.php z jeho umístění /usr/www/stats/ do požadovaného adresáře.

Řešení 4: Použijte pasivní protokol FTP (pouze protokol FTP a FTPS/FTPeS)

Aplikaci Dreamweaver může v nahrávání nebo stahování souborů bránit nějaká brána firewall nebo jiný zabezpečovací software v počítači.

Ve většině případů můžete svůj zabezpečovací software nakonfigurovat tak, aby umožňoval síťovou komunikaci mezi aplikací Dreamweaver a webovým serverem (jak „dovnitř“, tak „ven“), a to problém vyřeší. Tato metoda je pro vyřešení tohoto problému lepší a spíše ji doporučujeme.

Nejste-li obeznámeni s konfigurací zabezpečovacího softwaru, případně jako rychlejší způsob vyřešení tohoto problému, povolte v aplikaci Dreamweaver možnost Pasivní FTP. Pokud tak chcete učinit, vyberte v dialogovém okně Nastavení webu možnost Použít pasivní FTP. Ve verzi Dreamweaver CS5 a novějších se tato možnost zobrazuje v části Další možnosti v kartě Základní (ve spodní části okna, které se zobrazí po výběru serveru k úpravě).

V dokumentaci k aplikaci Dreamweaver si vyhledejte postup, který vás provede procesem nastavení webu, a najděte možnost Pasivní FTP. (Pokud používáte verzi Dreamweaver CS4 nebo dřívější, nahlédněte do dokumentace k aplikaci Dreamweaver CS4.)

Řešení 5: Použijte alternativního klienta

Pokud se v aplikaci Dreamweaver můžete připojit k serveru, ale nemůžete nahrávat nebo stahovat, pak se připojte k serveru pomocí alternativního klienta a pokuste se nahrát nebo stáhnout stejné soubory.

Jste-li například připojení k serveru přes protokol FTP nebo FTPS/FTPeS, pak použijte klienta FTP, jako je FileZilla nebo CyberDuck. Jestliže používáte protokol SFTP, pak použijte klienta, jako je PSFTP (PuTTY). U připojení WebDAV vyzkoušejte klienta jako DAV Explorer, Goliath nebo CyberDuck.

Pokud při použití alternativního klienta nebudete úspěšní, požádejte o další pomoc společnost poskytující webhosting, správce sítě nebo oddělení IT.Na serveru může docházet k dočasným potížím, váš účet nemusí být správně nakonfigurován, může být nutné změnit nastavení přístupových oprávnění na serveru, případně mohlo dojít k jinému problému, který je zapotřebí vyřešit na serveru nebo v konfiguraci počítače či sítě.

Řešení 6: Zkuste další možnosti nastavení webu (pouze protokol FTP a FTPS/FTPeS)

Některé webové servery nejsou kompatibilní s výchozím nastavením v aplikaci Dreamweaver. Nejlepší způsob, jak zjistit, jaké nastavení použít, je nahlédnout do dokumentace dodané společností poskytující webhosting nebo se na tato nastavení přímo zeptat.

Případně můžete pomocí procesu eliminace určit, které nastavení je s vaším serverem nejkompatibilnější. Chcete-li tak učinit, zkuste následující řešení:

 1. Otevřete nastavení serveru v dialogovém okně Nastavení webu. (dokumentaci k aplikaci Dreamweaver najdete postup, který vás provede uživatelským rozhraním. Pokud používáte verzi Dreamweaver CS4 nebo dřívější, pročtěte si dokumentaci k aplikaci Dreamweaver CS4.)

 2. V kartě Základní v režimu úprav serveru rozbalte část Další možnosti v její dolní části.
 3. Vyberte jednu z uvedených možností nebo její výběr zrušte. Například zrušte výběr možnosti Použít optimalizaci výkonu FTP.

  POZNÁMKA: Použít proxy je nastavení, které je specifické pro připojení k síti počítače a nesouvisí s webovým serverem. Možnost Použít proxy vyberte jen tehdy, pokud normálně potřebujete použít proxy server pro připojení k internetu nebo pro připojení k určitým typům síťových zdrojů. Pokud si nejste jisti, zda je třeba použít proxy, informujte se u správce sítě nebo oddělení IT.

   

 4. Zkuste znovu nahrát nebo stáhnout stejné soubory.
 5. Tyto kroky opakujte, dokud problém nevyřešíte nebo dokud nevyzkoušíte všechny kombinace možností.

Další informace

Protokol SFTP je také nazýván FTP přes SSH.

Protokol FTPS je také nazýván FTP přes SSL/TLS s implicitním šifrováním.

Protokol FTPeS je také nazýván FTP přes SSL/TLS s explicitním šifrováním.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?