Dostupnost funkcí Edge Web Fonts a Extract je ukončena.

Zjistěte, jaká náhradní řešení existují, protože funkce Edge Web Fonts a Extract byly ukončeny. 

Edge Web Fonts

Od 1. července 2022 přestanou být v aplikaci Dreamweaver v21.2 a dřívějších verzích k dispozici. webová písma Adobe Edge Web Fonts.

Náhrada písem Edge Web Fonts jinými písmy
Náhrada písem Edge Web Fonts jinými písmy

Pro následující výskyty nahraďte písma Edge Web Fonts písmy Adobe Fonts nebo jakýmikoli jiným preferovanými písmy:

 1. Když bylo písmo Edge Web Font použito na určité stránce již dříve.

 2. Když byla vložena níže uvedená skriptová značka, která odkazuje na soubor JavaScript Edge Web Font:

  <script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script> 

  <script src="http://use.edgefonts.net/<font name>:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

  Rovněž vyhledejte výskyty použití písem Edge Web Font ve svých souborech (stránky HTML, navázané soubory CSS a další). Podle skriptové značky vyhledejte všechny názvy písem, které obsahují atribut<font name> skriptové značky ve vašich souborech, a nahraďte je.

 3. Jestliže jste vytvořili vlastní sady písem pomocí písem Edge Web Fonts.

 4. Zkontrolujte další výskyty písem Edge Web Fonts následujícím způsobem:

  Klikněte na Web > Možnosti webu > zvolte Zkontrolovat odkazy na celém webu > zvolte Externí soubory v rozbalovací nabídce Ukázat > klikněte naZkontrolovat odkazy pro celý aktuální místní web.

  Podle výsledků vyhledejte všechny názvy písem, které obsahují atribut<font name> skriptové značky ve vašich souborech, a nahraďte je.

 5. Vyhledejte další výskyty písem Edge Web Fonts následujícím způsobem:

  Klikněte na Nalézt > Najít a nahradit v souborech > Základní > vložte text http://use.edgefonts.net/ do textového pole Nalézt > nastavte do skriptu [libovolnou značku] > zvolte Celý aktuální místní web nebo jinou možnost v rozevíracím seznamu > klikněte na Najít vše.

  Podívejte se na výsledky v panelu Hledat a nahraďte písma obsahující Edge Web Fonts.

Jestliže v dokumentu nebo webu nenahradíte webová písma Edge Web Fonts, text se automaticky vypíše pomocí definovaného záložního písma nebo výchozího písma prohlížeče.

Extract

Od 1. července 2022 přestanou být funkce na panelu Extrakt v aplikaci Dreamweaver verze 21.2 a dřívější k dispozici. K extrahování informací o styludatových zdrojů z komponent PSD pro jejich opětovné použití v aplikaci Dreamweaver použijte aplikaci Adobe Photoshop.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online