Řešení potíží se selháním aplikace Dreamweaver

Problém se selháním aplikace v notebooku Acer

V následující části se dozvíte, co dělat, když při spuštění aplikace Dreamweaver v notebooku Acer dochází k jejímu selhání.

K tomuto problému může docházet kvůli konfliktu se službami epower v notebooku Acer. Problém vyřešíte tím, že v notebooku Acer vypnete služby epower. Služby epower můžete vypnout pomocí nástroje msconfig nebo services.msc.

Další problémy se selháním

Pokud k selhání dochází pouze u rozvržení plovoucí mřížky, otevřete soubor CSS s multimediálními dotazy a zkontrolujte, zda jsou správně spárovány složené závorky. Ověřte, zda jsou levé a pravé složené závorky ve správném pořadí.

Pokud se jedná o obecné potíže se selháním aplikace Dreamweaver nebo se v aplikaci zobrazují prázdné panely, zkontrolujte, zda jsou v počítači povolena výchozí písma, zejména písma Verdana a Tahoma.  

Zpráva o selhání aplikace Dreamweaver CC
Zpráva o selhání aplikace Dreamweaver

Mac OS

 1. Z adresáře Aplikace otevřete aplikaci Kniha písem. V systému Mac OS X 10.7 můžete použít aplikaci Launchpad.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na zakázané písmo a zvolte možnost Aktivovat rodinu <písmo>. Zkontrolujte, zda jste povolili písma Verdana a Tahoma.

  Další informace viz Missing Fonts in Mac OS X 10.7 (Chybějící písma v systému Mac OS X 10.7).

  Poznámka:

  Chcete-li ověřit, zda jsou nainstalována požadovaná písma, zkontrolujte písma dostupná v nabídce písem v aplikacích pro tvorbu. V aplikaci Dreamweaver jsou dostupná písma zobrazena ve správci písem (Změnit > Spravovat písma).

  Pokud tato řešení nefungují, odinstalujte správce písem třetích stran i veškerá písma třetích stran. Obnovte výchozí písma systému Mac OS pomocí aplikace Kniha písem.

Windows

 1. Klikněte na tlačítko Start > Ovládací panely.

 2. Přejděte do složky Písma. Její umístění se liší v závislosti na operačním systému. Informace o umístění složky Písma naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

  Poznámka:

  Pokud nemůžete složku Písma najít, v nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Zadejte výraz Písma a klikněte na tlačítko OK. Pokud používáte novější verzi systému Windows, zadejte výraz Písma do vyhledávacího pole, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko Start.

 3. Ve složce vyhledejte písma Verdana a Tahoma.

 4. Klikněte na písmo pravým tlačítkem a zvolte příkaz Zobrazit. Pokud jste tato písma ve složce nenalezli, stáhněte je ze spolehlivého zdroje a poté je nainstalujte.

 5. Případně klikněte na možnost Nastavení písma a poté na tlačítko Obnovit výchozí nastavení písma.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?