Použití sdílených síťových složek v definici webu

V dialogovém okně Definice webu v části Vzdálené informace máte několik možností pro vzdálený přístup, včetně možnosti Místní/síťový. U tohoto typu přístupu budete muset rovněž určit vzdálenou složku, což je složka, ve které jsou uloženy soubory webů na webovém serveru. Webový server bude buď připojen k síťové jednotce, nebo poběží na místním počítači (pro účely testování). Pokud však není sdílení vzdálené složky povoleno, je možné, že nebudete moci do této složky přenášet soubory.

Tato technická poznámka popisuje následující kroky pro nastavení místního/síťového přístupu. Uvedené kroky předpokládají, že na počítači se systémem Windows NT nebo Windows 2000 běží Internet Information Server (IIS).

Nastavení vzdálené složky jako sdílené složky systému Windows

Musíte povolit sdílení vzdálené složky na počítači, který je hostitelem vzdálené složky.

 1. V systému Windows přejděte do složky Inetpub.  Tím nastavíte oprávnění ke sdílení pro složku Inetpub a všechny podsložky této složky (včetně složky wwwroot). Můžete rovněž nastavit oprávnění ke sdílení pro složku wwwroot ve složce Inetpub.  Poznámka:
  Tento příklad používá složku Inetpub, která je nainstalována se službou IIS nebo s osobním webovým serverem, a předpokládá, že máte k této vzdálené složce přístup. Pokud k této složce nemáte přístup, budete muset kontaktovat správce sítě, který má na starosti strukturu složek vzdáleného serveru, a nechat nastavit správná oprávnění ke sdílení.


 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a v místní nabídce vyberte možnost Sdílení. Zobrazí se dialogové okno podobné dialogovému oknu Vlastnosti Inetpub.

 3. Vyberte možnost Sdílet tuto složku. Touto volbou se aktivují další nastavení v dialogovém okně.
 4. Do textového pole Název sdílené položky se zapíše název vaší složky. Můžete sem zadat libovolný název. V tomto příkladu byl jako název sdílené složky vybrán název „moz“.
 5. Klikněte na možnost Oprávnění. Zobrazí se dialogové okno Oprávnění.

 6. Hodnota Všichni v části Název označuje, že přístup k této složce bude mít kdokoli, kdo se o něj pokusí. Není nutné skupině Všichni udělovat Úplné řízení; v dialogovém okně v části Oprávnění můžete omezit přístup skupiny Všichni na Změny nebo Čtení.

  Kromě toho můžete omezit přístup ke své sdílené složce pouze na určitý počet jmen.

 7. Klikněte na tlačítko Použít.
 8. Klikněte na tlačítko OK.

Definování webu s místním/síťovým přístupem ke sdílené složce v aplikaci Dreamweaver

Web definujete na počítači, na kterém je spuštěna aplikace Dreamweaver.

 1. Zvolte možnost Web > Nový web  Pro existující web zvolte možnost Web > Definovat weby, vyberte existující web a následně klikněte na možnost Upravit.
 2. V dialogovém okně Definice webu zadejte příslušné informace do kategorie Místní informace.
 3. Klikněte na tlačítko Vzdálené informace.
 4. V rozevírací nabídce Přístup vyberte položku Místní/síťový.
 5. Do textového pole Vzdálená složka zadejte síťový název počítače, ve kterém se nachází sdílená složka (před ním jsou dvě zpětná lomítka ‚\\‘), a název sdílené složky následovaný cestou ke kořenové složce vašeho webu. Zde je vybrána výchozí složka wwwroot.
 6. Klikněte na tlačítko OK.
 7. V okně zprávy klikněte na tlačítko OK, což znamená, že aplikace Dreamweaver vytvoří počáteční mezipaměť webu, pokud se objeví.
 8. V okně Web klikněte na ikonu Obnovit.

Řešení potíží s přístupem

Nyní byste měli být připojeni ke své vzdálené síťové složce. Pokud je definice nastavena nesprávně, zobrazí se pravděpodobně chybová zpráva s upozorněním, že aplikace Dreamweaver nemůže zobrazit vzdálenou složku pro aktuální web, jak je znázorněno níže:

Pokud se objeví tato zpráva, ujistěte se, zda bylo ve vašem počítači správně provedeno veškeré výše uvedené nastavení. Současně se ujistěte, že jsou správně nastavena oprávnění pro vzdálenou složku.

Další informace o síťových a souborových oprávněních naleznete v dokumentaci systému Windows.

Další informace

Další údaje najdete v dokumentech Jak definovat web v aplikaci Dreamweaver (technická poznámka 14028) a Definování webu, který využívá PAS/IIS místně a FTP vzdáleně (technická poznámka 15571).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online