Známé problémy a chyby opravené v aplikacích Dreamweaver CC verze 2017

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o známých problémech a chybách opravených v aplikacích Dreamweaver CC verze 2017 a odkazy na případná alternativní řešení.

Známé problémy v aktualizaci aplikace Dreamweaver CC na verzi 2017 (17.5)

 • Pokud pomocí aplikace služby Creative Cloud nainstalujete aplikaci Dreamweaver ve francouzštině (kanadské), nejsou titulky v rychlých výukových videolekcích zobrazovány ve francouzštině.
 • Operace se soubory, například otevírání, ukládání, přepínání mezi soubory atd., probíhají v případě umístění místní cesty k vašemu webu na mapované síťové jednotce pomalu. Chcete-li rychlost operací se soubory zvýšit, zadejte při vytváření webu v dialogovém okně pro nastavení webu vzdálenou cestu.
 • Pokud přidáte do souboru .gitignore nějakou složku, zobrazí se šedě i jiné než nesledované soubory.
 • Po otevření a zavření prostředí Git Bash v aplikaci Dreamweaver se zobrazí chybová zpráva.
 • Tlačítka na panelu Git při kompilaci souborů CSS v úložišti nereagují.
 • Na panelu Git není možné zrušit přílohu souboru CSS.
 • Systém Git v aplikaci Dreamweaver nepodporuje přístup k podnikovým účtům, které vyžadují dvojúrovňové ověřování pomocí protokolu HTTPS.
 • Pokud je v systému Windows zapnuta ruská klávesnice a stisknete v zobrazení kódu kombinaci kláves Ctrl+D, bude odstraněn aktuální řádek.
   

Známé problémy v aktualizaci aplikace Dreamweaver CC na verzi 2017 (17.1)

 • Pokud vyhledávací dotaz obsahuje dvoubajtový znak, je považován za speciální znak a filtr Pouze celá slova je vypnut.
 • Na panelech Rychlé úpravyInspektor kódu nelze používat funkci Hledat a nahradit.

Známé problémy v aktualizaci aplikace Dreamweaver CC na verzi 2017 (17.0.2)

 • Pokud je spuštěna aplikace Dreamweaver, nelze otevírat soubory kampaní na webovém portálu kampaní.
 • Správce nemůže do počítačů uživatelů nainstalovat rozšíření pro kampaně.
 • V lokalizovaných verzích aplikace Dreamweaver 17.0.2 se v okně O aplikaci místo verze 17.0.2 stále zobrazuje verze 17.0.1.

Aktualizace aplikace Dreamweaver CC na verzi 2017 (17.0.1)

Známé problémy v aktualizaci aplikace Dreamweaver CC na verzi 2017 (17.0.1)

 • Pokud systémové uživatelské jméno v operačních systémech Windows obsahuje znaky, které nejsou ve znakové sadě ASCII, nelze přejmenovat motiv s kódem definovaným uživatelem.
 • Při uložení souboru pro nově vytvořené / zkopírované součásti aktuálního webu se nespustí automatická kompilace.
 • Vygenerované soubory CSS pro SASS/Less nejsou automaticky předávány na vzdálený server, ačkoli je v nastavení webu vybrána předvolba „Při uložení automaticky nahrávat soubory na server“.
 • (Pouze systém Windows) V režimu rychlých úprav je na monitorech s vysokou hodnotou DPI patrný mírný posun. 
 • Klávesová zkratka pro příkaz Otevřít v prohlížeči (F12) ve skutečnosti poskytne náhled v reálném čase. Chcete-li tomuto problém zabránit, používejte příkaz nabídky, nikoli klávesovou zkratku.
Zobrazení náhledu v reálném čase místo provedení příkazu Otevřít v prohlížeči při použití klávesové zkratky F12
Při použití klávesové zkratky F12 se místo provedení příkazu Otevřít v prohlížeči zobrazí náhled v reálném čase.

Opravené chyby v aktualizaci aplikace Dreamweaver CC na verzi 2017 (17.0.1)

Aplikace Dreamweaver CC 2017 (prosincová aktualizace) obsahuje opravy následujících problémů:

 • (Pouze systém Windows) Byly opraveny problémy s rozložením uživatelského rozhraní na obrazovkách s vysokou hodnotou DPI, jako byl například přesah okna Předvolby za viditelnou oblast obrazovky.
 • Při opětovném otevření souboru po uložení jsou HTML entity ve skriptech JavaScript a JSON přepsány symboly. 
 • (Pouze systém Mac OS) Po kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně pro konfiguraci serveru RDS se neuložilo nastavení serveru RDS.
 • Soubory s vlastními příponami přidanými do souboru MMDocumentTypes.xml se otevíraly jako soubory s prostým textem bez barevného rozlišování kódu.
 • @Pravidla v CSS nejsou barevně odlišena od tříd a selektorů ID.
 • Nápověda ke kódu s ID a třídami se nezobrazuje, pokud jsou v souvisejících souborech CSS zadány znaky . (tečka) nebo #.
 • Pozice kurzoru v zobrazení kódu a Inspektoru kódu nebyla nezávislá a při kliknutí do kteréhokoli ze zobrazení docházelo k synchronizaci pozice IP v obou oknech kódu.
 • Při použití formátování kódu u zkráceného zápisu bloků PHP dochází k poškození syntaxe.
 • V korejské a japonské jazykové verzi mizí složené znaky, když uživatel píše a klikne mimo aktuální pozici IP nebo stiskne mezerník.
 • (Pouze systém Windows) Vybraná cesta k souboru config.rb kompasu v nabídce Nastavení webu > Preprocesor CSS > Kompas má na svém konci uveden znak /.
 • Po výběru možnosti Vložit > Hypertextový odkaz nedojde k vložení hypertextového odkazu do kódu.
 • Písmo vybrané uživatelem v nabídce Předvolby > Písmo není použito v zobrazení kódu.
 • Při kliknutí na nástroj pro výběr značek v zobrazení kódu dojde ke ztrátě fokusu.
 • Při stisknutí klávesové zkratky Ctrl/Cmd++ nebo Ctrl/Cmd+- nedojde v zobrazení kódu ke zvětšení nebo zmenšení písma.
 • Aplikace Dreamweaver při kliknutí na tlačítko Nahradit vše v dialogovém okně Najít a nahradit nenahradí všechny shodné výskyty v souborech šablon.
 • (Pouze systém Windows) Nefunguje klávesová zkratka pro přeskočení a přidání další shody do výběru.
 • Aplikace Dreamweaver CC 2017 automaticky neukládá otevřené dokumenty, pokud jste během upgradu z aplikace Dreamweaver CC 2015 zachovali původní předvolby. 

Dreamweaver CC 2017 (17.0)

Známé problémy

Automatické ukládání a automatické obnovení

 • Pokud dojde k chybě aplikace Dreamweaver v okamžiku, kdy je v ní otevřeno nějaké dialogové okno, nebudou změny provedené v souborech těsně před otevřením tohoto dialogového okna pravděpodobně obnoveny.
 • Aplikace Dreamweaver CC 2017 automaticky neukládá otevřené dokumenty, pokud jste během upgradu z aplikace Dreamweaver CC 2015 zachovali původní předvolby. Další informace a opravu tohoto problému najdete v článku Při migraci předvoleb z aplikace Dreamweaver CC 2015 je automatické ukládání deaktivováno.

Zobrazení kódu

 • Entity HTML v souborech JavaScript a JSON jsou při uložení a zavření souboru a jeho následném otevření přepsány symboly.
 • Klávesové zkratky Ctrl/Cmd++ nebo Ctrl/Cmd+- pro přiblížení/oddálení zobrazení kódu nefungují. Alternativním řešením tohoto problému je stisknout před pokusem o přiblížení/oddálení klávesovou zkratku Ctrl/Cmd+0.
 • Nástroje pro nápovědu ke kódu v místní nabídce zobrazení kódu nefungují.
 • Pro atribut ID ve značkách HTML se nezobrazuje nápověda ke kódu pro nástroje pro výběr ID.
 • (Pouze systém Windows) Čísla řádků pro chyby preprocesoru CSS v souborech SCSS nejsou zvýrazněna červeně.
 • (Pouze systém Mac OS) Po kliknutí na nástroj pro výběr značek někdy může dojít ke ztrátě fokusu v zobrazení kódu.
 • (Pouze systém Mac) Poslední fragmenty kódu nelze vložit pomocí nabídky Vložit > Poslední výstřižky.
 • Pokud upravíte vlastnost CSS v nástroji CSS Designer nebo pokud upravíte soubor CSS v živém zobrazení, jeví se soubory CSS jako prázdné. Chcete-li soubor zobrazit znovu, klikněte na zdrojový kód a otevřete soubor CSS znovu, aby se kód zobrazil.

Inspektor vlastností

Pokud je v aplikaci Dreamweaver použit světlý motiv, nezobrazují se ikony některých vlastností v nástroji Inspektor vlastností (například položka formuláře Telefon) správně.

Pracovní plochy

Pokud v systému Mac OS vypnete v nabídce Okna > Rámeček aplikace zobrazování rámečku aplikace, nebude zobrazen panel nástrojů Dokument.

Datové zdroje

Přetahování obrazů z dokumentu (v zobrazení návrhu) na panel Datové zdroje nefunguje.

Problémy specifické pro určitá národní prostředí

Hledání a nahrazení

 • Klávesová zkratka pro příkazy Přeskočit a Přidat další shodu do výběru (Ctrl+Alt+R) v systému Windows nefunguje.
 • Pokud je v aplikaci Dreamweaver otevřeno více dokumentů, pole Hledat se při hledání v otevřených dokumentech a následném přepnutí do jiného dokumentu neaktualizuje.
 • Pokud máte otevřeno dialogové okno Hledat, umístíte do něj kurzor a následně minimalizujete aplikaci Dreamweaver, bude při obnovení aplikace Dreamweaver fokus v dialogovém okně Hledat ztracen.
 • Při opuštění vyhledávacího panelu, pokud provedete akci Nahradit vše (v otevřených dokumentech), dojde k chybě souborů HTML, když není vybrán konkrétní dokument.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.