Zablokování aplikace Dreamweaver CS5 při otevírání dokumentů

Zablokování aplikace Dreamweaver CS5 při otevírání dokumentu

Otevření dokumentu v aplikaci Dreamweaver CS5 nebo CS5.5 trvá půl minuty nebo i několik minut. Aplikace Dreamweaver nereaguje, dokud se dokument neotevře.

Řešení: Zakázání funkce překladu adres IP

Podle pokynů pro příslušný operační systém zakažte v aplikaci Dreamweaver funkci překladu adres IP:

Mac OS

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 2. V aplikaci Finder přejděte do umístění /Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences. 

 3. Otevřete soubor Adobe Dreamweaver CS5 Prefs (CS5) nebo Adobe Dreamweaver CS5.5 Prefs (CS5.5) v aplikaci TextEdit.
 4. Vyhledejte v souboru část [REMOTE DOWNLOAD]. Vypadá přibližně následovně:
  [REMOTE DOWNLOAD]
  remotedownloadcachesize=1000
  remotedownloadallow=TRUE

 5. Na konec této části přidejte následující řádek: resolveremoteurltoipaddress=FALSE

  Část [REMOTE DOWNLOAD] bude tedy vypadat následovně:
  [REMOTE DOWNLOAD]
  remotedownloadcachesize=1000
  remotedownloadallow=TRUE
  resolveremoteurltoipaddress=FALSE

 6. Uložte soubor a ukončete aplikaci TextEdit.

Windows

Upozornění: Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows, který obsahuje důležité informace o systému a aplikacích. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů způsobených nesprávnou úpravou registru. Informace o registru systému Windows naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft nebo výrobce počítače.

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 2. Klikněte na příkaz Spustit v nabídce Start (v systému Windows XP) nebo klikněte na tlačítko Start (v systému Windows 7/Vista).
 3. Zadejte výraz regedit a stiskněte klávesu Enter.
 4. V levém podokně Editoru registru přejděte k následujícímu klíči registru:

  CS5.5: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CS5.5\Remote Download

  CS5: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CS5\Remote Download
   

 5. Kliknutím vyberte klíč Remote Download, který se nachází vlevo.
 6. Zvolte možnost Úpravy > Nový > Řetězcová hodnota.
 7. Jako název nové řetězcové hodnoty zadejte ResolveRemoteURLToIPAddress.
 8. Dvakrát klikněte na novou řetězcovou hodnotu ResolveRemoteURLToIPAddress.
 9. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu FALSE a poté klikněte na tlačítko OK.
 10. Ukončete Editor registru.

Další informace

Když v aplikaci Dreamweaver otevíráte dokumenty, které obsahují vzdálené odkazy URI, připojí se aplikace k serveru DNS, který převede jednotlivé odkazy URI na adresy IP. U některých konfigurací sítě může tato operace trvat několik sekund nebo i déle, takže aplikace Dreamweaver přestane reagovat, dokud neobdrží odpověď ze serveru DNS. Pokud dokument obsahuje jeden či více neplatných odkazů URI, může být doba čekání na odpověď serveru DNS delší.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online