Problémy s objekty jazyka JavaScript a lintingem v aplikaci Dreamweaver 19.0

Problém 1: Objekty jazyka JavaScript v aplikaci Dreamweaver 19.0 nejsou definovány

Když aktualizujete aplikaci Dreamweaver na nejnovější verzi (19.0), zobrazí se vám někdy chybová zpráva informující o tom, že určitý dokument není definován. Nejsou definovány některé základní objekty jazyka JavaScript, například dokument nebo okno. 

Prostředí

Aplikace Dreamweaver 19.0 ve všech podporovaných operačních systémech 

Popis problému

Verze 19.0 aplikace Dreamweaver podporuje syntaxi jazyka ECMAScript 6. Aplikace Dreamweaver podporuje také linting kódu ECMAScript, přičemž jako výchozí linter pro JavaScript je nastaven nástroj ESLint.

V některých případech nejsou definovány základní objekty jazyka JavaScript. 

Problém 2: Linting kódu JavaScript nefunguje podle očekávání

Popis problému

Verze 19.0 aplikace Dreamweaver nyní podporuje syntaxi jazyka ECMAScript 6. Aplikace Dreamweaver podporuje také linting kódu ECMAScript, přičemž jako výchozí linter pro JavaScript je nastaven nástroj ESLint.

Verze nástroje ESLint podporovaná v aplikaci Dreamweaver 19.0 je 3.19. Některá z pravidel definovaných v konfiguračním souboru, například pravidla for-directiongetter-return, pocházejí z nejnovější verze nástroje ESLint. Proto dochází K tomuto problému. 

Alternativní řešení 2

Tento problém lze vyřešit aktualizací konfiguračního souboru .eslintrc.js. Postupujte podle následujících kroků a použijte aktualizovaný konfigurační soubor .eslintrc.js

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.