Řešení potíží s aplikací Dreamweaver v systému Macintosh OS X

Úvod

Tato technická poznámka doporučuje některé obecné metody pro odstraňování problémů či neočekávaného chování aplikací Macromedia Dreamweaver MX, Dreamweaver MX 2004 a Dreamweaver 8 v systému Apple Macintosh OS X. Odpovědi na časté dotazy a další informace jsou uvedeny na konci technické poznámky.

Poznámka: Tato technická poznámka obsahuje informace týkající se konkrétně aplikace Dreamweaver. Uživatelé by měli tuto technickou poznámku používat spolu s dokumentem Řešení obecných potíží v systému Macintosh (technická poznámka tn_3500), který popisuje základní kroky odstraňování potíží vhodné pro všechny produkty Macromedia v systému Macintosh OS X.

Informace jsou rozděleny do tří hlavních částí:

Shromažďování informací

Odstraňování problémů s aplikací Dreamweaver je obecně snazší, pokud jsou k dispozici úplné informace a podmínky pro reprodukci problému. Informace, které vám pomohou problém blíže stanovit, lze najít v odpovědích na níže uvedené otázky.

Splňuje počítač minimální systémové požadavky pro aplikaci Dreamweaver?

Ujistěte se, že váš systém vyhovuje minimálním požadavkům. Pokud nejsou uvedené minimální požadavky splněny, může při spuštění dojít k selhání softwaru.

 • Dreamweaver 8:
  600 MHz PowerPC G3 a novější
  Macintosh OS X 10.3 a novější
  256 MB RAM
  300 MB dostupného místa na disku
  Musíte mít monitor s minimálním rozlišením 1024x768, zobrazení řádově tisíců barev, ale doporučujeme možnost zobrazení miliónů barev.
  Poznámka: Tento produkt musí být před použitím aktivován přes internet. Další informace o aktivaci získáte ve středisku pro aktivaci produktů.
 • Dreamweaver MX 2004:
  500MHz procesor Power PC G3
  Macintosh OS X 10.2.6 a novější, 10.3
  Paměť RAM 128 MB (doporučeno 256 MB)
  275 MB dostupného místa na disku
  Musíte mít monitor s minimálním rozlišením 800x600, zobrazení řádově tisíců barev, ale doporučujeme zobrazení 1024x768 a možnost zobrazení miliónů barev.
  Poznámka: Tento produkt musí být před použitím aktivován telefonicky nebo přes internet. Další informace o aktivaci získáte ve středisku pro aktivaci produktů.
 • Dreamweaver MX:
  Procesor Power Macintosh G3 nebo lepší
  Macintosh OS 9.1 a novější nebo Macintosh OS X 10.1 a novější
  96MB RAM (doporučeno 128 MB)
  275 MB dostupného místa na disku
  Musíte mít monitor s minimálním rozlišením 800x600, zobrazení řádově tisíců barev, ale doporučujeme zobrazení 1024x768 a možnost zobrazení miliónů barev.

Poznámka: Souborový systém Unix File System (UFS) není podporovaný formát souborového systému pro použití s aplikací Dreamweaver v systému Macintosh OS X 10.x. Použijte na svých pevných discích formátování Macintosh OS Extended (Journaled) HFS.

Jsou pravidelně prováděny úlohy údržby na pozadí?

Někteří vývojáři oznámili, že při spuštění úloh údržby na pozadí je odchylné chování opraveno a výkon aplikace vylepšen. Doporučujeme pravidelné provádění těchto úloh. Více informací najdete v článku ID 107388 na webu podpory společnosti Apple.

Stanovení problému

Když se ujistíte, že jsou splněny systémové požadavky, a shromáždíte informace o aplikacích běžících současně s aplikací Dreamweaver, může začít proces stanovení problému.

Existuje konflikt s jinou aplikací?

Zavřete všechny ostatní aplikace a ujistěte se, zda problém přetrvává i v případě, že je Dreamweaver jedinou spuštěnou aplikací. Seznam spuštěných aplikací lze zobrazit v okně Vynutit ukončení aplikací stisknutím Možnost-Apple-Esc. Pokročilým uživatelům nabídne některé informace o aktuálně spuštěných aplikacích nástroj ProcessViewer (který se nachází ve složce /Aplikace/Utility).

Další informace jsou k dispozici po spuštění nástroje zcela nahoře v okně terminálu Unix, které uvádí název aplikace. Další informace o procesech a démonech najdete v článcích Mac OS X Server: Procesy a Mac OS X: Co jsou všechny ty procesy?.

Mohl by být problémem soubor předvoleb?

Jelikož je soubor předvoleb pro aplikaci Dreamweaver obecně aktualizován častěji než jiné soubory této aplikace, je pravděpodobnost poškození tohoto souboru vyšší. Chcete-li otestovat soubor předvoleb aplikace Dreamweaver, soubor přesuňte nebo přejmenujte, zatímco aplikace není spuštěna, restartujte aplikaci a zkuste problém reprodukovat. Dreamweaver vytvoří nový soubor předvoleb, který by neměl obsahovat chyby související s poškozeným souborem.

Poznámka: Definice webů aplikace Dreamweaver jsou uloženy v souboru předvoleb, takže před provedením této zkoušky použijte funkci export/import v dialogovém okně Weby. Soubor předvoleb aplikace Dreamweaver se nachází na pevném disku: složka Users:[uživatelské jméno]:Library:Preferences, s následujícím názvem:

 • Dreamweaver 8 Prefs
 • Dreamweaver MX 2004 Prefs
 • Dreamweaver MX Prefs

Na druhém monitoru mizí nové okno?

Několik zákazníků hlásilo problémy při otevírání nových souborů na druhém monitoru. Nové okno se objeví jako malý obdélník o velikosti asi pět až deset pixelů na jedné straně druhého displeje. Řešením je přesunout záhlaví na první displej a změnit velikost okna přetažením pravého dolního rohu.

Proběhla kontrola, zda nedošlo k poškození pevného disku?

Existuje několik nástrojů, které zkoumají a opravují poškozený pevný disk. Dokument znalostní báze Mac OS X: O použití nástroje Disková utilita a příkazu fsck pro údržbu souborového systému popisuje používání těchto nástrojů. Kromě toho jsou pro opravu určitých typů poškození disku k dispozici další nástroje třetích stran.

Jste schopni problém reprodukovat v systému Macintosh OS 9?

Poznámka: Toto je užitečný krok pro uživatele aplikace Dreamweaver MX, ale aplikace Dreamweaver 8 a Dreamweaver MX 2004 neběží v klasickém režimu. Dreamweaver 8 a MX 2004 vyžadují systém Macintosh OS X.

Další užitečnou informací je, zda lze problém reprodukovat v systému Macintosh OS 9.x. Vezměte prosím na vědomí, že to není totéž jako běh v klasickém režimu. Pro spuštění aplikací v systému Macintosh OS 9.x budete muset počítač restartovat. Dokument znalostní báze Apple Jak přepínat mezi systémy Mac OS 9 a Mac OS X popisuje přepínání mezi systémy Macintosh OS 9.x a Macintosh OS X.

Pokud problém nelze reprodukovat v systému Macintosh OS 9.x, mělo by se dalším zkoumáním stanovit, zda problém souvisí s instalací aplikace Dreamweaver MX, a to na základě použití nového účtu s oprávněními správce. Tímto způsobem lze zjistit, jestli je problém reprodukován.

Vyhledávání řešení

Většinu problémů s aplikací Dreamweaver lze po jejich definici vyřešit, ale některé problémy mohou vyžadovat přeinstalaci této aplikace nebo deaktivaci poškozeného písma.

Jak aplikaci Dreamweaver odinstaluji?

Pokyny pro odinstalaci aplikace Dreamweaver jsou uvedeny v dokumentu Odinstalování aplikací Studio 8 v systému Macintosh OS X (technická poznámka 8f101099). Před odinstalací nezapomeňte zálohovat důležité weby a přizpůsobená nastavení; podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu Zálohování a obnova nastavení aplikace Dreamweaver (technická poznámka tn_18736).

Jak aplikaci Dreamweaver přeinstaluji?

 1. Zkopírujte instalační program Dreamweaver z CD na pracovní plochu. (Podívejte se na CD a najděte soubor FSCOMMAND > DW_client_installer.
 2. Vypněte systém 10.x (Nabídka Apple > Vypnout)
 3. Zapněte počítač a podržte klávesu Shift, čímž systém spustíte v bezpečném režimu.
 4. Spusťte instalační program Dreamweaver v bezpečném režimu.
 5. Restartováním počítače se z bezpečného režimu odhlásíte.

Jak zakázat písmo?

Způsob zakázání písem popisuje dokument Chyba systému Mac OS X při spuštění aplikace Fireworks (technická poznámka tn_16404). Chcete-li přidat nebo odebrat klasická písma ve složce Font, přečtěte si dokument znalostní báze Apple Jak přidat nebo odebrat klasická písma. Dalším zdrojem informací o písmech je dokument znalostní báze Umístění písem a jejich účel.

Řešení dalších potíží se systémem Macintosh OS X 10.x

 • Spusťte opravu instalačních souborů aplikace Macromedia

  Přečtěte si dokument Některé aplikace po aktualizaci verzí systému Macintosh OS X neběží(servisní poznámka tn_18933). Poznámka: Tento krok se netýká aplikace Dreamweaver 8.

 • Zakažte úvodní stránku

  Někteří uživatelé se setkali s problémy, kdy úvodní stránka aplikace Dreamweaver způsobí přetížení paměti nebo problémy se spuštěním. Tento problém byl poprvé oznámen u systému Macintosh OS X 10.3.9. Obvykle k jeho vyřešení stačí vypnout úvodní stránku.
  1. Přejděte na HD:Users:[uživatelské jméno]:Library:Preferences:Dreamweaver 8 Prefs.
  2. Otevřete soubor předvoleb v editoru TextEdit (Control + vyberte soubor předvoleb a zvolte možnost Otevřít v aplikaci > TextEdit).
  3. V editoru TextEdit vyberte možnost Úpravy > Najít > Najít (Apple Command + F) a najděte OBECNÉ PŘEDVOLBY.
  4. Změňte řádek show start page=True na show start page=False.
  5. Uložte soubor (Soubor > Uložit).
  6. Vyzkoušejte aplikaci Dreamweaver 8.

   Poznámka: Odstraněním nebo odinstalací/přeinstalací aplikace Dreamweaver 8 se obnoví výchozí nastavení souboru předvoleb.

 • Vytvořte nový uživatelský účet v systému Macintosh OS X 10.x s oprávněními správce (tímto se zabývá obecná technická poznámka)

  1. Přejděte do nabídky Apple > Předvolby systému.
  2. Otevřete dialogové okno Účty v kategorii Systém.
  3. Klikněte na tlačítko plus (+) pro možnost Nový uživatel
  4. V dialogovém okně Nový uživatel vyplňte všechna pole a na kartě Zabezpečení zaškrtněte (vyberte) možnost „Povolit uživateli správu počítače“.

  Poznámka: Pokud tato možnost není k dispozici, pravděpodobně nejste správcem svého zařízení a možná budete muset správce požádat, aby tento krok provedl za vás.

  5. Přihlaste se do nového uživatelského účtu (Nabídka Apple > Odhlásit jako [uživatelské jméno]).
  6. Vyzkoušejte aplikaci Dreamweaver.

  Poznámka: Pokud problém zmizí, může se jednat o problém s původním účtem. Můžete zvážit opravu oprávnění na disku.

 • Opravte oprávnění systému Mac OS X

  Oprava oprávnění v systému Mac OS X 10.2 nebo novějším znamená zvýšení rychlosti spuštění, výkonnosti a stability operačního systému. Doporučujeme opravovat oprávnění v pravidelných intervalech. Oprávněními se rozumí oprávnění udělená souborům, složkám a adresářovým strukturám v systému Mac OS X. Při zavedení souborů z jiného operačního systému nebo instalaci souborů bez správných oprávnění mohou nastat problémy.

  Máte-li zájem o další informace o utilitě Opravit disk v systému Macintosh OS X, navštivte dokument znalostní báze Apple Řešení potíží s oprávněními v systému Mac OS X.

  Poznámka: Možná se budete muset ujistit, zda máte nejnovější aktualizaci pro daný operační systém. Navštivte web společnosti Apple a zkontrolujte nejnovější aktualizaci pro svůj operační systém.

Odpovědi na časté otázky

 • Pokud je aplikace Dreamweaver MX nainstalována v systému Macintosh OS 9, poběží i v systému Macintosh OS X?

  Ano
 • Pokud je aplikace Dreamweaver MX nainstalována v systému Macintosh OS X, poběží i v systému Macintosh OS 9?

  Ano
 • Jak v systému Macintosh OS X aktivuji kořenový účet „root“?

  Společnost Apple popisuje způsob aktivace kořenového přístupu v dokumentu znalostní báze Zapnutí a používání kořenového („root“) uživatele v Mac OS X
  .
 • Kde jsou nainstalována rozšíření aplikace Dreamweaver?

  Rozšíření nainstalovaná uživateli jsou uložena v /Users/UŽIVATELSKÉ JMÉNO
  /Library/Application Support/Macromedia Dreamweaver 8/Configuration.

Další informace

Níže naleznete další technické poznámky pro odstraňování potíží a odkazy na další zdroje:

Technické poznámky pro konkrétní problémy v systémech Macintosh

Technické poznámky k potížím s písmy

Zdroje třetích stran

Přestože jsou odkazy na externí webové stránky uváděny jako zdroj, nejsou samotné webové stránky součástí stránek Macromedia. Přečtěte si zásady společnosti Macromedia pro odkazy na weby třetích stran uvedené v kapitole Právní upozornění a informace. Externí webové stránky se otevřou v novém okně prohlížeče.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?