Import animovaných kompozic do aplikace Dreamweaver

Využijte možnosti importovat animované kompozice do aplikace Dreamweaver a konfigurovat umístění rozbalených souborů.

Do aplikace Dreamweaver můžete importovat kompozice Animate (soubory OAM). Sazba se vloží do místa, kde se nachází kurzor.

Aplikace Dreamweaver rozbalí obsah importovaného souboru OAM do složky s názvem animation_assets. Toto výchozí umístění můžete změnit v dialogovém okně Nastavení webu (Web > Nový web).

Poznámka:

Názvy souborů tvořené dvoubajtovými znaky nejsou podporovány.

 1. Ujistěte se, že se kurzor nachází v místě, kam chcete vložit kompozici aplikace Animate.

 2. Vyberte možnost Vložit > HTML > Animovaná kompozice.

 3. Přejděte do umístění v počítači, kde se nachází soubor OAM, a otevřete tento soubor. Animace se vloží na zvolené místo.

  Ve výchozím nastavení se obsah souboru OAM rozbalí do složky animation_assets. Vytvoří se podsložka pojmenovaná podle názvu souboru. Obsah souboru OAM se umístí do složky Datové zdroje v tomto umístění.

  Chcete-li změnit toto výchozí umístění, vyberte v nabídce Web > Nový web > Rozšířená nastavení možnost Datové zdroje aplikace Animate. V nabídce Složka datových zdrojů změňte umístění rozbalených souborů.

  Poznámka:

  Kompozice aplikace Animate můžete umisťovat na jednotlivé stránky, které nejsou součástí žádného webu. Soubory se rozbalí v umístění stránky.

  Poznámka:

  Pokud soubor XML manifestu OAM obsahuje speciální znaky, jako například „&“, takové kompozice nelze do aplikace Dreamweaver vložit. Ujistěte se, že soubor OAM XML manifestu vždy splní požadavky ověření W3C.

 4. Pokud budete chtít uzavřít vložený soubor OAM do tagu, postupujte následovně:

  1. V zobrazení návrhu klikněte pravým tlačítkem na soubor. 

  2. Vyberte možnost Uzavřít do tagu.

  3. V dialogovém okně Uzavření do tagu vyberte tag, do kterého chcete soubor uzavřít.

 5. Náhled vložené kompozice Animate si můžete prohlédnout v prohlížeči nebo v živém zobrazení.

Pokud je vaše kompozice Animate responzivní, responzivita je automaticky zachována v aplikaci Dreamweaver. 

Poznámka:

Stejný responzivní soubor OAM nelze na stejné stránce HTML vložit více než jednou.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?